บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

ฟิสิกส์พิศวง

สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ทดสอบออนไลน์
วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ

ความหมายที่แท้จริงของเท่ากับ

      เมื่อพูดถึงต้นกำเนิดของเครื่องหมายว่าเริ่มใช้กันเมื่อปี ค.. 1575  ผู้แต่งหนังสือคณิตศาสตร์เล่มหนึ่งซึ่งมีเครื่องหมายนี้ปรากฏอยู่ได้อธิบายต่อคนอ่านว่า  เขาใช้เครื่องหมาย = นี้ก็เพราะว่า  “ไม่มีอะไรสองสิ่งที่จะเท่ากันยิ่งกว่าเส้นตรงที่ขนานสองเส้นอีกแล้ว”

      ทั้งหมดที่เล่ามาไม่ใช่ความลับของโลก  แต่เป็นการตั้งข้อสังเกตถึงที่มาในเรื่องใกล้ตัว  ซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับเรา ๆ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอยู่เสมอ

      หากอ่านอย่างผิวเผิน-เรื่องราวที่เล่ามาก็เป็นเพียงความรู้พื้นฐานทั่วไปที่อาจจะไม่มีอะไรน่าสนใจสักเท่าไหร่นัก  ทว่าถ้าได้อ่านกันอย่างลึกซึ้งด้วยความเข้าใจ  คุณก็จะพบได้ไม่ยากเลยว่าแท้จริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนเกี่ยวข้องกับตัวเราทั้งสิ้น  1+1 = 2   2+2 = 4   4+4 = 8   ผู้หญิง ผู้ชาย  =  ความรักที่หลอมหัวใจให้เป็นหนึ่งเดียว   พ่อ + แม่  =  ลูก  เมื่อมีการบวก ลบ คูณ หาร  เกิดขึ้น  สิ่งที่ตามมาหลังจากนั้นคือผลลัพธ์ = …”ไม่มีอะไรสองสิ่งที่จะเท่ากันยิ่งกว่าเส้นตรงที่ขนานสองเส้นอีกแล้ว”…News  แปลว่า ข่าว  ข่าวทุกข่าวในโลกนี้ล้วนมีที่มาจากทั่วสารทิศ  เหนือ  ใต้ ตะวันออก  ตะวันตก

      เมื่อขึ้นต้นคำถามก็มักจะมีคำตอบตามมาด้วยเสมอ  แต่ทว่าความลับของโลกแม้มนุษย์จะเพียรพยายามตั้งทั้งคำถามและหมั่นค้นหาคำตอบมาเนิ่นนานเพียงใด

      ความลับต่าง ๆ นานาที่ว่านั้นก็ยังคงเป็นความลับอยู่เช่นเดิม

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


1. โลกเต็มไปด้วยความลี้ลับ

2  ไพ่ 4 ฤดู

3. ความยาวของ 1 เมตร

4. ความหมายที่แท้จริงของเท่ากับ

 
นำมาจาก แดดร่มลมอุ่น ชาหรัน

 

 

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

1. การวัด    2. เวกเตอร์    3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ  

4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ  5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  

6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  7.  งานและพลังงาน  

 8.  การดลและโมเมนตัม    9.  การหมุน  

10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง  11. การเคลื่อนที่แบบคาบ  

 12. ความยืดหยุ่น   13. กลศาสตร์ของไหล  

14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน  

15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 

16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร   17.  คลื่น 

18.การสั่น และคลื่นเสียง 19.หน้ากากการเรียน


 การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. ไฟฟ้าสถิต   2.  สนามไฟฟ้า  

3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า   6. กระแสไฟฟ้า  7. สนามแม่เหล็ก  

8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ   10. ทรานซิสเตอร์ 

11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ   14. นิวเคลียร์ 

15. หน้ากากการเรียน

 


 การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. จลศาสตร์ ( kinematic)  2. จลพลศาสตร์ (kinetics)   

3. งานและโมเมนตัม    4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง  

5.  ของไหลกับความร้อน     6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า   

7. แม่เหล็กไฟฟ้า    8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง    

9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพกับนิวเคลียร์  10. หน้ากากการเรียน

ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• รู้จักชีวิตของกาลิเลโอ
• อพอลโล 13  ฝ่าวิกฤติอวกาศ
•

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์

ความรู้รอบตัว

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• ปรากฎการณ์เรโซแนนท์

หน้าแรกในอดีต