บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

ฟิสิกส์พิศวง

สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ทดสอบออนไลน์
วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ

ท่านบาร์โตลดี

เทพีในนิวยอร์ก  อาคารเวิลด์ เทรด เซนเตอร์ ซึ่งเป็นอาคารแฝดในนครนิวยอร์ก กลายเป็นฉากหลังที่ทำให้เทพีแห่งเสรีภาพยิ่งดูงามเด่น

      การสร้างประติมากรรมขนาดมหึมาเช่นนี้เมื่อร้อยกว่าปีที่แล้ว  ต้องอาศัยวิสัยทัศน์ทางศิลปะของ
ประติมากรผู้หนึ่ง  ประกอบกับพลังสร้างสรรค์ของวิศวกรซึ่งต่อมาเป็นผู้สร้างหอไอเฟล

      ความคิดที่จะมอบประติมากรรมนี้เป็นของขวัญจากชาวฝรั่งเศสแก่ประเทศสหรัฐฯ  เกิดขึ้นในฤดูร้อนปี ค.. 1865  เมื่อประติมากรชาวฝรั่งเศสชื่อ เพรเดริก  โอกุสต์  บาร์โตลดี  ไปกินอาหารเย็นที่บ้านของนักประวัติศาสตร์ชาวฝรั่งเศสผู้มีชื่อเสียงท่านหนึ่ง   ประติมากรรมชื่อ “เสรีภาพนำโลกสู่ความรู้แจ้ง”  (ชื่ออย่างเป็นทางการ) นี้จะเป็นสัญลักษณ์แห่งอิสรภาพของสหรัฐอเมริกาที่ประชาชนและอาวุธของฝรั่งเศสได้มีส่วนช่วงกอบกู้และบัดนี้ดำเนินมาครบ 100 ปี  อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพและอุดมการณ์ร่วมของทั้งสองชาติ

      บาร์โตลดีได้แรงบันดาลใจจากรูปสุริยเทพของกรีกนามว่า เฮลิออส (Helios)  ซึ่งเป็นรูปหล่อสัมฤทธิ์ขนาดมหึมา เรียกกันว่า  “โคลอสซัสแห่งโรดส์”  อนุสาวรีย์นี้นับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลกสมัยโบราณ  ตั้งอยู่บริเวณทางเข้าท่าเรือที่โรดส์เมื่อ 300 ปีก่อนคริสต์ศักราช         

     

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


1. ความงามอันยิ่งใหญ่

2. ท่านบาร์โตลดี

3. ความพยายามของท่านบาร์โตลดี

4. ส่งมอบให้ลุงแซม

5. ศัลยกรรมตกแต่งราคา 69 ล้านเหรียญสหรัฐ

 
นำมาจาก รีดเดอร์ส ไดเจสท์  รู้รอบตอบได้

 

 

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

1. การวัด    2. เวกเตอร์    3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ  

4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ  5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  

6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  7.  งานและพลังงาน  

 8.  การดลและโมเมนตัม    9.  การหมุน  

10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง  11. การเคลื่อนที่แบบคาบ  

 12. ความยืดหยุ่น   13. กลศาสตร์ของไหล  

14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน  

15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 

16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร   17.  คลื่น 

18.การสั่น และคลื่นเสียง 19.หน้ากากการเรียน


 การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. ไฟฟ้าสถิต   2.  สนามไฟฟ้า  

3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า   6. กระแสไฟฟ้า  7. สนามแม่เหล็ก  

8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ   10. ทรานซิสเตอร์ 

11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ   14. นิวเคลียร์ 

15. หน้ากากการเรียน

 


 การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. จลศาสตร์ ( kinematic)  2. จลพลศาสตร์ (kinetics)   

3. งานและโมเมนตัม    4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง  

5.  ของไหลกับความร้อน     6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า   

7. แม่เหล็กไฟฟ้า    8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง    

9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพกับนิวเคลียร์  10. หน้ากากการเรียน

ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• รู้จักชีวิตของกาลิเลโอ
• อพอลโล 13  ฝ่าวิกฤติอวกาศ
•

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์

ความรู้รอบตัว

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• ปรากฎการณ์เรโซแนนท์

หน้าแรกในอดีต