หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ

เลเซอร์กับฟิวชั่น

(laser fusion)

     ฟิวชันเป็นปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่เกิดจากการหลอมธาตุเบา เช่น ไฮโดรเจน หรือไอโซโทป ของไฮโดรเจนให้กลายเป็นธาตุหนัก  เช่น  ฮีเลียมและมีพลังงานความร้อนเป็นผลพลอยได้จำนวนมาก จึงสามารถนำพลังงานดังกล่าวไปผลิตกระแสไฟฟ้าได้ ปฏิกิริยาฟิวชันนี้สามารถชักนำให้เกิดและควบคุมด้วยแสงเลเซอร์ที่มีกำลังสูงมาก ๆ (มีขนาดเทราวัตต์ : TW หรือ 1012 วัตต์) เลเซอร์ที่มีกำลังสูงนี้ ได้แก่ เลเซอร์แก้ว และเลเซอร์เอกไซเมอร์เป็นเทคโนโลยีการประยุกต์เลเซอร์ที่กำลังวิจัยพัฒนาและหากทำได้สำเร็จจะทำให้สังคมโลกเรามีพลังงานที่สะอาดใช้  เพราะปฏิกิริยาฟิวชันนี้มีกัมมันตภาพรังสีน้อยมาก

เลเซอร์ฟิวชั่น

    สำหรับการประยุกต์ใช้ด้านพลเรือนของแสงเลเซอร์นั้นหากจะมองให้เห็นได้อย่างง่ายที่สุด เช่น เลเซอร์พอยเตอร์ ซึ่งก็คือตัวชี้วัดด้วยแสงเลเซอร์ (ใช้ในห้องบรรยาย)  เป็นตัวเลเซอร์กำลังต่ำที่ทำจากสารกึ่งตัวนำขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่เปล่งแสงสีแดงและลำแสงจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเมื่อใช้ผลึกของแข็งทำหน้าที่ให้แสงอินฟาเรด

    เลเซอร์กับอุตสาหกรรมการก่อสร้าง เมื่อติดตั้งเลเซอร์ไว้บนกล้องทีโอโดไลต์ก็จะสามารถกำหนดแนวราบและแนวตั้งของอาคารได้  รวมไปถึงการก่อสร้าง การวางท่อน้ำมัน ท่อก๊าซ และอุโมงค์ เช่น การใช้เลเซอร์ในการกำหนดแนวอุโมงค์ลอดอ่าวซานฟรานซิสโกเพื่อสร้างระบบขนส่งมวลชน

    เลเซอร์กับงานเคาน์เตอร์คิดเงินในซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าต่าง ๆโดยการนำมาใช้เป็นเครื่องอ่านแถบรหัสบอกชนิดและราคาของสินค้า  โดยแสงเลเซอร์ที่กระจายออกจะแปรค่าไปกับเวลาเมื่อแถบรหัสถูกหันเข้ารับแสงเลเซอร์ซึ่งจะถูกแยกแยะจากแสงรอบข้างด้วยลักษณะเฉพาะของสี  ตัวกรองแสงที่ติดอยู่ด้านหน้าของตัวรับแสงที่มีลักษณะเฉพาะนี้อย่างถูกต้อง

    เลเซอร์กับอุตสาหกรรมการพิมพ์  เนื่องจากแสงเลเซอร์มีการหักเหน้อย มีลักษณะเป็นลำแสงที่มีทิศทางเดียวจึงสามารถโฟกัสให้มีพื้นที่เล็ก ๆ ประมาณ 10ตารางเซนติเมตรได้โดยหลักการ ซึ่งเท่ากับพื้นที่ของตารางความยาวคลื่น และเมื่อมีการรวมแสง  ความเข้มแสงเลเซอร์ขนาดกำลัง 1 วัตต์จะให้ค่าสูงเกินกว่า 1 เมกะวัตต์ต่อตารางเซนติเมตรที่จุดโฟกัส  ความเข้มแสงขนาดนี้สูงพอที่จะทำให้ชั้นฟิล์มโลหะที่เคลือบบนแผ่นไมลาร์ที่โปร่งแสงเกิดการระเหยเป็นไอ จุดโฟกัสแสงความเข้มจึงถูกกวาดอย่างรวดเร็วบนแผ่นฟิล์มที่เคลื่อนที่เพื่อกัดเป็นลวดลายที่ต้องการ

นำมาจาก วารสารเทคโนโลยี   ปีที่ 31   ฉบับที่  175   ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


1. ชื่อเต็มของเลเซอร์

2. คุณสมบัติของเลเซอร์

3. ประโยชน์ของเลเซอร์

4. เลเซอร์ฟิวชัน

5. เอกสารอ้างอิง

 

 

 

 
ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน