บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

ฟิสิกส์พิศวง

สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ทดสอบออนไลน์
วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ

ลิควิดคริสตอล

      เทคโนโลยีแบบนี้เราจะคุ้นเคยและรู้จักกันดี  เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันก็ว่าได้  เช่น โน้ตบุ๊ก, เครื่องคิดเลข, นาฬิกาดิจิตอล, เตาไมโครเวฟ  เป็นต้น  ซึ่งในส่วนแสดงผลหรือจอมอนิเตอร์ส่วนมากก็จะเป็นจอแอลซีดี (LCD ซึ่งย่อมาจาก Liquid Crystal Display)  โดยใช้เทคโนโลยีคล้าย ๆ กันกับที่ใช้พัฒนากระจกอัจฉริยะแบบนี้  ซึ่งเรียกว่า  โพลีเมอร์ดิสเพิร์ลลิควิดคริสตอล (Polymer Dispersed Liquid Cystals หรือ PDLC)

โครงสร้างกระจกแบบลิควิดคริสตอล

      ดูจากรูป  จะเห็นว่าโครงสร้างของกระจกแบบนี้จะประกอบไปด้วยกระจกประกบกันสองแผ่น  ส่วนด้านในทั้งสองจะปิดด้วยแผ่นฟิล์มโพลีเมอร์  ตามด้วยผลึกเหลวอยู่ในรูปของแผ่นฟิล์มบาง ๆ และเคลือบด้วยสารตัวนำไฟฟ้า  ส่วนตรงกลางก็จะเป็นผลึกเหลวซึ่งเป็นตัวบังแสง  ส่วนแหล่งจ่ายไฟตรงก็จะเป็นพลังงานจ่ายควบคุมการปิดเปิดให้แสงผ่าน

      การควบคุมปริมาณความเข้มหรือความสว่างของแสงให้ผ่านไปได้มากหรือน้อยจะเลือกควบคุมไม่ได้  แต่จะเลือกได้เพียงว่าจะให้เป็นกระจกแบบใสหรือแบบโปร่งแสงเท่านั้น  โดยจ่ายแรงดันจากแหล่งจ่ายไฟ  การจัดเรียงตัวของผลึกเหลวก็จะเป็นแนวเส้นตรงเปิดช่องได้กว้างให้แสงผ่านได้มากหนือเหมือนกระจกใสเลย  แต่ถ้าหยุดจ่ายแรงดัน แสงจะผ่านได้น้อยหรือไม่ได้เลย  แต่จะมีความโปร่งแสงอยู่ ซึ่งความโปร่งแสงของกระจกก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของผลึกเหลวว่าบรรจุเข้มข้นอยู่มากน้อยเท่าไร

      เทคโนโลยีของกระจกแบบนี้ไม่ค่อยจะถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องสักเท่าไรนัก  แต่ก็จะเห็นว่ามีใช้กันในตามสำนักงานและที่อยู่อาศัยที่มีโครงสร้างอาคารลักษณะหลังคาเป็นโดมขนาดใหญ่ที่ต้องการเฉพาะความโปร่งแสงหรือไม่ก็ให้แสงสามารถผ่านเข้ามาได้เลย

กระจกแบบลิควิดคริสตอล ประกอบเป็นเพดานของห้องน้ำสุดหรู  สามารถเลือกปรับให้เป็นกระจกใสหรือโปร่งแสงเท่านั้น

การค้นพบความสามารถของผลึกคริสตัล

       ปี  1888   นายไฟรนด์ริช  เรนิชเชอร์  นักพฤกษศาสตร์ชาวออสเตรเลีย  กำลังทำการวิเคราะห์หลักการทำงานของคลอเรสเตอรอลที่มีอยู่ในพืช   โดยหนีงในการทดลองของเขาก็คือ  การทดลองในการให้ความร้อนกับสสารต่างๆ  และเขาก็พบว่า คริสตัลเป็นสารที่แปลกประหลาดมาก  เพราะมันสามารถเปลี่ยนมุมเมื่อตัวเองเปลี่ยนสถานะได้  โดยเมื่ออยู่ในสภาพกึ่งก๊าซจะบิดตัวเปลี่ยนองศาจากปกติไปเป็น  145.5  องศา  แต่เมื่อกลับเป็นของเหลวแข็ง   หรือผลึกจะบิดเปลี่ยนไปที่  178.5  องศา  ซึ่งการค้นพบที่น่ามหัศจรรย์นี้เขาได้แชร์ให้กับเพื่อนนักฟิสิกส์ ชาวเยอรมันชื่อว่า  ออตโต เลห์มานน์  ที่ได้ค้นคว้าต่อจนพบผลึกคริสตัลเหลวซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษตามสถานะของมัน ซึ่งเปลี่ยนไปตามพลังงานที่ได้รับ   และภายหลังก็ได้  ตั้งชื่อว่า "Liquid  Crystal"

วีดีโอตัวอย่างกระจกที่ใช้กับรถยนตร์

คลิกครับ (windows medias 540 kb)

วีดีโอตัวอย่างการใช้กระจกในตึกจริง

คลิกครับ (windows media 340 kb)

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


1. บทนำ

2  เทคโนโลยีที่แตกต่างกัน

3. ซัสเปนด์พาร์ติเกิลดิสเพลย์

4. ลิควิดคริสตอล

5. อิเล็กทรอโครมิก

6. ลิงค์ที่น่าสนใจ

 
นำมาจาก HOBBY  ELECTRONICS   ฉบับที่ 143  กรกฎาคม-สิงหาคม  2547

 

 

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

1. การวัด    2. เวกเตอร์    3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ  

4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ  5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  

6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  7.  งานและพลังงาน  

 8.  การดลและโมเมนตัม    9.  การหมุน  

10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง  11. การเคลื่อนที่แบบคาบ  

 12. ความยืดหยุ่น   13. กลศาสตร์ของไหล  

14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน  

15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 

16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร   17.  คลื่น 

18.การสั่น และคลื่นเสียง 19.หน้ากากการเรียน


 การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. ไฟฟ้าสถิต   2.  สนามไฟฟ้า  

3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า   6. กระแสไฟฟ้า  7. สนามแม่เหล็ก  

8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ   10. ทรานซิสเตอร์ 

11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ   14. นิวเคลียร์ 

15. หน้ากากการเรียน

 


 การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. จลศาสตร์ ( kinematic)  2. จลพลศาสตร์ (kinetics)   

3. งานและโมเมนตัม    4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง  

5.  ของไหลกับความร้อน     6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า   

7. แม่เหล็กไฟฟ้า    8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง    

9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพกับนิวเคลียร์  10. หน้ากากการเรียน

ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• รู้จักชีวิตของกาลิเลโอ
• อพอลโล 13  ฝ่าวิกฤติอวกาศ
•

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์

ความรู้รอบตัว

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• ปรากฎการณ์เรโซแนนท์

หน้าแรกในอดีต