บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

ฟิสิกส์พิศวง

สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ทดสอบออนไลน์
วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ

ความยาวของ เมตร

      ใคร ๆ ก็รู้ว่าคำว่า  News  ในภาษาอังกฤษแปลว่าข่าว  แต่บางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าที่มาของคำนี้มาจากคำฝรั่งเศสซึ่งแปลว่า  สิ่งใหม่ ๆ  แต่ในบางที่มาบอกว่า  คำว่า News มาจากทิศทั้งสี่  คือ North เหนือ    East ตะวันออก  West ตะวันตก   และ  South  ใต้   บ้างก็ว่าคำเก่าดั้งเดิมของ News  นั้นสะกดกันว่า  Newes  และมันไม่ใช่คำที่มาจากทิศต่าง ๆ แต่อย่างใด

      เคยตั้งข้อสังเกตไหมว่า  ทำไม  1 เมตรจึงเท่ากับ 1 เมตร  คำตอบของคำถามนี้มีอยู่ว่า.. คำว่าเมตร (Metre)  เป็นคำจากภาษากรีก  Metton  แปลว่าการวัด  ซึ่งมีขึ้นเมื่อปี ค.. 1791  ก่อนการประกาศใช้ระบบนี้อย่างเป็นทางการรัฐบาลฝรั่งเศสได้ส่งนักวิชาการเพื่อไปค้นหาคำตอบนี้แล้วให้พวกเขาเสนออัตราเมตรที่แม่นยำขึ้นมาแทนระบบเก่าที่ไม่มีมาตรฐาน

      หลังจากได้รับมอบหมายงานสำคัญ  นักวิชาการเหล่านั้นได้ดำเนินการและร่วมกันลงมติว่า  1 เมตรจะมีความยาวเท่ากับ 1 ใน 10 ล้านของความยาวหนึ่งในสี่ของเส้นรอบโลก  โดยลากเส้นจากขั้วโลกเหนือไปถึงเส้นศูนย์สูตรผ่านกรุงปารีส  และเพื่อให้การคูณและหารง่ายขึ้น  พวกเขาได้ตัดสินใจใช้ระบบจำนวน 10 เป็นฐาน และในช่วงระยะเวลากว่าสองร้อยปี “เมตร”  ได้กลายเป็นระบบวัดมาตรฐานที่ได้รับความเชื่อถือและแพร่หลายไปทั่วโลก

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


1. โลกเต็มไปด้วยความลี้ลับ

2  ไพ่ 4 ฤดู

3. ความยาวของ 1 เมตร

4. ความหมายที่แท้จริงของเท่ากับ

 
นำมาจาก แดดร่มลมอุ่น ชาหรัน

 

 

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

1. การวัด    2. เวกเตอร์    3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ  

4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ  5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  

6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  7.  งานและพลังงาน  

 8.  การดลและโมเมนตัม    9.  การหมุน  

10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง  11. การเคลื่อนที่แบบคาบ  

 12. ความยืดหยุ่น   13. กลศาสตร์ของไหล  

14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน  

15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 

16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร   17.  คลื่น 

18.การสั่น และคลื่นเสียง 19.หน้ากากการเรียน


 การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. ไฟฟ้าสถิต   2.  สนามไฟฟ้า  

3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า   6. กระแสไฟฟ้า  7. สนามแม่เหล็ก  

8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ   10. ทรานซิสเตอร์ 

11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ   14. นิวเคลียร์ 

15. หน้ากากการเรียน

 


 การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. จลศาสตร์ ( kinematic)  2. จลพลศาสตร์ (kinetics)   

3. งานและโมเมนตัม    4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง  

5.  ของไหลกับความร้อน     6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า   

7. แม่เหล็กไฟฟ้า    8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง    

9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพกับนิวเคลียร์  10. หน้ากากการเรียน

ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• รู้จักชีวิตของกาลิเลโอ
• อพอลโล 13  ฝ่าวิกฤติอวกาศ
•

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์

ความรู้รอบตัว

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• ปรากฎการณ์เรโซแนนท์

หน้าแรกในอดีต