บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

ฟิสิกส์พิศวง

สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ทดสอบออนไลน์
วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ

เมื่อเทพีเสรีภาพจุติบนพื้นพิภพ

ความงามอันยิ่งใหญ่

เทพีในปารีส   เทพีแห่งเสรีภาพสร้างและประกอบขึ้นเป็นรูปอนุสาวรีย์ในนครปารีส  ก่อนแยกส่วน แล้วบรรทุกลงเรือไปยังสหรัฐเมื่อ ค.ศ. 1886      

    

       รูปเทพีเสรีภาพเด่นตระหง่านสูงกว่า  93 . อยู่ที่ท่าเรือนิวยอร์ก  สมดังคำกล่าวของผู้สร้างว่า “เป็นภาพแรกที่ผู้ยลโฉมหน้าของโลกใหม่จะได้เห็น”  นับเป็นประติมากรรมรวมโลหะที่ใหญ่ที่สุดในโลก  ใช้เวลาสร้างในโรงงานที่ปารีสนาน 15 ปี จึงบรรทุกเรือข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกสู่สหรัฐฯ

       ความอ่อนช้อยของริ้วผ้าคลุมไหล่บนร่างเทพีแห่งเสรีภาพ  ทำให้ไม่น่าเชื่อว่าภายในเป็นโครงสร้างเหล็กขนาดมหึมารับน้ำหนักอยู่  และมีบันได 171 ขั้น  เวียนรอบภายในร่างของเทพี  พาไปยังจุดชมวิวซึ่งซ่อนอยู่ในขอบของมงกุฎ

       เทพีสูง 46 ยืนอยู่บนฐานซึ่งมีแท่นรองรับอีกทีหนึ่ง  ความสูงของฐานและแท่นรวมกันเกือบเท่าความสูงของตัวเทพี  ส่วนคอดที่สุดมีขนาด 10.5 .   ดวงตาแต่ละข้างของเทพกว้างเท่ากับ 1 ช่วงแขนของคน  จมูกยาว 1.4 เม. นิ้วชี้ยาว 2.4 .

     

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


1. ความงามอันยิ่งใหญ่

2. ท่านบาร์โตลดี

3. ความพยายามของท่านบาร์โตลดี

4. ส่งมอบให้ลุงแซม

5. ศัลยกรรมตกแต่งราคา 69 ล้านเหรียญสหรัฐ

 
นำมาจาก รีดเดอร์ส ไดเจสท์  รู้รอบตอบได้

 

 

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

1. การวัด    2. เวกเตอร์    3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ  

4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ  5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  

6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  7.  งานและพลังงาน  

 8.  การดลและโมเมนตัม    9.  การหมุน  

10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง  11. การเคลื่อนที่แบบคาบ  

 12. ความยืดหยุ่น   13. กลศาสตร์ของไหล  

14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน  

15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 

16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร   17.  คลื่น 

18.การสั่น และคลื่นเสียง 19.หน้ากากการเรียน


 การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. ไฟฟ้าสถิต   2.  สนามไฟฟ้า  

3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า   6. กระแสไฟฟ้า  7. สนามแม่เหล็ก  

8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ   10. ทรานซิสเตอร์ 

11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ   14. นิวเคลียร์ 

15. หน้ากากการเรียน

 


 การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. จลศาสตร์ ( kinematic)  2. จลพลศาสตร์ (kinetics)   

3. งานและโมเมนตัม    4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง  

5.  ของไหลกับความร้อน     6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า   

7. แม่เหล็กไฟฟ้า    8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง    

9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพกับนิวเคลียร์  10. หน้ากากการเรียน

ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• รู้จักชีวิตของกาลิเลโอ
• อพอลโล 13  ฝ่าวิกฤติอวกาศ
•

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์

ความรู้รอบตัว

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• ปรากฎการณ์เรโซแนนท์

หน้าแรกในอดีต