พจนานุกรม  

ธาตุเคมี

สารบัญ

ไฮโดรเจน ฮีเลียม ลิเทียม เบอริลเลียม
โบรอน ถ่าน (คาร์บอน) ไนโตรเจน ออกซิเจน
ฟลูออรีน นีออน โซเดียม แมกนีเซียม
อลูมิเนียม ซิลิคอน ฟอสฟอรัส กำมะถัน
คลอรีน อาร์กอน โปตัสเซียม แคลเซียม
สแคนเดียม ทิทาเนียม วานาเดียม โครเมียม
แมงกานีส เหล็ก โคบอลต์ นิกเกิล
ทองแดง สังกะสี แกลเลียม เยอมาเนียม
สารหนู ซีลีเนียม โบรมีน คริปตอน
รูบิเดียม สตรอนเทียม วายเทรียม เซอร์โคเนียม
ไนโอเบียม โมลิบดินัม เทซนิเทียม รูทีเนียม
โรเดียม พาลาเดียม เงิน แคดเมียม
อินเดียม ดีบุก พลวง เทลลูเรียม
ไอโอดีน ซีนอน ซีเซียม แบเรียม
แลนทานัม ซีเรียม พลาสซีโอดีเมียม นีโอดีเมียม
โพรมีเดียม ซามาเรียม ยูโรเปียน กาโลลิเนียม
เทอเบียน ไดสโปรเซียม โฮลเมียม เออร์เบียน
ธูเลียน ยูทเทอเบียม ลูติเตียม ฮาฟเนียม
แทนตาลัม ทังสเตน วุลแฟรม เรเนียม ออสเมียม
เออรีเดียม แพลทินัม ทองคำ ปรอท
แทลเลียม ตะกั่ว บิสมัท โพโลเนียม
แอสทาตีน เรดอน ฟรานเซียม เรเดียม
แอคตีเนียม ธอเรียม โพรแทคติเนียม ยูเรเนียม
เนปจูเนียม พลูโตเนียม อเมริเซียม คิวเรียม
เบอร์เคลเลียม คาลิฟอร์เนียม    

 สารบัญ    หน้าก่อน   หน้าถัดไป


นำมาจาก  พจนานุกรม ธาตุเคมี  ของ จีราภา  ชาติสุวรรณ  ฟิสิกส์ขอขอบคุณครับ

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

1. การวัด    2. เวกเตอร์    3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ   4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ 

5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน   6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  7.  งานและพลังงาน  

 8.  การดลและโมเมนตัม    9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง  11. การเคลื่อนที่แบบคาบ  

 12. ความยืดหยุ่น   13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน  

15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 

16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร   17.  คลื่น  18.การสั่น และคลื่นเสียง 19.หน้ากากการเรียน


 การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. ไฟฟ้าสถิต   2.  สนามไฟฟ้า   3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า   6. กระแสไฟฟ้า  7. สนามแม่เหล็ก   8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ   10. ทรานซิสเตอร์  11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ   14. นิวเคลียร์  15. หน้ากากการเรียน

 


 การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. จลศาสตร์ ( kinematic)  2. จลพลศาสตร์ (kinetics)   3. งานและโมเมนตัม    4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง  

5.  ของไหลกับความร้อน     6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า    7. แม่เหล็กไฟฟ้า    8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง    

9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพกับนิวเคลียร์  10. หน้ากากการเรียน


กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