บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

ฟิสิกส์พิศวง

สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ทดสอบออนไลน์
วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ

เทคโนโลยีที่แตกต่างกัน

        เทคโนโลยีที่ใช้พัฒนาการผลิตกระจกอัจฉริยะนี้ก็มีหลายวิธีด้วยกัน   ซึ่งแต่ละวิธีที่ได้กระจกเป็นผลิตภัณฑ์ออกมา  ก็จะเหมาะกับการนำไปใช้งานแตกต่างกันไป  เช่น กระจกบางแบบก็เหมาะที่จะใช้กับเฉพาะอาคาร, บ้านเรือน, รถยนต์, เครื่องบิน, เรือ , จอมอนิเตอร์และอื่น ๆ  เป็นต้น ซึ่งเทคโนโลยีที่ใช้ผลิตแตกต่างกันก็มีดังนี้คือ

-          เทอร์โมทรอปิก (Thermotropics)

-          โฟโตโครมิก  (Photocromics)

-          ซัสเปนต์พาร์ติ้เกิลดิสเพลย์  (Sspended Particle Displays : SPD)

-          ลิควิดคริสตอล (Liquid Crystals)

-          อิเล็กทรอโครมิก (Electrochromics)

-          รีเฟล็กตีฟไฮไดรต์ (Reflective Hydrides)

        เทอร์โมทรอปิกและโฟโตโครมิกถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานของกระจกอัจฉริยะก็ว่าได้ ซึ่งจะใช้กันในอุตสาหกรรมการผลิตแว่นตากันแดด  คงไม่เหมาะที่จะนำมาทำเป็นกระจกหน้าต่างของอาคารบ้านเรือนหรือยวดยานพาหนะเท่าไรนัก เพราะว่าแบบโฟโตโครมิกและเทอร์โมโครมิกจะตอบสนองต่อแสงแดดและความร้อนที่ผ่านเข้ามา แล้วจะทำให้กระจกเปลี่ยนจากโปร่งแสงกลายเป็นทึบแสงมากขึ้น ซึ่งไม่สามารถจะควบคุมได้  ในกรณีที่ถ้าเป็นช่วงฤดูหนาวที่ต้องการให้แสงแดดส่องเข้ามาในอาคาร  เพื่อให้ความอบอุ่นแทนการเปิดเครื่องทำความร้อน หรือการจะมองวิววทิวทัศน์ที่สวยงามข้างนอกในช่วงฤดูหนาวก็จไม่ได้จินตภาพ เพราะกระจกอัจฉริยะกลายเป็นวัสดุทึบแสงไปเสียนี่

        เมื่อมีข้อจำกัดจากอุปสรรคต่อการใช้งานกระจกอัจฉริยะที่ใช้เทคโนโลยีพื้นฐานจากแบบเทอร์โมทรอปิกและโฟโตครอมิกจึงได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีแบบใหม่ขึ้นมา  คือ แบบซัสเปนต์พาร์ติเกิลดิสเพลย์ แบบลิควิดคริสตอล, แบบอิเล็กทรอครอมิกและแบบรีเฟล็กดีฟไฮไดรต์ เป็นต้น  ซึ่งกระจกอัจฉริยะแต่ละแบบที่ถูกพัฒนาด้วยเทคโนโลยีใหม่ไล่เรียงลำดับกันมาและก็ได้ถูกนำมาติดตั้งใช้งานตามอาคารที่อยู่อาศัยตลอดจนยวดยานพาหนะกันมากขึ้น

       มาดูพื้นฐานโครงสร้างพื้นฐานการทำงานของกระจกอัจฉริยะในแต่ละแบบเท่าที่จะค้นหาได้กันต่อ

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


1. บทนำ

2  เทคโนโลยีที่แตกต่างกัน

3. ซัสเปนด์พาร์ติเกิลดิสเพลย์

4. ลิควิดคริสตอล

5. อิเล็กทรอโครมิก

6. ลิงค์ที่น่าสนใจ

 
นำมาจาก HOBBY  ELECTRONICS   ฉบับที่ 143  กรกฎาคม-สิงหาคม  2547

 

 

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

1. การวัด    2. เวกเตอร์    3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ  

4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ  5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  

6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  7.  งานและพลังงาน  

 8.  การดลและโมเมนตัม    9.  การหมุน  

10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง  11. การเคลื่อนที่แบบคาบ  

 12. ความยืดหยุ่น   13. กลศาสตร์ของไหล  

14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน  

15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 

16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร   17.  คลื่น 

18.การสั่น และคลื่นเสียง 19.หน้ากากการเรียน


 การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. ไฟฟ้าสถิต   2.  สนามไฟฟ้า  

3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า   6. กระแสไฟฟ้า  7. สนามแม่เหล็ก  

8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ   10. ทรานซิสเตอร์ 

11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ   14. นิวเคลียร์ 

15. หน้ากากการเรียน

 


 การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. จลศาสตร์ ( kinematic)  2. จลพลศาสตร์ (kinetics)   

3. งานและโมเมนตัม    4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง  

5.  ของไหลกับความร้อน     6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า   

7. แม่เหล็กไฟฟ้า    8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง    

9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพกับนิวเคลียร์  10. หน้ากากการเรียน

ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• รู้จักชีวิตของกาลิเลโอ
• อพอลโล 13  ฝ่าวิกฤติอวกาศ
•

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์

ความรู้รอบตัว

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• ปรากฎการณ์เรโซแนนท์

หน้าแรกในอดีต