บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

ฟิสิกส์พิศวง

สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ทดสอบออนไลน์
วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ

หนึ่งในแสนมิล

       ความคมของใบมีดจะระบุเป็นความยาวรัศมีของเส้นโค้งที่มาบรรจบกันตรงปลายคมมีด  ซึ่งเทียบเท่ากับประมาณ 5 ส่วน ในแสนส่วนของมิลลิเมตร  (0.00005 มม.)

       หลังจากลับมีดแล้ว เขาก็จะขัดคมมีดด้วยแผ่นหนังที่หมุนด้วยลูกล้อ  ถึงกระนั้นเมื่อส่องกล้องจุลทรรศน์ดู  จะเห็นว่าคมมีดนี้ยังไม่เรียบพอและความเสียดทานที่เกิดขึ้นอาจไปสดุดเส้นขน ทำให้ผู้ใช้มีดโกนรู้สึกเจ็บได้

       ดังนั้น เพื่อรักษาคมมีดและความเสียดทาน  เขาก็จะเคลือบใบมีดนี้อีก 3 ชั้นด้วยโครเมียม เซรามิก และพีทีเอฟอีซึ่งรู้จักกันดีว่าเป็นสารที่ใช้เคลือบกระทะกันติด  โครเมียมจะช่วยป้องกันสนิม  เซรามิกทำให้สึกหรอช้าลง  และพีทีเอฟอีทำให้ลื่น

       สารที่เคลือบแต่ละชนิดจะมีความหนาน้อยกว่าเศษหนึ่งส่วนแสนมิลลิเมตร   ใบมีดโกนนี้จะสวมเข้าได้พอดีกับที่จับใบมีดซึ่งมีด้ามให้ถือได้เหมาะมือ  และมีหัวที่ปรับได้และหมุนเกลียวเปิดออกได้เมื่อจะใส่ใบมีด

     

โกนเปียกและโกนแห้ง

      เส้นขนที่เปียกน้ำเมื่อโกนด้วยใบมีด (ซ้าย)   จะดูเรียบร้อยกว่าการโกนแห้งด้วยเครื่องโกนหนวดไฟฟ้า (ขวาการโกนด้วยใบมีดจะโกนง่ายขึ้นถ้าเส้นขนเปียกน้ำ  เพราะถ้าแห้งจะโกนยากพอ ๆ กับการตัดลวดทองแดงที่มีขนาดเท่ากัน

 

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


1. ทำใบมีดโกนให้คมกริบได้อย่างไร

2. หนึ่งในแสนมิล

3. จิลเลตต์ ผู้ประดิษฐ์มีดโกนแบบปลอดอันตราย

 
นำมาจาก รีดเดอร์ส ไดเจสท์  รู้รอบตอบได้

 

 

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

1. การวัด    2. เวกเตอร์    3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ  

4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ  5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  

6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  7.  งานและพลังงาน  

 8.  การดลและโมเมนตัม    9.  การหมุน  

10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง  11. การเคลื่อนที่แบบคาบ  

 12. ความยืดหยุ่น   13. กลศาสตร์ของไหล  

14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน  

15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 

16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร   17.  คลื่น 

18.การสั่น และคลื่นเสียง 19.หน้ากากการเรียน


 การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. ไฟฟ้าสถิต   2.  สนามไฟฟ้า  

3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า   6. กระแสไฟฟ้า  7. สนามแม่เหล็ก  

8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ   10. ทรานซิสเตอร์ 

11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ   14. นิวเคลียร์ 

15. หน้ากากการเรียน

 


 การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. จลศาสตร์ ( kinematic)  2. จลพลศาสตร์ (kinetics)   

3. งานและโมเมนตัม    4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง  

5.  ของไหลกับความร้อน     6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า   

7. แม่เหล็กไฟฟ้า    8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง    

9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพกับนิวเคลียร์  10. หน้ากากการเรียน

ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• รู้จักชีวิตของกาลิเลโอ
• อพอลโล 13  ฝ่าวิกฤติอวกาศ
•

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์

ความรู้รอบตัว

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• ปรากฎการณ์เรโซแนนท์

หน้าแรกในอดีต