บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

ฟิสิกส์พิศวง

สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ทดสอบออนไลน์
วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ

กระจกอัจฉริยะ

      บทนำ

     สามารถปรับกระจกให้เป็นแบบโปร่งแสงหรือทึบแสง  และสะท้อนแสงบางสีได้  ไม่ต้องมีผ้าม่านหรือมู่ลี่  ช่วยให้ประหยัดพลังงานได้อีกทาง

เลื่อนสไลเดอร์  หรือกดปุ่ม on/off  เพื่อควบคุมแสงที่ผ่านหน้าต่างเข้ามา

   

       ในปัจจุบันนี้คงจะได้ยินได้ฟังกันอย่างหนาหูเกี่ยวกับการรณรงค์ให้ช่วยกันประหยัดพลังงานผ่านทางสื่อต่าง ๆ  คงต้องยอมรับกันแล้วว่าการใช้พลังงานกันทุกวันนี้  ปริมาณการบริโภคมีแต่จะเพิ่มขึ้นตลอด  ซึ่งทำให้มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของเรา ๆ ท่าน ๆ

       ค่าไฟฟ้า  ค่าน้ำ  ค่าน้ำมันที่เพิ่มขึ้น  ดูจะเป็นปัญหาใหญ่ของการใช้พลังงานที่ใกล้ตัวเรามากสุด เงินทองที่หามาได้แทนที่จะนำไปใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์มากสุดกับปัจจัยสี่ที่จำเป็น แต่กลับต้องนำไปจ่ายค่าพลังงานที่มีราคาสูงขึ้น  ข้าวของเครื่องใช้ก็มีราคาแพงขึ้นตาม  ปัญหาต่าง ๆ ที่คิดว่าจะแก้กันได้คงจะผุดขึ้นมาใหม่เป็นห่วงโซ่  คงต้องวิ่งแก้ปัญหากันไปไม่สิ้นสุด

       นอกจากเราจะต้องช่วยกันประหยัดการใช้พลังงานคนละไม้คนละมือ  ในด้านอุตสาหกรรมก็ได้มีการพัฒนาวิจัยคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ ๆ ขึ้นมาหลากหลายด้าน  เพื่อช่วยให้มีการประหยัดพลังงานด้วย  ซึ่งก็จะเป็นผลดีต่อการลดต้นทุนการผลิตหรือใช้ราคาซื้อจ่ายพลังงานน้อยลงและก็ต้องการให้มีพลังงานใช้ได้อย่างยาวนานขึ้น

       หนึ่งในเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ว่านี้ก็คือ การผลิตกระจกให้สามารถปรับสภาพได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมภายนอกได้  เช่น ความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่ส่องผ่านเข้ามาภายในอาคารหรือที่อยู่อาศัยก็จะถูกลดทอนลงหรือกั้นไม่ให้เข้ามาได้  ทั้งยังสามารถปรับความสว่างได้  ผลดีที่ได้ตามมาคือ  ไม่ต้องติดมู่ลี่หรือผ้าม่านและไม่จำเป็นต้องเปิดไฟจากหลอดไฟมากหลอดหรือเปิดแอร์ให้เย็นมาก  หรือในฤดูหนาวก็ลดการเปิดเครื่องทำความร้อนให้น้อยลง  ซึ่งจะเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้อีกทางหนึ่ง  เป็นต้น

       เรามาดูกันว่า นวัตกรรมใหม่จากกระจกที่ว่านี้ มันเป็นแบบไหนและทำงานอย่างไรจึงได้ชื่อว่าเป็น “กระจกอัจฉริยะ” 

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


1. บทนำ

2  เทคโนโลยีที่แตกต่างกัน

3. ซัสเปนด์พาร์ติเกิลดิสเพลย์

4. ลิควิดคริสตอล

5. อิเล็กทรอโครมิก

6. ลิงค์ที่น่าสนใจ

 

นำมาจาก HOBBY  ELECTRONICS   ฉบับที่ 143  กรกฎาคม-สิงหาคม  2547

 

 

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

1. การวัด    2. เวกเตอร์    3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ  

4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ  5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  

6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  7.  งานและพลังงาน  

 8.  การดลและโมเมนตัม    9.  การหมุน  

10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง  11. การเคลื่อนที่แบบคาบ  

 12. ความยืดหยุ่น   13. กลศาสตร์ของไหล  

14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน  

15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 

16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร   17.  คลื่น 

18.การสั่น และคลื่นเสียง 19.หน้ากากการเรียน


 การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. ไฟฟ้าสถิต   2.  สนามไฟฟ้า  

3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า   6. กระแสไฟฟ้า  7. สนามแม่เหล็ก  

8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ   10. ทรานซิสเตอร์ 

11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ   14. นิวเคลียร์ 

15. หน้ากากการเรียน

 


 การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. จลศาสตร์ ( kinematic)  2. จลพลศาสตร์ (kinetics)   

3. งานและโมเมนตัม    4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง  

5.  ของไหลกับความร้อน     6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า   

7. แม่เหล็กไฟฟ้า    8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง    

9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพกับนิวเคลียร์  10. หน้ากากการเรียน

ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• รู้จักชีวิตของกาลิเลโอ
• อพอลโล 13  ฝ่าวิกฤติอวกาศ
•

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์

ความรู้รอบตัว

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• ปรากฎการณ์เรโซแนนท์

หน้าแรกในอดีต