บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

ฟิสิกส์พิศวง

สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ทดสอบออนไลน์
วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ

ความพยายามของท่านบาร์โตลดี

      บาร์โตลดีออกแบบและสร้างแบบจำลองด้วยปูนปลาสเตอร์สูง 11 แต่อนุสาวรีย์จริงจะมีขนาดสูงใหญ่กว่านี้ถึง 4 เท่า  ทั้งต้องแข็งแรงทนทานต่อกาลเวลาและสภาพดินฟ้าอากาศ   แต่ต้องมีน้ำหนักเบาพอบรรทุกลงเรือไปสหรัฐฯ ได้  การแก้ปัญหาเรื่องน้ำหนักคือต้องสร้างประติมากรรมให้กลวง  โดยให้ผิวชั้นนอกของประติมากรรมปะติดอยู่บนโครงชั้นใน  แบบเดียวกับรูปโคลอสซัสแห่งโรดส์  แต่ต่างกันตรงผิวชั้นนอกของประติมากรรมนั้นแทนที่จะหล่อด้วยโลหะสัมฤทธิ์  บาโตลดีกลับนำแผ่นทองแดงบาง ๆ ซึ่งเบาและยืดหยุ่นกว่ามาตีตุนลงไปในแม่พิมพ์ไม้จนเป็นรูป (เทคนิคนี้เรียกว่า  repousse-เรอปูสเซ แล้วจึงนำไปติดบนโครงเหล็ก

      บาร์โตลดีตัดรูปต้นแบบออกเป็นชิ้น  วัดขนาดชิ้นส่วนนับพันอย่างละเอียด  แล้วขยายสัดส่วนเพื่อทำแบบจำลองปลาสเตอร์ขนาดเท่าของจริง  จากนั้นก็ทำแม่พิมพ์ไม้ที่ครอบลงบนชิ้นส่วนจำลองแต่ละชิ้นได้พอดี  แล้วจึงนำแผ่นทองแดงบาง ๆ 300 แผ่นมาตีดุนลงไปตามรูปทรงภายในของแม่พิมพ์ไม้เพื่อสร้าง “ผิว” ของประติมากรรม

ในภาพคือมือซ้ายของเทพี ขนาดเท่าของจริง  ช่างพอกปูนปลาสเตอร์ลงบนโครงไม้  ขณะที่บาร์โตลดี (คนยืนล่างขวา ไม่สวมหมวก) คอยควบคุมงาน

แบบหล่อปูนปลาสเตอร์  ชิ้นส่วนปูนปลาสเตอร์ที่ถอดจากรูปต้นแบบในโรงงานที่ปารีส

     

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


1. ความงามอันยิ่งใหญ่

2. ท่านบาร์โตลดี

3. ความพยายามของท่านบาร์โตลดี

4. ส่งมอบให้ลุงแซม

5. ศัลยกรรมตกแต่งราคา 69 ล้านเหรียญสหรัฐ

 
นำมาจาก รีดเดอร์ส ไดเจสท์  รู้รอบตอบได้

 

 

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

1. การวัด    2. เวกเตอร์    3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ  

4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ  5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  

6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  7.  งานและพลังงาน  

 8.  การดลและโมเมนตัม    9.  การหมุน  

10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง  11. การเคลื่อนที่แบบคาบ  

 12. ความยืดหยุ่น   13. กลศาสตร์ของไหล  

14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน  

15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 

16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร   17.  คลื่น 

18.การสั่น และคลื่นเสียง 19.หน้ากากการเรียน


 การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. ไฟฟ้าสถิต   2.  สนามไฟฟ้า  

3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า   6. กระแสไฟฟ้า  7. สนามแม่เหล็ก  

8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ   10. ทรานซิสเตอร์ 

11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ   14. นิวเคลียร์ 

15. หน้ากากการเรียน

 


 การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. จลศาสตร์ ( kinematic)  2. จลพลศาสตร์ (kinetics)   

3. งานและโมเมนตัม    4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง  

5.  ของไหลกับความร้อน     6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า   

7. แม่เหล็กไฟฟ้า    8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง    

9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพกับนิวเคลียร์  10. หน้ากากการเรียน

ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• รู้จักชีวิตของกาลิเลโอ
• อพอลโล 13  ฝ่าวิกฤติอวกาศ
•

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์

ความรู้รอบตัว

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• ปรากฎการณ์เรโซแนนท์

หน้าแรกในอดีต