บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

ฟิสิกส์พิศวง

สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ทดสอบออนไลน์
วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ

ความลับของโลกและคำตอบของคำถาม

 โลกเต็มไปด้วยความลี้ลับ

       เวลามีใครสักคนพยายามที่จะเอาชนะโลกและธรรมชาติไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด  ในช่วงเวลานั้นก็มักจะมีใครอีกสักคนหนึ่งพูดว่า …เขาคนนั้นไม่มีวันที่จะพบหนทางแห่งชัยชนะนั้นได้หรอก  ไม่ว่าจะพยายามอย่างไร  เวลาเกิดสิ่งน่าอัศจรรย์หรือเรื่องที่ไม่อาจคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นกับโลก เรา-ผู้คนมักจะพูดกันว่า  โลกนี้เต็มไปด้วยความลี้ลับและยากที่จะหาคำตอบได้ในทุกเรื่องราว  โหราศาสตร์  ดาราศาสตร์  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ ไม่ใช่เรื่องเดียวกัน  หากแต่ทุกศาสตร์ต่างก็สัมพันธ์กันอย่างน่าอัศจรรย์

      คนที่สนใจศึกษาเรื่องโหราศาสตร์คนหนึ่งบอกว่าการทำนายอนาคตและความเป็นไปในชีวิตวันข้างหน้าของใครคนใดก็ตาม นั่นเท่ากับว่าเขากำลังไขกุญแจความลับของโลก  ซึ่งโลกที่เต็มไปด้วยความลับไม่อนุญาตให้ใครทำเช่นนั้น

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


1. โลกเต็มไปด้วยความลี้ลับ

2  ไพ่ 4 ฤดู

3. ความยาวของ 1 เมตร

4. ความหมายที่แท้จริงของเท่ากับ

 
นำมาจาก แดดร่มลมอุ่น ชาหรัน

 

 

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

1. การวัด    2. เวกเตอร์    3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ  

4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ  5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  

6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  7.  งานและพลังงาน  

 8.  การดลและโมเมนตัม    9.  การหมุน  

10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง  11. การเคลื่อนที่แบบคาบ  

 12. ความยืดหยุ่น   13. กลศาสตร์ของไหล  

14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน  

15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 

16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร   17.  คลื่น 

18.การสั่น และคลื่นเสียง 19.หน้ากากการเรียน


 การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. ไฟฟ้าสถิต   2.  สนามไฟฟ้า  

3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า   6. กระแสไฟฟ้า  7. สนามแม่เหล็ก  

8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ   10. ทรานซิสเตอร์ 

11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ   14. นิวเคลียร์ 

15. หน้ากากการเรียน

 


 การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. จลศาสตร์ ( kinematic)  2. จลพลศาสตร์ (kinetics)   

3. งานและโมเมนตัม    4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง  

5.  ของไหลกับความร้อน     6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า   

7. แม่เหล็กไฟฟ้า    8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง    

9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพกับนิวเคลียร์  10. หน้ากากการเรียน

ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• รู้จักชีวิตของกาลิเลโอ
• อพอลโล 13  ฝ่าวิกฤติอวกาศ
•

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์

ความรู้รอบตัว

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• ปรากฎการณ์เรโซแนนท์

หน้าแรกในอดีต