บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

ฟิสิกส์พิศวง

สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ทดสอบออนไลน์
วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ

แต่งรูปหิน

      หลังจากกำหนดจุดต่าง ๆ ลงบนหินแล้ว  จึงเจาะเนื้อหินลึกลงไปตามที่ผู้ชี้กำหนดไว้  เพื่อบรรจุระเบิดซึ่งใช้ในการระเบิดเนื้อหินชั้นนอกที่ลึกลงไปประมาณ 15 ซม จากผิวชั้นบนสุดออกไป  การเจาะเนื้อหินต้องระวังให้ได้ระดับพอดี  ถ้าเจาะลึกเกินไปจะทำให้เนื้อหินโดนระเบิดออกมามากเกินไป  ซึ่งไม่อาจนำไปติดคืนให้เหมือนเดิมได้

      ช่วงเจาะแต่ละคนนั่งในชิงช้าทำจากเส้นหนังห้อยกับสายเคเบิลลงมาจากเครื่องกว้าน   โดยมีเข็มขัดนิรภัยคาดกันตกขณะนั่งทำงาน  มีเครื่องเจาะหนัก 39 กก. แขวนอยู่กับสายเคเบิลเช่นกัน  คนงานซึ่งทำหน้าที่ชักรอกอยู่ประจำเครื่องกว้าน จะอยู่ลึกเข้าไปจากยอดหน้าผา  ไกลเกินกว่าจะเห็นช่างเจาะที่เขาจะต้องชักรอกเพื่อให้ไปเจาะหินแต่ละจุดของหน้าผาได้   ดังนั้น การประสานงาน การสื่อสารระหว่างทั้ง 2 ฝ่าย จึงต้องอาศัยเด็กส่งสัญญาณซึ่งจะนั่งอยู่ริมหน้าผาโดยมีสายนิรภัยคาดไว้อย่างหนาแน่น

ขั้นตอน ขั้นในการแกะสลักศีรษะของประธานาธิบดีลินคอล์น

ช่างเจาะเตรียมบริเวณที่จะสลักเป็นศีรษะของลินคอล์น(ซ้ายบน)  หลังจากนั้นช่างเจาะอีกคนจะเจาะรูติดกันเป็นพืดจนดูคล้ายรวงผึ้ง (ขวาบน)  เพื่อจะได้งัดหินชั้นนี้  ซึ่งเป็นชั้นสุดท้ายก่อนถึงหินส่วนที่จะเป็นผิวหน้าของรูปสลัก  ส่วนเคราของลินคอล์นนั้นใช้วิธีสลักหินให้เป็นริ้วแนวตั้งที่ไม่สม่ำเสมอเท่ากัน

      การใช้เครื่องเจาะขณะที่นั่งห้อยจากยอดผาลงมาถึง 76 . นั้น เป็นเรื่องที่ยุ่งยาก  ช่างต้องการแรงกดให้มากพอที่จะเจาะรูเข้าไปตามแนวนอนในหน้าผาได้  ดังนั้นจึงต้องทำที่ยันหลังโดยใช้สายโซ่คาดด้านหลังของที่นั่งไว้กับหมุดเหล็กกล้าที่ตอกลงไปในหลุมซึ่งเจาะลงไปในผิวหินในแนวตั้ง

      หลังจากเจาะไปเพียง 15 นาที  ตอกสว่านจะเริ่มทื่อ  ดังนั้น จึงต้องมีช่างเหล็กประจำการอยู่ตลอดทั้งวันเพื่อคอยลับดอกสว่านนับร้อยดอก  มีคนงานขึ้นลง  คอยรับส่งดอกสว่านจากช่างเจาะใส่มาในกระสอบ

      ในขณะที่ช่างเจาะเคลื่อนตัวจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง  พวกช่างระเบิดหินก็จะใส่แท่งระเบิดลงในรูที่เจาะไว้  โดยใส่ดินระเบิดขนาดเล็กมาคราวละ 60 หรือ 70 แท่ง  เขาจะระเบิดหินนี้วันละ 2 ครั้ง คือในตอนเที่ยงขณะที่พวกคนงานพักกินอาหารและอีกครั้งเมื่อเวลาเลิกงาน

      ในการตัดแต่งผิวหินที่เป็นรูปเป็นร่างหยาบ ๆ เพื่อให้เป็นรูปที่มีส่วนสัดเรียบร้อยนั้น ช่างจะเจาะผิวหินเป็นรูตื้น ๆ  แบบรังผึ้งเรียงติดกันเป็นแถว  เพื่อที่จะได้ใช้สิ่วและค้อนกะเทาะหินส่วนนั้นทิ้งไปได้  เสร็จแล้วก็จะใช้สว่านแบบพิเศษ  “อัด” ผิวหินเพื่อให้เรียบขึ้น

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


1. การสลักภูผา

2. จุดเริ่มต้น

3. การวางแผนและกำหนดตำแหน่งแกะสลัก

4. แต่งรูปหิน

5. ปัญหาการแกะสลักศีรษะเจฟเฟอร์สัน

6. ตกแต่งขั้นสุดท้าย

 
นำมาจาก รีดเดอร์ส ไดเจสท์  รู้รอบตอบได้

 

 

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

1. การวัด    2. เวกเตอร์    3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ  

4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ  5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  

6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  7.  งานและพลังงาน  

 8.  การดลและโมเมนตัม    9.  การหมุน  

10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง  11. การเคลื่อนที่แบบคาบ  

 12. ความยืดหยุ่น   13. กลศาสตร์ของไหล  

14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน  

15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 

16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร   17.  คลื่น 

18.การสั่น และคลื่นเสียง 19.หน้ากากการเรียน


 การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. ไฟฟ้าสถิต   2.  สนามไฟฟ้า  

3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า   6. กระแสไฟฟ้า  7. สนามแม่เหล็ก  

8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ   10. ทรานซิสเตอร์ 

11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ   14. นิวเคลียร์ 

15. หน้ากากการเรียน

 


 การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. จลศาสตร์ ( kinematic)  2. จลพลศาสตร์ (kinetics)   

3. งานและโมเมนตัม    4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง  

5.  ของไหลกับความร้อน     6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า   

7. แม่เหล็กไฟฟ้า    8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง    

9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพกับนิวเคลียร์  10. หน้ากากการเรียน

ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• รู้จักชีวิตของกาลิเลโอ
• อพอลโล 13  ฝ่าวิกฤติอวกาศ
•

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์

ความรู้รอบตัว

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• ปรากฎการณ์เรโซแนนท์

หน้าแรกในอดีต