บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

ฟิสิกส์พิศวง

สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ทดสอบออนไลน์
วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ

การวางแผนและกำหนดตำแหน่งแกะสลัก

       สำหรับทำเลที่จะแกะสลักสร้างอนสาวรีย์นั้นบอร์กลัมเลือกจุดที่มีชื่อว่าเมานต์ รัชมอร์ (Mount Rushmore) หรือ “ภู”  รัชมอร์ซึ่งสูง 1,745 ทั้งนี้เพราะว่าหินแกรนิตในบริเวณนี้มีเนื้อละเอียด  แต่กระนั้นก็ยังต้องทำความสะอาดผิวหน้าของหินโดยต้องตัดผิวหินที่กรำแดดฝนและแตกร้าวทิ้งไปหลายตัน  กว่าจะถึงเนื้อหินชั้นที่มีคุณภาพเหมาะแก่การแกะสลัก

       ในจุดที่จะสลักศีรษะของประธานาธิบดีจอร์จ วอชิงตัน  ต้องตัดผิวหน้าหินทิ้งไปหนา 9 ส่วนศีรษะของประธานาธิบดีรูสเวลต์ซึ่งอยู่ด้านในสุดต้องตัดหินทิ้งไปหนาถึง 37 เนื้อหินที่ตัดทิ้งไปในการแกะสลักนั้นมีน้ำหนักราว 450,000 ตัน ซึ่งยังคงทิ้งอยู่ตามเชิงเขานั่นเอง

       บอร์กลัมประสงค์ที่จะแกะสลักรูปหน้าเหล่านี้ทีละรูป  เพื่อให้กลมกลืนกับรูปอื่นและสิ่งแวดล้อม  เขาเริ่มงานโดยการหล่อรูปหน้าของประธานาธิบดีวอชิงตันเป็นรูปแรกด้วยปูนปลาสเตอร์  โดยย่อส่วนลง 12 เท่าจากที่จะสร้างจริง

       แบบจำลองศีรษะนี้สูง 1.5 บอร์กลัมติดแผ่นแบน ๆ ที่มีเครื่องหมายระบุองศาไว้บนศีรษะรูปย่อส่วนนี้โดยมีแท่งเหล็กกล้าหมุนได้ ยาว 76 ซม. (30 นิ้วอยู่ตรงกลาง  บนแท่งเหล็กมีเครื่องหมายระบุความยาวเป็นนิ้ว  นอกจากนี้ยังผูกสายลูกดิ่งห้อยลงมาจากแท่งเหล็ก  สายลูกดิ่งนี้ก็ระบุระยะเป็นนิ้วไว้เช่นกัน  เมื่อหมุนแท่งเหล็กและรูสายดิ่งนั้นออกมาจากจุดต่าง ๆ บนแท่งเหล็ก  แล้วลากไปจรดจุดใดจุดหนึ่งบนใบหน้า เช่น จมูก ก็สามารถวัดระยะห่างจากด้านบนของศีรษะถึงจมูกได้

       กาถ่ายทอดขนาดสัดส่วนจากรูปต้นแบบไปสู่รูปบนภูเขาอาศัยเครื่องมือคล้ายกันนี้  แต่ใหญ่กว่าถึง 12 เท่า   วางลงบนยอดหน้าผา ณ ตำแหน่งที่จะแกะยอดกระหม่อมของประธานาธิบดีวอชิงตัน  บอร์กลัมเรียกเครื่องมือนี้ว่า “เครื่องชี้ตำแหน่ง”  (pointing machine)  ส่วนผู้วัดระยะเพื่อกำหนดจุดที่จะแกะสลักส่วนต่าง ๆ ของใบหน้าลงบนภูเขาเรียกว่า  ผู้ชี้ตำแหน่ง (pointer)

ลูกชายของเขาคือ ลินคอล์น บอร์กลัม (ซ้ายบน)   กำลังวัดรูปหุ่นต้นแบบของเจฟเฟอร์สันเพื่อหาสัดส่วนให้กับรูปทีจะสลักบนภูเขา  ขณะที่ทำงานอยู่บนเขา (ขวาบน)   ลินคอล์น  บอร์กลัม (ยืนอยู่ทางขวา) ช่วยบิดาใช้เครื่องกลในการวัดและกำหนดจุดต่างๆที่จะแกะสลัก

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


1. การสลักภูผา

2. จุดเริ่มต้น

3. การวางแผนและกำหนดตำแหน่งแกะสลัก

4. แต่งรูปหิน

5. ปัญหาการแกะสลักศีรษะเจฟเฟอร์สัน

6. ตกแต่งขั้นสุดท้าย

 
นำมาจาก รีดเดอร์ส ไดเจสท์  รู้รอบตอบได้

 

 

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

1. การวัด    2. เวกเตอร์    3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ  

4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ  5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  

6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  7.  งานและพลังงาน  

 8.  การดลและโมเมนตัม    9.  การหมุน  

10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง  11. การเคลื่อนที่แบบคาบ  

 12. ความยืดหยุ่น   13. กลศาสตร์ของไหล  

14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน  

15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 

16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร   17.  คลื่น 

18.การสั่น และคลื่นเสียง 19.หน้ากากการเรียน


 การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. ไฟฟ้าสถิต   2.  สนามไฟฟ้า  

3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า   6. กระแสไฟฟ้า  7. สนามแม่เหล็ก  

8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ   10. ทรานซิสเตอร์ 

11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ   14. นิวเคลียร์ 

15. หน้ากากการเรียน

 


 การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. จลศาสตร์ ( kinematic)  2. จลพลศาสตร์ (kinetics)   

3. งานและโมเมนตัม    4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง  

5.  ของไหลกับความร้อน     6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า   

7. แม่เหล็กไฟฟ้า    8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง    

9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพกับนิวเคลียร์  10. หน้ากากการเรียน

ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• รู้จักชีวิตของกาลิเลโอ
• อพอลโล 13  ฝ่าวิกฤติอวกาศ
•

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์

ความรู้รอบตัว

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• ปรากฎการณ์เรโซแนนท์

หน้าแรกในอดีต