หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ

หุ่นยนต์ "มีตา"

     หุ่นยนต์บางตัวอาจติดอุปกรณ์การมองเพื่อเพิ่มความสามารถในการปฏิบัติงาน  เป็นต้นว่า  งานเชื่อมชิ้นส่วนโลหะ  หุ่นที่  “มีตา”  จะสามารถตรวจตำแหน่งของชิ้นส่วนและควบคุมแขนให้เคลื่อนไหวตามไปได้  แต่ถ้าเป็นหุ่นที่มองไม่เห็น  คนงานก็ต้องวางชิ้นส่วนต่าง ๆ ไว้ตามที่กำหนดเสมอ  หุ่นจึงจะหยิบได้ถูก

     มหาวิทยาลัยนอตติงแฮมในอังกฤษพัฒนาหุ่นยนต์ที่มองเห็นได้ขึ้นเป็นตัวแรกเมื่อปี ค.. 1970   แต่อุปกรณ์การมองเห็นของหุ่นยนต์ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่

     หุ่นแบบนี้ต่อเข้ากับกล้องโทรทัศน์ 1 กล้อง และคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง  เครื่องหนึ่งประเมินผลข้อมูลจากกล้องแล้วส่งต่อไปยังอีกเครื่องหนึ่งซึ่งคอยควบคุมหุ่นยนต์  แต่ระบบนี้แพงมากและใช้งานไม่สะดวกเพราะต้องเสียเวลาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสั่งให้หุ่นเคลื่อนไหวได้อย่างเหมาะสม  งานบางอย่างให้มนุษย์ทำเร็วกว่าและประหยัดกว่า  ยิ่งกว่านั้น ตาของหุ่นยนต์ยังไม่สามารถ “รู้จัก”  วัตถุต่าง ๆ ได้ดีเท่าตามนุษย์  แม้ว่านักวิทยาศาสตร์จะใช้เทคนิคคอมพิวเตอร์ชั้นสูงเพื่อพัฒนาให้หุ่นมีวิธีจดจำและรู้จักรูปทรงต่าง ๆ ได้ดีขึ้น

รีดเดอร์ส ไดเจสท์  รู้รอบตอบได้

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


1หุ่นยนต์สมองอิเล็กทรอนิก

2. หุ่นยนต์มีตา

3. หุ่นยนต์เพื่อความบันเทิง

4. หุ่นยนต์เป็นคู่แข่งหรือผู้รับใช้

 

 

 
ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน