บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

ฟิสิกส์พิศวง

สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ทดสอบออนไลน์
วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ

ส่งมอบให้ลุงแซม

      อะเล็กซองเดรอะ กูสตาฟ เอเฟล  คือวิศวกรผู้รับผิดชอบโครงสร้างเหล็กซึ่งในยุคนั้นนับว่ามีขนาดสูงที่สุดที่สร้างขึ้นเพื่อรับน้ำหนัก  เขาออกแบบสอดคล้องกับการออกแบบตึกระฟ้าสมัยใหม่ คือเปลือกด้านนอกของอนุสาวรีย์ จะไม่รับน้ำหนัก แต่จะ “แปะ” ติดอยู่กับกรอบของโครงสร้างเท่านั้น

      โครงสร้างเหล็กภายในอนุสาวรีย์ประกอบด้วยแกนเหล็กในแนวตั้ง 4 แท่งจากฐานไปสู่บริเวณลำคอของรูปเทพี   นอกจากนี้ยังมีโครงสร้างเหล็กเชื่อมกับแกนเหล็ก 4 แท่งนี้  โดยแยกกระจายออกไปตามแนวนอนและมีโครงเหล็กพันวนเวียนไปตามรูปทรงของเทพี

      ทองแดงและเหล็กสึกกร่อนได้ง่ายหากสัมผัสกัน  เขาจึงใช้วัสดุที่เป็นฉนวนหุ้มเหล็กฉากทองแดงที่ใช้ยึดผิวทองแดงไว้กับโครงเหล็ก

      ชาวฝรั่งเศสเสียค่าใช้จ่ายในการสร้างเทพแห่งเสรีภาพไปถึง 400,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ  แต่เงินเรี่ยไรแต่ละงวดก็กะปริบกระปรอย  ทำให้งานติดขัดไม่ต่อเนื่อง  แขนของเทพีข้างที่ชูคบเพลิงเสร็จทันการฉลองครบรอบ 100 ปีของสหรัฐฯ เมื่อ ค.. 1876  แต่รูปเทพีทั้งตัวกว่าจะเสร็จก็ล่าไปถึงเดือนมิถุนายน ค.. 1884  ซึ่งเป็นระยะเวลาถึง 20 ปี นับจากวันแรกที่วางแผนสร้าง

      แต่ในที่สุดเทพีแห่งเสรีภาพก็ยืนตระหง่านง้ำเหนือถนนในนครปารีส  และเมื่อถึงวันชาติของสหรัฐฯ คือวันที่ 4 กรกฎาคม ค.. 1886  ฝรั่งเศสก็ทำพิธีมอบอนุสาวรีย์นี้แด่เอกอัครราชทูตสหรัฐ ประจำประเทศฝรั่งเศส
อย่างเป็นทางการ

แผลร้ายภายใน   การซ่อมแซมภายในอนุสาวรีย์ เมื่อทศวรรษ 1980  เผยให้เห็นว่าโครงเหล็กซึ่งยึดโยงรูปทองแดงนั้นสึกก่อนมาก  จึงต้องซ่อมแซมโครงสร้างโดยรวมใหม่ทั้งหมด  แม้แต่หมุดก็ต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดโดยใช้วัสดุสมัยใหม่แทน

     

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


1. ความงามอันยิ่งใหญ่

2. ท่านบาร์โตลดี

3. ความพยายามของท่านบาร์โตลดี

4. ส่งมอบให้ลุงแซม

5. ศัลยกรรมตกแต่งราคา 69 ล้านเหรียญสหรัฐ

 
นำมาจาก รีดเดอร์ส ไดเจสท์  รู้รอบตอบได้

 

 

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

1. การวัด    2. เวกเตอร์    3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ  

4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ  5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  

6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  7.  งานและพลังงาน  

 8.  การดลและโมเมนตัม    9.  การหมุน  

10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง  11. การเคลื่อนที่แบบคาบ  

 12. ความยืดหยุ่น   13. กลศาสตร์ของไหล  

14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน  

15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 

16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร   17.  คลื่น 

18.การสั่น และคลื่นเสียง 19.หน้ากากการเรียน


 การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. ไฟฟ้าสถิต   2.  สนามไฟฟ้า  

3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า   6. กระแสไฟฟ้า  7. สนามแม่เหล็ก  

8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ   10. ทรานซิสเตอร์ 

11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ   14. นิวเคลียร์ 

15. หน้ากากการเรียน

 


 การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. จลศาสตร์ ( kinematic)  2. จลพลศาสตร์ (kinetics)   

3. งานและโมเมนตัม    4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง  

5.  ของไหลกับความร้อน     6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า   

7. แม่เหล็กไฟฟ้า    8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง    

9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพกับนิวเคลียร์  10. หน้ากากการเรียน

ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• รู้จักชีวิตของกาลิเลโอ
• อพอลโล 13  ฝ่าวิกฤติอวกาศ
•

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์

ความรู้รอบตัว

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• ปรากฎการณ์เรโซแนนท์

หน้าแรกในอดีต