บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

ฟิสิกส์พิศวง

สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ทดสอบออนไลน์
วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ

ใจต้องพร้อมแล้ว

     การค้นพบครั้งนี้ได้นำไปใช้กำจัดเชื้อโรคในน้ำนม เหล้าองุ่น และเบียร์  ทำให้เครื่องดื่มเหล่านี้ปลอดภัยและน่าดื่ม   จากผลของการศึกษานานแรมปีนี้เอง  ปาสเตอร์ยืนยันว่า “โรค” ที่เกิดในของเหลวชนิดต่าง ๆ มาจากเชื้อแบคทีเรียในบรรยากาศชั้นล่าง ๆ ซึ่งเป็นภัยต่อสุขภาพของสิ่งมีชีวิต  เขายังเขียนไว้ในเวลาต่อมาว่า “ในโลกของการทดลอง โชคจะเข้าข้างแต่จิตใจที่เตรียมพร้อมแล้วเท่านั้น”

     ตัวเขาเองก็ได้เตรียมใจไว้พร้อมแล้วตั้งแต่ได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์วิชาเคมีในรปลายทศวรรษ 1840  ที่สถาบันวิทยาศาสตร์ เมืองสตราสบูร์ก ซึ่งอยู่ทางตะวันออกของฝรั่งเศส เขาเขียนจดหมายถึงเพื่อนคนหนึ่งในปี ค.. 1851 ว่า  ผมขวนไขความลับได้แล้ว  หมอกที่บดบังจางลงทุกทีแล้ว”  อีก 6 ปีต่อมา เขาก็วิเคราะห์ถึงกระบวนการหมักเชื้อในแอลกอฮอล์ และสรุปว่าสิ่งมีชีวิตขนาดจิ๋ว ซึ่งต่อมาเขาเรียกว่า “จุลินทรีย์” นั้น เป็นสาเหตุให้ของเหลวบางอย่าง เช่น น้ำส้มสายชูและเหล่าองุ่น เน่าบูด

จู่โจมทางอากาศ

      ปาสเตอร์แสดงให้เห็นว่า การเน่าบูดเกิดจากจุลินทรีย์ในอากาศ  ในภาพแสดงการฆ่าเชื้อโดยต้มของเหลวในขวดแก้วทดลอง   แล้วผนึกคอขวดให้สนิท  หากเปิดผนึกคอขวดให้อากาศเข้า การเน่าบูดจะเกิดขึ้น  ภาพนี้อยู่ในตำราเยอรมันว่าด้วยเรื่องแบคทีเรีย  ซึ่งพิมพ์ที่วิสบาเด็นในปี ค.ศ.  1889

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


1. การค้นพบของปาสเตอร์

2. ใจต้องพร้อมแล้ว

3. พาสเจอไรซ์

4. ของเหลวบริสุทธิ์

5. พิชิตโรคพิษสุนัขบ้า

6. ผู้ชนะเชื้อโรค

7. การช่วยชีวิตหนูน้อยโจเซฟ ไมสเตอร์

 
นำมาจาก รู้รอบตอบได้

 

 

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

1. การวัด    2. เวกเตอร์    3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ  

4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ  5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  

6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  7.  งานและพลังงาน  

 8.  การดลและโมเมนตัม    9.  การหมุน  

10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง  11. การเคลื่อนที่แบบคาบ  

 12. ความยืดหยุ่น   13. กลศาสตร์ของไหล  

14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน  

15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 

16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร   17.  คลื่น 

18.การสั่น และคลื่นเสียง 19.หน้ากากการเรียน


 การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. ไฟฟ้าสถิต   2.  สนามไฟฟ้า  

3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า   6. กระแสไฟฟ้า  7. สนามแม่เหล็ก  

8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ   10. ทรานซิสเตอร์ 

11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ   14. นิวเคลียร์ 

15. หน้ากากการเรียน

 


 การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. จลศาสตร์ ( kinematic)  2. จลพลศาสตร์ (kinetics)   

3. งานและโมเมนตัม    4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง  

5.  ของไหลกับความร้อน     6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า   

7. แม่เหล็กไฟฟ้า    8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง    

9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพกับนิวเคลียร์  10. หน้ากากการเรียน

ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• รู้จักชีวิตของกาลิเลโอ
• อพอลโล 13  ฝ่าวิกฤติอวกาศ
•

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์

ความรู้รอบตัว

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• ปรากฎการณ์เรโซแนนท์

หน้าแรกในอดีต