บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

ฟิสิกส์พิศวง

สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ทดสอบออนไลน์
วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ

อิเล็กทรอโครมิก

      เป็นเทคโนโลยีที่มีความพิเศษหรืออัจฉริยะกว่าสองเทคโนโลยีที่ได้กล่าวมาก่อนหน้านี้  คือ สามารถดูดซับหรือสะท้อนสีของแสงบางสีได้ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับวัสดุที่เป็นออกไซด์ของโลหะเกิดปฏิกิริยาทางเคมีเมื่อได้รับพลังงานไฟฟ้า  สีของแสงบางสีจึงถูกสะท้อนกลับหรือถูกดูดซับให้ผ่านออกมาหรือดูเหมือนว่ากระจกเปลี่ยนสีได้  โครงสร้างของกระจกที่ใช้เทคโนโลยีแบบนี้ แสดงดังในรูป

โครงสร้างของกระจกแบบอิเล็กทรอโครมิก

      ดูจากโครงสร้างก็จะประกอบไปด้วยกระจกประกบกันสองแผ่น  ส่วนผิวด้านในทั้งสองจะเคลือบด้วยสารตัวนำไฟฟ้า  ส่วนตรงกลางก็จะเป็นสารอิเล็กทรอไลต์ หรือตัวส่งถ่ายประจุไฟฟ้า  โดยด้านหนึ่งจากส่วนกลางจะมีชั้นที่ใช้เก็บประจุไฟฟ้ากั้นอยู่กับตัวนำไฟฟ้า  ส่วนอีกด้านจากส่วนกลางก็จะมีวัตถุที่เป็นออกไซด์ของโลหะมาทำเป็นชั้นอิเล็กทรอครอมิกกั้นอยู่กับตัวนำไฟฟ้า

      ลักษณะการทำงานก็จะตรงข้ามกับที่เคยกล่าวมา คือ ในขณะที่ไม่ได้จ่ายแรงดันไฟฟ้าให้  กระจกจะโปร่งแสง เพราะไม่มีปฏิกิริยาทางเคมีที่จะส่งถ่ายหรือรับเอาประจุไฟฟ้าระหว่างกันของส่วนประกอบภายใน  แสงจึงสามารถผ่านกระจกได้หมด

      แต่เมื่อมีการจ่ายแรงดันไฟฟ้าเข้าไป กระจกจะกลายเป็นทึบแสง เพราะจะมีปฏิกิริยาทางเคมีเกิดขึ้น โดยประจุไฟฟ้าทั้งบวกและลบจะเข้ามาอัดแน่นและเก็บไว้ที่ชั้นของอิเล็กทรอครอมิก จึงเสมือนเป็นตัวดูดซับแสงให้ผ่านออกไปหรือสะท้อนแสงบางสีให้กลับออกมา

ห้องทำงานที่ใช้กระจกแบบอิเล็กทรอโครมิกยอมให้บางสีของแสงผ่านเข้ามาหรือสะท้อนออกไป

      ส่วนจะทึบแสงมากน้อยขนาดไหน ดูดซับแสงหรือสะท้อนแสงบางสีมากน้อยเท่าไร ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณแรงดันจากแหล่งจ่ายไฟที่จ่ายให้การควบคุมแรงดันที่จ่ายก็เหมือนกับเทคโนโลยีแบบ  SPD  หรือซัสเปนด์พาร์ติเกิลดิสเพลย์  ดังที่ได้กล่าวมา

      ส่วนเทคโนโลยีแบบรีเฟล็กตีฟไฮโดรด์ก็จะใช้แผ่นฟิล์มบาง ๆ  ที่ทำจากโลหะผสมระหว่างนิกเกิลกับแมกนีเซียมมาเคลือบแผ่นกระจก  ส่วนการจะให้กระจกกลายเป็นโปร่งแสงหรือทึบแสงเพื่อดูดซับหรือสะท้อนแสงได้นั้น สามารถจะเลือกใช้การควบคุมแรงดันที่จ่ายให้เหมือนกับเทคโนโลยีแบบอิเล็กทรอโครมิกหรือจะเลือกควบคุมด้วยการฉีดแก๊สไฮโดรเจนหรือออกซิเจนเข้าไปเหมือนกับเทคโนโลยีแบบแก๊สโครมิก เป็นต้น

      เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ถูกพัฒนาขึ้นในอุตสาหกรรมการผลิตกระจก  นอกจากจะเพื่อแข่งขันกันทางการค้าแล้ว กลุ่มอุตสาหกรรมเหล่านี้ต่างก็มุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยประหยัดการใช้พลังงานบนโลกใบนี้  ก็หวังว่าคงเป็นเช่นนั้น  หน้าถัดไปเป็นลิงค์ที่น่าสนใจ

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


1. บทนำ

2  เทคโนโลยีที่แตกต่างกัน

3. ซัสเปนด์พาร์ติเกิลดิสเพลย์

4. ลิควิดคริสตอล

5. อิเล็กทรอโครมิก

6. ลิงค์ที่น่าสนใจ

 
นำมาจาก HOBBY  ELECTRONICS   ฉบับที่ 143  กรกฎาคม-สิงหาคม  2547

 

 

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

1. การวัด    2. เวกเตอร์    3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ  

4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ  5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  

6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  7.  งานและพลังงาน  

 8.  การดลและโมเมนตัม    9.  การหมุน  

10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง  11. การเคลื่อนที่แบบคาบ  

 12. ความยืดหยุ่น   13. กลศาสตร์ของไหล  

14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน  

15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 

16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร   17.  คลื่น 

18.การสั่น และคลื่นเสียง 19.หน้ากากการเรียน


 การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. ไฟฟ้าสถิต   2.  สนามไฟฟ้า  

3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า   6. กระแสไฟฟ้า  7. สนามแม่เหล็ก  

8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ   10. ทรานซิสเตอร์ 

11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ   14. นิวเคลียร์ 

15. หน้ากากการเรียน

 


 การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. จลศาสตร์ ( kinematic)  2. จลพลศาสตร์ (kinetics)   

3. งานและโมเมนตัม    4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง  

5.  ของไหลกับความร้อน     6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า   

7. แม่เหล็กไฟฟ้า    8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง    

9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพกับนิวเคลียร์  10. หน้ากากการเรียน

ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• รู้จักชีวิตของกาลิเลโอ
• อพอลโล 13  ฝ่าวิกฤติอวกาศ
•

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์

ความรู้รอบตัว

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• ปรากฎการณ์เรโซแนนท์

หน้าแรกในอดีต