บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

ฟิสิกส์พิศวง

สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ทดสอบออนไลน์
วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ

พาสเจอไรซ์

     พระเจ้านโปเลียนที่ 3 ทรงมีรับสั่งให้ ปาสเตอร์แก้ปัญหาเรื่องเชื้อโรคที่ทำให้เหล้าองุ่นเสื่อมคุณภาพ  เหล้าองุ่นเป็นผลิตผลสำคัญอย่างหนึ่งของฝรั่งเศส  ปาสเตอร์ได้ไปเยือนไร่องุ่นนับสิบ ๆ แห่ง  เขาซักถามคนงาน ทดลองชิม และนำตัวอย่างเหล้าองุ่นในขั้นต่าง ๆ กลับมาตรวจดู  ทั้งขั้นที่ยังบ่มไม่ได้ที่ บ่มได้ที่แล้ว และขั้นที่เสื่อมสภาพแล้ว

     ผลการทดสอบแสดงว่า เราอาจทำลายเชื้อโรคได้ที่อุณหภูมิ 55O โดยไม่มีผลต่อรสชาติของเหล้าองุ่น กรรมวิธีนี้ต่อมาเรียกว่า  “การฆ่าเชื้อแบบปาสเตอร์”  หรือ  “การพาสเจอไรซ์” (pasteurisation) ซึ่งต่อมาปาสเตอร์นำไปใช้ทำให้นมปลอดเชื้อด้วย

     อันที่จริง เคยมีผู้สังเกตเห็นแบคทีเรียด้วยกล้องจุลทรรศน์เป็นครั้งแรกเมื่อประมาณ 200 ปีก่อนหน้านั้น แต่ในครั้งนั้นเข้าใจผิดไปว่าจุลินทรีย์เป็นผลที่เกิดจากการเน่าเสีย มิใช้สาเหตุ  ปาสเตอร์เป็นบุคคลแรกที่แก้ไขให้เข้ากันอย่างถูกต้อง

งานชั่วชีวิต

     ปาสเตอร์หาวิธีการกำจัดเชื้อโรคในเหล้าองุ่น  เบียร์  และนม   เพื่อให้ดื่มได้ปลอดภัย   วิธีฆ่าเชื้อแบบปาสเตอร์นั้น  แรกสุดคิดขึ้นเพื่อถนอมเหล้าองุ่นตามคำรับสั่งของพระเจ้านโปเลียนที่ 3

'

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


1. การค้นพบของปาสเตอร์

2. ใจต้องพร้อมแล้ว

3. พาสเจอไรซ์

4. ของเหลวบริสุทธิ์

5. พิชิตโรคพิษสุนัขบ้า

6. ผู้ชนะเชื้อโรค

7. การช่วยชีวิตหนูน้อยโจเซฟ ไมสเตอร์

 
นำมาจาก รู้รอบตอบได้

 

 

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

1. การวัด    2. เวกเตอร์    3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ  

4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ  5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  

6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  7.  งานและพลังงาน  

 8.  การดลและโมเมนตัม    9.  การหมุน  

10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง  11. การเคลื่อนที่แบบคาบ  

 12. ความยืดหยุ่น   13. กลศาสตร์ของไหล  

14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน  

15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 

16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร   17.  คลื่น 

18.การสั่น และคลื่นเสียง 19.หน้ากากการเรียน


 การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. ไฟฟ้าสถิต   2.  สนามไฟฟ้า  

3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า   6. กระแสไฟฟ้า  7. สนามแม่เหล็ก  

8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ   10. ทรานซิสเตอร์ 

11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ   14. นิวเคลียร์ 

15. หน้ากากการเรียน

 


 การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. จลศาสตร์ ( kinematic)  2. จลพลศาสตร์ (kinetics)   

3. งานและโมเมนตัม    4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง  

5.  ของไหลกับความร้อน     6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า   

7. แม่เหล็กไฟฟ้า    8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง    

9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพกับนิวเคลียร์  10. หน้ากากการเรียน

ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• รู้จักชีวิตของกาลิเลโอ
• อพอลโล 13  ฝ่าวิกฤติอวกาศ
•

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์

ความรู้รอบตัว

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• ปรากฎการณ์เรโซแนนท์

หน้าแรกในอดีต