หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ

แรงเชื่อมของอนุภาค


       ทั้งนี้ ราชสภาวิทยาศาสตร์ของสวีเดนให้เหตุผลในการตัดสินว่า นักฟิสิกส์ทั้ง 3 คนนี้มีผลงานจาก “การค้นพบแรงเชื่อมอนุภาคภายในนิวเคลียสของอะตอม” โดยการค้นคว้าทางทฤษฏีนี้ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ได้เขยิบเข้าไปใกล้ “ความฝันอันยิ่งใหญ่” เพื่อกำหนดทฤษฎีเอกภาพ (unified theory) และรวมเอาเรื่องแรงโน้มถ่วงเข้าไปด้วย ซึ่งจะกลายเป็นสุดยอดแห่งความหวังของนักวิทยาศาสตร์คือ “ทฤษฎีสรรพสิ่ง” (a theory for everything)
       

 
อนุภาค "ควาร์กส์" ประกอบไปด้วย 3 สี คือ แดง น้ำเงิน และเขียว ซึ่งทั้ง 3 เป็นผู้ค้นพบ

       การค้นพบของพวกเขาได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่เมื่อปี 1973 นำไปสู่ “ทฤษฎีควอนตัม โครโมไดนามิกส์” หรือ คิวซีดี (theory of quantum chromodynamics : QCD) โดยอธิบายแรงซึ่งรวมควาร์ก (quarks) อันเป็นอนุภาคเบื้องต้นของโครงสร้างนิวตรอนและโปรตอนเข้าด้วยกัน แล้วเกิดเป็นนิวไคลของอะตอม
       
       ทางด้านคณะกรรมการฯ ผู้ให้รางวัลระบุว่า นักฟิสิกส์ทั้ง 3 ได้ทำให้เราประจักษ์ถึงเชาว์ปัญญาอันชาญฉลาดที่ไม่ได้เกิดจากความบังเอิญ และแสดงให้เห็นว่าเมื่ออนุภาคตัวใดตัวหนึ่งใน 2 ตัวเข้าใกล้อนุภาคอีกตัวหนึ่ง แรงแม่เหล็กไฟฟ้าและแรงดึงดูดจะเข้มขึ้นในขณะที่แรงนิวเคลียร์ที่เข้มจะอ่อนแรงลง ราวกับว่าอนุภาคมีลักษณะเป็นเส้นตรงและเชื่อมต่อด้วยหนังยางแล้วถูกดึงให้เข้ามาพันกัน
 

ผู้จัดการออนไลน์ 5 ตุลาคม 2547 21:02 น.
 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


13 นักฟิสิกส์

2. แรงเชื่อมอนุภาค

3. ควาร์กมีสี

4. รางวัลอันทรงเกียรติ

 

 

 
ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน