บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

ฟิสิกส์พิศวง

สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ทดสอบออนไลน์
วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ

ศัลยกรรมตกแต่งราคา 69 ล้านเหรียญสหรัฐ

      เมื่อต้นทศวรรษ  1980  มีการสำรวจสภาพของเทพีแห่งเสรีภาพอย่างละเอียดและพบว่ามีรอยแตกร้าวอยู่ทั่วไปบนตัวอนุสาวรีย์

      การที่เทพีแห่งเสรีภาพต้องยืนสู้แดดลมและมลภาวะต่าง ๆ รวมทั้งไอน้ำจากลมหายใจของผู้มาเยือนหลายล้านคนที่ปีนขึ้นลงภายในร่างของเธอตลอดเวลากว่าหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมา ทำให้เทพีแห่งเสรีภาพผุกร่อนลงเป็นอันมาก  หมุดที่ใช้ยึดแผ่นทองแดงหลุดไป  ทำให้น้ำรั่วซึมเข้ามา  โครงสร้างเหล็กภายในจึงเป็นสนิม ฉนวนใยหินของเดิมที่เอเฟลใช้รองกั้นแผ่นทองแดงกับโครงเหล็กมิให้สัมผัสกันโดยตรงนั้น ก็สึกกร่อนลงเกือบหมด  โครงเหล็กที่พันวนรอบโครงร่างก็เป็นสนิมผุกร่อนไปกว่าครึ่ง  แท่งโครงเหล็ก 1,800  ท่อนต้องเปลี่ยนใหม่หมด  เปลวคบเพลิงใกล้จะหลุดร่วง  ไหล่ของเทพีข้างที่ชูคบเพลิงก็ต้องเสริมให้แกร่งอีกครั้ง

สูงเทียมฟ้า  ระหว่างการบูรณะต้องตั้งนั่งร้านขึ้นไปสูงยิ่งกว่ารูปอนุสาวรีย์ ซึ่งสูงถึง  93 เมตร

การหาทุนซ่อมแซม

      การบูรณะอนุสาวรีย์แห่งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีหลายแขนง และต้องระดมเงินบริจาคจากทั้งฝรั่งเศสและสหรัฐฯ เป็นเวลาถึง 3 ปีครึ่ง จึงได้เงินทุนจำนวน 69 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  โดยประเทศฝรั่งเศสเป็นผู้เริ่มรณรงค์หาเงินบริจาค  รวมทั้งให้ยืมสถาปนิกและช่างฝีมือชั้นนำของฝรั่งเศส

เพลิงเปลวเก่า  ในค.ศ. 1916  เปลวเพลิงเก่าใช้วิธีกรุแผ่นแก้วสีอำพัน  ผนึกลงตามช่องกรอบโลหะทองแดง  แต่รอยผนึกไม่สนิทน้ำจึงรั่วเข้าไปภายในได้

      มีการสร้างนั่งร้านซึ่งคงจะเป็นโครงสร้างนั่งลอยตัวที่ใหญ่ที่สุดในโลก  มีการเก็บข้อมูลสถิติต่าง ๆ ที่สำคัญเกี่ยวกับอนุสาวรีย์บรจุลงคอมพิวเตอร์เพื่อการวางแผนทำโครงสร้างใหม่อย่างละเอียด  ช่างฝีมือชาวฝรั่งเศสช่วยกันสร้างคบเพลิงใหม่ขึ้นด้วยวิธี  “เรอปูสเซ” เช่นเดิม และใช้ช่างปิดทองฝีมือเยี่ยมจากปารีสปิดแผ่นทอง 24 กระรัดลงบนผิวชิ้นส่วนเปลวเพลิง

เพลิงเปลวใหม่ ใน ค.ศ.  1985  มีการทำเปลวเพลิงใหม่จากทองแดง  แล้วปิดด้วยทองคำเปลวบางๆ แต่ทนทาน  เปลวเพลิงชิ้นใหม่นี้มีคุณสมบัติกันน้ำได้อย่างดี  ขณะเดียวกันทองคำเปลวก็ส่งประกายสีทองสุกปลั่งงดงามยิ่งนัก

