หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ

ควาร์กมีสี


       “ทฤษฎีนี้มีความสำคัญในการช่วยนำไปสู่แบบจำลองมาตรฐาน (Standard Model)” หนึ่งในคณะกรรมการฯ อธิบาย นั่นเพราะแบบจำลองมาตรฐานเป็นทฤษฎีที่อธิบายการเชื่อมกันด้วยแรงใดๆ ทางฟิสิกส์ทั้งหมดของอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า ที่อาศัยแรงแม่เหล็กไฟฟ้าเชื่อมต่อกัน อย่างแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนที่ทำให้เกิดการสลายตัวทางนิวเคลียร์ และแรงนิวเคลียร์อย่างเข้มที่กระทำระหว่างควาร์ก
       
       นอกจากนี้ เจ้าของรางวัลโนเบลปีล่าสุด ยังให้คำอธิบายที่แปลกพิศดารของแรงที่มีชื่อเฉพาะว่า “คัลเลอร์” (color forces) ว่า ควาร์กสามารถเป็นได้ทั้งสีแดง เขียวหรือน้ำเงิน เหมือนกับประจุไฟฟ้าที่มีประจุบวกและประจุลบ ซึ่งรวมกันได้ศูนย์พอดี ดังนั้นการรวมกันของควาร์กสีต่างๆ ก็จะกลายเป็นไม่มีสี และทำให้มันเสถียร
       

 
แรงพื้นฐาน 4 ชนิด ที่นักวิทยาศาสตร์พยายามรวบรวมแรงทั้ง 4 เพื่ออธิบายปรากฎการณ์ต่างๆ ของธรรมชาติทั้งหมด อันเป็นแนวคิดของ "ทฤษฎีสรรพสิ่ง" ซึ่งขณะนี้นักฟิสิกส์ยังไม่สามารถหาความเชื่อมโยงของแรงโน้มถ่วงกับแรงอื่นๆ อีก 3 ชนิดได้

       อีกทั้ง พวกเขายังประสบความสำเร็จในการอธิบายว่าทำไมควาร์กจึงแบ่งเป็น 3 ชนิดและทำไมแรงนิวเคลียร์จึงมีความเข้มมากจนควาร์กไม่สามารถแยกจากกัน โดยปกติแล้วเราจะไม่เห็นควาร์กแยกเป็นอิสระ เนื่องจากมันจะหายไปเมื่อมันเข้าใกล้กัน
 

 

ผู้จัดการออนไลน์ 5 ตุลาคม 2547 21:02 น.
 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


13 นักฟิสิกส์

2. แรงเชื่อมอนุภาค

3. ควาร์กมีสี

4. รางวัลอันทรงเกียรติ

 

 

 
ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน