บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

ฟิสิกส์พิศวง

สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ทดสอบออนไลน์
วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ

จุดเริ่มต้น

      ความคิดเรื่องสร้างอนุสาวรีย์นี้สืบเนื่องมาจากข้อเสนอแนะของนักประวัติศาสตร์แห่งรัฐเซาส์ ตาโกตาชื่อนายโดเอน รอบินสัน เมื่อปี ค.. 1923  เขาเสนอแนะว่าน่าจะแกะสลักยอดเขาหินแกรนิตแหลมชันในภูเขา
แบล็กฮิลส์   ที่มีชื่อว่า “เดอะนีเดิลส์” (แท่งเข็ม ให้เป็นรูปเหมือนของวีรบุรุษตะวันตกของอเมริกา  เช่น  คิต คาร์สัน  และบัฟฟาโล บิล  โคตี  เป็นต้น  แต่นายบอร์กลัมซึ่งเป็นผู้ดำเนินงานโครงการนี้ไม่เห็นด้วยทั้งในเรื่องของทำเลและเรื่องราวที่จะแกะสลัก  เขาคิดว่างานใหญ่เช่นนี้เป็นงานที่มีความสำคัญระดับชาติ

      การสลักอนุสาวรีย์ประจำชาติที่เมาต์รัชมอร์ดำเนินการในระหว่าง ค..1927-1941  ด้วยค่าใช้จ่าย 990,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ  ซึ่งส่วนใหญ่ได้มาจากงบประมาณของรัฐบาลกลาง  แต่บางส่วนก็ได้มาจากการบริจาคส่วนบุคคล  งานแกะสลักจริง ๆ นั้นใช้เวลาประมาณ 6 ปีครึ่ง  แต่ที่งานล่าช้าเนื่องจากปัญหาทางการเงินในช่วงปีแรก ๆ ซึ่งเป็นช่วงที่ดินฟ้าอากาศก็ไม่อำนวย  คนงานส่วนใหญ่เป็นคนงานเหมืองในท้องถิ่น (ทั้งเหมืองใต้ดินและเหมืองเปิดภายในเวลา 14 ปีต้องจ้างคนงานแกะสลักประมาณ 360 คน  ทำงานกันเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 30 คน

ประติมากรจอห์น กัดซัน บอร์กลัม  สร้างรูปต้นแบบขึ้นในห้องปฏิบัติงาน  รูปต้นแบบมีอัตราส่วน  1:12  คือความยาว   นิ้วบนรูปต้นแบบจะเท่ากับความยาว  ฟุตของรูปสลักบนเมานต์ รัชมอร์

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


1. การสลักภูผา

2. จุดเริ่มต้น

3. การวางแผนและกำหนดตำแหน่งแกะสลัก

4. แต่งรูปหิน

5. ปัญหาการแกะสลักศีรษะเจฟเฟอร์สัน

6. ตกแต่งขั้นสุดท้าย

 
นำมาจาก รีดเดอร์ส ไดเจสท์  รู้รอบตอบได้

 

 

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

1. การวัด    2. เวกเตอร์    3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ  

4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ  5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  

6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  7.  งานและพลังงาน  

 8.  การดลและโมเมนตัม    9.  การหมุน  

10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง  11. การเคลื่อนที่แบบคาบ  

 12. ความยืดหยุ่น   13. กลศาสตร์ของไหล  

14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน  

15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 

16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร   17.  คลื่น 

18.การสั่น และคลื่นเสียง 19.หน้ากากการเรียน


 การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. ไฟฟ้าสถิต   2.  สนามไฟฟ้า  

3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า   6. กระแสไฟฟ้า  7. สนามแม่เหล็ก  

8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ   10. ทรานซิสเตอร์ 

11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ   14. นิวเคลียร์ 

15. หน้ากากการเรียน

 


 การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. จลศาสตร์ ( kinematic)  2. จลพลศาสตร์ (kinetics)   

3. งานและโมเมนตัม    4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง  

5.  ของไหลกับความร้อน     6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า   

7. แม่เหล็กไฟฟ้า    8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง    

9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพกับนิวเคลียร์  10. หน้ากากการเรียน

ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• รู้จักชีวิตของกาลิเลโอ
• อพอลโล 13  ฝ่าวิกฤติอวกาศ
•

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์

ความรู้รอบตัว

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• ปรากฎการณ์เรโซแนนท์

หน้าแรกในอดีต