บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

ฟิสิกส์พิศวง

สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ทดสอบออนไลน์
วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ

ซัสเปนด์พาร์ติเกิลดิสเพลย์

โครงสร้างกระจกแบบซัสเปนด์พาร์ติเกิล

      ดูจากในรูป  จะเห็นว่าโครงสร้างของกระจกแบบนี้จะประกอบไปด้วยกระจกประกบกันสองแผ่น  ผิวด้านในจะเคลือบด้วยสารตัวนำไฟฟ้า  ส่วนช่องตรงกลางจะเป็นสารแขวนลอยในรูปของเหลวหรือแผ่นฟิล์มบาง ๆ ซึ่งภายในจะบรรจุอนุภาคของสารแขวนลอย ซึ่งจะเป็นตัวบังแสง  ส่วนแหล่งจ่ายไฟตรงก็จะเป็นพลังงานจ่ายเลือกควบคุมแบบอัตโนมัติหรืแบบควบคุมด้วยเราเอง

      ลักษณะการทำงานแบบง่ายๆ จากรูปจะเห็นว่า หากเราไม่ต่อแหล่งจ่ายไฟตรงให้ผิวเคลือบกระจกที่เป็นตัวนำไฟฟ้าอนุภาคของสารแขวนลอยที่อัดแน่นอยู่ในชั้นของเหลวหรือแผ่นฟิล์มก็จะเรียงตัวอย่างกระจัดกระจายไม่เป็นระเบียบไม่มีช่องให้แสงผ่านไปได้ ซึ่งจะทำให้กระจกทึบแสง โดยความทึบแสงของกระจกก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของอนุภาคสารแขวนลอยว่า บรรจุอัดแน่นอยู่มากน้อยเท่าไร

      หากเราต่อแหล่งจ่ายไฟตรงให้ผิวเคลือบกระจกที่เป็นตัวนำไฟฟ้า  อนุภาคของสารแขวนลอยที่อัดแน่นอยู่ในชั้นของเหลวหรือแผ่นฟิล์มก็จะเรียงตัวกันอย่างเป็นระเบียบและเปิดช่องให้แสงผ่านไปได้  ซึ่งจะทำให้กระจกโปร่งแสง

      การควบคุมปริมาณความเข้มหรือความสว่างของแสงให้ผ่านไปได้มากหรือน้อย  ก็ขึ้นอยู่กับแรงดันจากแหล่งจ่ายไฟที่เราป้อนให้  ถ้าแรงดันมาก การจัดเรียงตัวของอนุภาคก็จะเป็นระเบียบเปิดช่องได้กว้างให้แสงผ่านได้มาก  แต่ถ้าแรงดันน้อยการจัดเรียงตัวของอนุภาคก็จะเป็นไม่ค่อยเป็นระเบียบเปิดช่องได้แคบให้แสงผ่านได้น้อย

      การควบคุมใช้งานกระจกแบบนี้เพื่อต้องการให้แสงผ่านมากน้อยเพียงใด จึงเป็นการควบคุมปริมาณแรงดันที่จะจ่าย โดยสามารถควบคุมด้วยตนเองจากรีโมตหรือรีโอสตาร์ต  แต่ถ้าเป็นแบบอัตโนมัติก็ต้องใช้เซนเซอร์ตรวจจับแสงจำพวกโฟโตเซลหรือแอลดีอาร์มาเป็นตัวควบคุม

      กระจกที่ใข้เทคโนโลยีแบบซัสเปนต์พาร์ติเกิลดิสเพลย์หรือ SPD  สามารถจะนำไปใช้เป็นโดมมุงหลังคา, กระจกหน้าต่าง, แผ่นบังแสงกระจกมองหลังรถยนต์, แว่นกันลมใช้กับการเล่นสกี , จอมอนิเตอร์สำหรับคอมพิวเตอร์  เป็นต้น

กระจกแบบซัสเปนด์พาร์ติเกิลสามารถปรับแสงที่ผ่านหน้าต่างเข้ามาได้  ในรูปคุณสามารถเลื่อนสไลด์เดอร์หรือกดปุ่ม  on/off  เพื่อควบคุมแสงที่ผ่านเข้าออกหน้าต่าง

 

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


1. บทนำ

2  เทคโนโลยีที่แตกต่างกัน

3. ซัสเปนด์พาร์ติเกิลดิสเพลย์

4. ลิควิดคริสตอล

5. อิเล็กทรอโครมิก

6. ลิงค์ที่น่าสนใจ

 
นำมาจาก HOBBY  ELECTRONICS   ฉบับที่ 143  กรกฎาคม-สิงหาคม  2547

 

 

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

1. การวัด    2. เวกเตอร์    3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ  

4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ  5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  

6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  7.  งานและพลังงาน  

 8.  การดลและโมเมนตัม    9.  การหมุน  

10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง  11. การเคลื่อนที่แบบคาบ  

 12. ความยืดหยุ่น   13. กลศาสตร์ของไหล  

14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน  

15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 

16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร   17.  คลื่น 

18.การสั่น และคลื่นเสียง 19.หน้ากากการเรียน


 การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. ไฟฟ้าสถิต   2.  สนามไฟฟ้า  

3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า   6. กระแสไฟฟ้า  7. สนามแม่เหล็ก  

8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ   10. ทรานซิสเตอร์ 

11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ   14. นิวเคลียร์ 

15. หน้ากากการเรียน

 


 การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. จลศาสตร์ ( kinematic)  2. จลพลศาสตร์ (kinetics)   

3. งานและโมเมนตัม    4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง  

5.  ของไหลกับความร้อน     6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า   

7. แม่เหล็กไฟฟ้า    8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง    

9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพกับนิวเคลียร์  10. หน้ากากการเรียน

ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• รู้จักชีวิตของกาลิเลโอ
• อพอลโล 13  ฝ่าวิกฤติอวกาศ
•

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์

ความรู้รอบตัว

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• ปรากฎการณ์เรโซแนนท์

หน้าแรกในอดีต