      แผ่นทองแดงนั้นแม้จะมีคราบสนิมสีเขียวอ่อนแต่ก็ยังมีสภาพดีอยู่  ต้องเปลี่ยนเฉพาะหมุดตรึง  แต่ขณะทำความสะอาดผิวด้านนอกก็ต้องพยายามรักษาคราบสนิมนี้เอาไว้เพราะมันช่วยกันมิให้ผิวทองแดงผุกร่อน  ส่วนผิวด้านในซึ่งเดิมทาสีไว้ 7 ชั้น  ดักความชื้นไว้ตามตะเข็บรอยต่อ จึงต้องพ่นไนโตรเจนเหลวทำให้บริเวณนั้นเย็นถึง –163O เพื่อให้เนื้อสีแข็งตัวและหลุดร่อน  แล้วใช้สารละลายโซดาไบคาร์บอเนตพ่นชะล้างน้ำมันดินที่ทาฉาบไว้ใต้ชั้นสีให้หลุดออก  จากนั้นก็นำโครงเหล็กปลอดสนิมมาใส่แทนโครงเหล็กเดิมที่ขึ้นสนิม  (เหล็กปลอดสนิมไม่ทำปฏิกิริยากับทองแดงเหมือนกับเหล็กกล้า”  เขาต้องซ่อมแซมโครงสร้างเหล็กไปทีละส่วนโดยเปลี่ยนโครงเหล็กได้คราวละไม่เกิน 12 ชิ้นในแต่ละช่วง 24 ชมทั้งนี้เพื่อมิให้เทพีเสียการทรงตัว  เขาใช้แถบสารเทฟลอนคั่นบริเวณที่โลหะทองแดงกับโครงเหล็กสัมผัสกัน

 ระบบเทคโนโลยีสองสมัย

      มีการปรับช่องบันไดให้กว้างขึ้นเพื่อป้องกันการจับตัวของไอน้ำภายในอาคาร  มีการติดตั้งลิฟต์แก้วระบบไฮดรอลิก  และสำหรับผู้ที่ไม่กล้าไต่ขึ้นที่สูงก็มีโทรทัศน์วงจรปิดแสดงภาพภายในอนุสาวรีย์ให้ชมว่ามีการสร้างและปรับปรุงอย่างใดบ้าง  นับเป็นความสำเร็จในการผสมผสานเทคโนโลยี 2 ระบบที่มีอายุห่างกันเป็นตตวรรษ

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


1. ความงามอันยิ่งใหญ่

2. ท่านบาร์โตลดี

3. ความพยายามของท่านบาร์โตลดี

4. ส่งมอบให้ลุงแซม

5. ศัลยกรรมตกแต่งราคา 69 ล้านเหรียญสหรัฐ

 
นำมาจาก รีดเดอร์ส ไดเจสท์  รู้รอบตอบได้

 

 

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

1. การวัด    2. เวกเตอร์    3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ  

4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ  5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  

6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  7.  งานและพลังงาน  

 8.  การดลและโมเมนตัม    9.  การหมุน  

10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง  11. การเคลื่อนที่แบบคาบ  

 12. ความยืดหยุ่น   13. กลศาสตร์ของไหล  

14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน  

15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 

16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร   17.  คลื่น 

18.การสั่น และคลื่นเสียง 19.หน้ากากการเรียน


 การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. ไฟฟ้าสถิต   2.  สนามไฟฟ้า  

3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า   6. กระแสไฟฟ้า  7. สนามแม่เหล็ก  

8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ   10. ทรานซิสเตอร์ 

11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ   14. นิวเคลียร์ 

15. หน้ากากการเรียน

 


 การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. จลศาสตร์ ( kinematic)  2. จลพลศาสตร์ (kinetics)   

3. งานและโมเมนตัม    4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง  

5.  ของไหลกับความร้อน     6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า   

7. แม่เหล็กไฟฟ้า    8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง    

9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพกับนิวเคลียร์  10. หน้ากากการเรียน

ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• รู้จักชีวิตของกาลิเลโอ
• อพอลโล 13  ฝ่าวิกฤติอวกาศ
•

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์

ความรู้รอบตัว

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• ปรากฎการณ์เรโซแนนท์

หน้าแรกในอดีต