บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

ฟิสิกส์พิศวง

สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ทดสอบออนไลน์
วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ

ของเหลวบริสุทธิ์

     ไม่นานนัก  ปาสเตอร์ก็เสาะหาวิธีรักษาโรคหลายชนิดทั้งในคนและสัตว์  และเสนอแนวคิดที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงว่า  เชื้อโรคไม่ได้ “ปรากฏตัวขึ้นอย่างลึกลับจากที่ไหนก็ไม่รู้”  แต่มีแหล่งที่มาแน่ชัดที่สืบสาวไปถึงได้  คือจากความสกปรกและฝุ่นละออง

     ลุย ปาสเตอร์  เกิดเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม ค.. 1823   เป็นบุตรเจ้าของโรงฟอกหนังในเมืองโดล ซึ่งอยู่ใกล้กับดิฌง  เขาไม่ยอมเจริญรอยตามบิดา   ปาสเตอร์ไต่เต้าจากคณะครูสอนวิชาเคม  จนได้เป็นผู้อำนวยการสาขวิทยาศาสตร์ในวิทยาลัยครูที่มีชื่อเสียงของปารีส  คือ Ecole Normale Superieure

     4 ปีต่อมา  คือเมื่อปี ค.. 1864  ปาสเตอร์ไปกล่าวปาฐกถาเรื่องงานของเขาที่ซอร์บอนน์  ซึ่งเป็นที่ตั้งของคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ของมหาวิทยาลัยปารีส   เขาชี้ให้ที่ประชุมดูของเหลวที่เป็นสารอินทรีย์บางอย่างในภาชนะปิดผนึก และกล่าวว่า “(สารนี้) บริสุทธิ์มาตั้งแต่ข้าพเจ้าเริ่มการทดลองเมื่อหลายปีมาแล้ว  บริสุทธิ์เพราะข้าพเจ้าเก็บไว้ให้พ้นจากเชื้อโรคซึ่งลอยอยู่ในอากาศ”

เรื่องของบูด 

     ช่วงแรกๆนั้น ปาสเตอร์ศึกษาเรื่องการเน่าบูด  ในหนังสือเรื่อง "การศึกษาเรื่องเบียร์"  ซึ่งพิมพ์ที่ปารีส เมื่อปี ค.ศ.  1876  เขาวาดภาพแสดงตัวอย่างของเน่าบูดในหลายกรณี  พวกที่สลายตัวช้า  ได้แก่  1.  เหล้าองุ่นแดง  2. น้ำนมบูด  3.  เนยเหลวที่เหม็นหืน   4.  เหล้าองุ่นที่ขุ่น (จับเป็นลิ่ม)  5. น้ำส้มสายชู   6. ตะกอนที่ไม่เป็นผลึก   7.  สารจากผักที่ส่องผ่านกล้องจุลทรรศน์

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


1. การค้นพบของปาสเตอร์

2. ใจต้องพร้อมแล้ว

3. พาสเจอไรซ์

4. ของเหลวบริสุทธิ์

5. พิชิตโรคพิษสุนัขบ้า

6. ผู้ชนะเชื้อโรค

7. การช่วยชีวิตหนูน้อยโจเซฟ ไมสเตอร์

 
นำมาจาก รู้รอบตอบได้

 

 

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

1. การวัด    2. เวกเตอร์    3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ  

4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ  5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  

6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  7.  งานและพลังงาน  

 8.  การดลและโมเมนตัม    9.  การหมุน  

10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง  11. การเคลื่อนที่แบบคาบ  

 12. ความยืดหยุ่น   13. กลศาสตร์ของไหล  

14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน  

15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 

16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร   17.  คลื่น 

18.การสั่น และคลื่นเสียง 19.หน้ากากการเรียน


 การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. ไฟฟ้าสถิต   2.  สนามไฟฟ้า  

3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า   6. กระแสไฟฟ้า  7. สนามแม่เหล็ก  

8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ   10. ทรานซิสเตอร์ 

11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ   14. นิวเคลียร์ 

15. หน้ากากการเรียน

 


 การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. จลศาสตร์ ( kinematic)  2. จลพลศาสตร์ (kinetics)   

3. งานและโมเมนตัม    4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง  

5.  ของไหลกับความร้อน     6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า   

7. แม่เหล็กไฟฟ้า    8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง    

9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพกับนิวเคลียร์  10. หน้ากากการเรียน

ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• รู้จักชีวิตของกาลิเลโอ
• อพอลโล 13  ฝ่าวิกฤติอวกาศ
•

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์

ความรู้รอบตัว

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• ปรากฎการณ์เรโซแนนท์

หน้าแรกในอดีต