หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ

ไททานิคจม

         การศึกษาเบื้องต้นเสนอว่าเรือไททานิคจมเพราะกระแทกกับภูเขาน้ำแข็ง  ทำให้เกิดแผลลึกยาว 100 เมตรที่ต่อเนื่องกันในตัวเรือ  แต่การศึกษาในภายหลังแย้งว่า  แผลที่ยาว 100 เมตรนั้นไม่ต่อเนื่องกัน  หลังเรือจมเอ็ดเวิร์ด  ไวล์ดิ้ง  วิศวกรผู้ออกแบบของบริษัทฮาร์แลนด์แอนด์โวล์ฟ  ได้ประมาณอัตราการท่วมของน้ำจากรายงานของผู้โดยสารที่รอดชีวิตว่าการชนภูเขาน้ำแข็งทำให้เกิดช่องโหว่ซึ่งมีบริเวณกว้าง 1.115  ตารางเมตร  ที่เพียงพอที่จะให้เรือจม  แฮคเก็ตต์ และเบดฟอร์ดได้คำนวณด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์  จากคำบอกเล่าของผู้รอดชีวิตกลุ่มเดียวกัน  โดยแบ่งความเสียหายของ 6 ห้องแรกออกเป็นส่วน ๆ แยกกัน  ได้ตัวเลขของพื้นที่ที่เสียหายทั้งหมด  1.171  ตารางเมตร  ซึ่งมากกว่าที่ประมาณการไว้โดยไวล์ดิ้งเล็กน้อย

       ตอนเกิดอุบัติเหตุผู้รอดชีวิตมีความเห็นไม่ตรงกัน  บางคนว่าเรือแตกออกเป็นสองเสี่ยงขณะจม  บางคนว่าเรือจมทั้งลำ  วันที่ 1 กันยายน  2528  รอเบิร์ด  บัลลาร์ดพบเรือไททานิคบนพื้นมหาสมุทรที่ความลึก 3,700 เมตร  เรือแตกหักเป็นสองท่อนใหญ่  อยู่ห่างกันประมาณ 600 เมตร  ระหว่างกันเป็นลานเศษที่พังทับถม  ทั้งเศษเหล็กจากตัวเรือที่แตกหักและแผ่นเหล็กลำเรือ  หมุดย้ำที่กระเด็นหลุดออกมา  ชุดมีดโต๊ะและเครื่องถ้วยชามกระเบื้องจากห้องอาหาร  เฟอร์นิเจอร์จากห้องพักผู้โดยสารและจากดาดฟ้า  รวมทั้งเศษอื่น ๆ ด้วย

       ข้าวของที่หลงเหลืออยู่ที่ที่เรือจม  คือ  พวกที่ทำด้วยโลหะและเซรามิค  ส่วนพวกที่ทำด้วยอินทรียวัตถุถูกกัดกินโดยสัตว์ที่กินขยะ  ยกเว้นของที่ทำด้วยหลังสัตว์ที่ฟอกแล้ว  เช่น รองเท้า  กระเป๋าเสื้อผ้าและพัสดุไปรษณีย์  ข้าวของที่ไม่เสียหายที่อยู่ในกระเป๋าเสื้อผ้าและถุงไปรษณีย์ถูกกู้ขึ้นมากและเก็บรักษาไว้

ของ รศ. ไพลิน  ฤกษ์จิรสวัสดิ์   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


1จุดเริ่มต้น

2.  การต่อเรือ

3.  การเดินทาง

4.  ได้รับการเตือน

5.  ชนเข้าอย่างจัง

6.  ไททานิคจม

7.  เหล็กที่ใช้ทำเรือ

8.  สรุป

 

 

 
ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน