บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

ฟิสิกส์พิศวง

สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ทดสอบออนไลน์
วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ

เหนื่อยล้าแทบขาดใจ

      

อุปกรณ์ตรวจวัด  อุปกรณ์อันซับซ้อนชิ้นหนึ่งของปิแอร์และมารี

ทำด้วยไม้และโลหะ  สำหรับใช้วัดความเข้มของกัมมันตภาพรังสี

      มารีสนใจรังสีคล้ายคลึงกันที่เปล่งออกมาจากพิตช์เบล็นด์  ซึ่งแรงกว่าที่ออกมาจากยูเรเนียมถึง 4 เท่า  เธอเชื่อว่าในสินแร่พิตช์เบล็นด์จะต้องมีสารซึ่งยังไม่เป็นที่รู้จัก  เธอจึงคิดจะค้นหา

      ด้วยความช่วยเหลือของปิแอร์  มารีจึงได้อาศัยโรงเก็บพัสดุที่รกร้างทรุดโทรมของโรงเรียนแห่งหนึ่งเป็นห้องทดลอง

      “เราไม่มีเงิน  ไม่มีห้องทดลองที่เหมาะสม  และไม่มีใครช่วยทำงานที่สำคัญและยากลำบาก”  เธอเขียนเล่าไว้  “มันเหมือนกับต้องเนรมิตสิ่งของจากอากาศธาตุ  บางครั้งฉันคนเจ้าก้อนแร่อยู่ทั้งวันด้วยแท่งเหล็กท่อนเบ้อเร่อ  พอตกเย็นก็เหนื่อยล้าแทบขาดใจ”

      ระหว่างที่วิจัยค้นคว้าอยู่เป็นปี ๆ  คนทั้งคู่ก็สังเกตว่าฟิตช์เบล็นด์  ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยยูเรเนียมออกไซด์กัมมันตรังสี ทำให้นิ้วมือของมารีเป็นแผลไหม้แดงระคายเคืองและแผลหายช้า  มารีจึงคิดว่าถ้าการเปล่งรังสีสามารถทำลายเซลล์ดี ๆ ได้โดยไม่มีผลร้ายที่ถาวรต่อร่างกาย  บางทีมันคงจะใช้กำจัดเซลล์เนื้อร้ายได้

      ในปี ค.. 1898  มารีประกาศว่าโลหะธอเรียมก็แผ่รังสีปรมาณู ซึ่งเธอเรียกว่า “กัมมันตรังสี”  ออกมาได้เอง  เธอรู้สึกว่าเธอตรวจหาธาตุกัมมันตรังสีในพิตช์เบล็นด์ได้ถูกทางแล้ว  ธาตุใหม่นี้อาจมีปริมาณน้อยมาก  นักวิทยาศาสตร์จึงตรวจหาไม่พบอยู่เป็นเวลานาน บางทีอาจจะมีไม่เกิน 1 ในล้านส่วนของสินแร่

      พิตช์เบล็นด์ของยุโรปส่วนมากมาจากเหมืองเซนต์โจอาคิมสชาลในภาคตะวันตกของเชโกสโลวะเกีย  เกลือยูเรเนียมซึ่งสกัดจากพิตช์เบล็นด์ใช้ในการผลิตแก้ว  ส่วนกากที่เหลือเขามักทิ้งไว้ในป่าสนใกล้เคียง  รัฐบาลออสเตรียส่งกากดังกล่าวมาให้ปิแอร์และมารี 1 ตัน โดยทางรถไฟเพื่อเป็นการช่วยเหลือ

 

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


1. นักวิทยาศาสตร์หญิงผู้มีจิตใจอันประเสริฐ

2. ปีที่แสนสุข

3. เหนื่อยล้าแทบขาดใจ

4. ได้รับรางวัลโนเบล

 
นำมาจาก รีดเดอร์ส ไดเจสท์  รู้รอบตอบได้

 

 

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

1. การวัด    2. เวกเตอร์    3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ  

4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ  5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  

6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  7.  งานและพลังงาน  

 8.  การดลและโมเมนตัม    9.  การหมุน  

10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง  11. การเคลื่อนที่แบบคาบ  

 12. ความยืดหยุ่น   13. กลศาสตร์ของไหล  

14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน  

15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 

16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร   17.  คลื่น 

18.การสั่น และคลื่นเสียง 19.หน้ากากการเรียน


 การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. ไฟฟ้าสถิต   2.  สนามไฟฟ้า  

3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า   6. กระแสไฟฟ้า  7. สนามแม่เหล็ก  

8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ   10. ทรานซิสเตอร์ 

11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ   14. นิวเคลียร์ 

15. หน้ากากการเรียน

 


 การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. จลศาสตร์ ( kinematic)  2. จลพลศาสตร์ (kinetics)   

3. งานและโมเมนตัม    4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง  

5.  ของไหลกับความร้อน     6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า   

7. แม่เหล็กไฟฟ้า    8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง    

9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพกับนิวเคลียร์  10. หน้ากากการเรียน

ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• รู้จักชีวิตของกาลิเลโอ
• อพอลโล 13  ฝ่าวิกฤติอวกาศ
•

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์

ความรู้รอบตัว

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• ปรากฎการณ์เรโซแนนท์

หน้าแรกในอดีต