บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

ฟิสิกส์พิศวง

สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ทดสอบออนไลน์
วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ

การเชื่อมโลหะใต้สมุทร

       “การเชื่อม”  นับเป็นวิธีที่รวดเร็วและประหยัดที่สุดในการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างใต้น้ำ  ในสมัยก่อนแท่นขุดเจาะน้ำมันหรือท่อที่เสียหายจะต้องนำขึ้นมาซ่อมแซมที่ผิวน้ำ  ปัจจุบันช่างซ่อมสามารถประดาน้ำลงไปเชื่อมโลหะในระดับที่ลึกถึง 300 ทว่าเป็นงานที่ยากและอันตรายทีเดียว

       การเชื่อมต้องใช้ความร้อนที่สูงขนาดหลอมโลหะเข้าด้วยกันได้  การเชื่อมด้วยความร้อนดังกล่าวมีหลายวิธี  แต่งานเชื่อมโลหะใต้ทะเลใช้ได้วิธีเดียวคือเชื่อมด้วยไฟฟ้าชนิดเปลวแลบ (electric are welding)

       การใช้กระแสไฟฟ้าแรงสูงจะทำให้เกิด “อาร์ก” ซึ่งก็คือการที่กระแสไฟเกิดเปลวแลบข้ามช่วงห่างระหว่างขั้วไฟฟ้าทั้ง 2 ขั้ว  หลักการเชื่อมโลหะมีอยู่ว่าเมื่อปล่อยให้กระแสไฟวิ่งจากขั้วไฟฟ้าที่ปลายสายเคเบิลไปยังโลหะซึ่งต้องการซ่อมและเป็นเสมือนขั้วไฟฟ้าอีกขั้วหนึ่งนั้น  ความร้อนที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าจะต้องมากจนหลอมโลหะได้

       เราเริ่มเชื่อมโลหะใต้ทะเลได้ตั้งแต่ปี ค.. 1802  เมื่อนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ เซอร์ ฮัมฟรีย์ เดวี  ค้นพบว่ากระแสไฟฟ้าสามารถสร้างเปลวแลบต่อกันใต้ทะเลได้  ถึงแม้ว่าในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เคยมีการใช้วิธีนี้ซ่อมเรือเป็นการชั่วคราว  แต่มาเริ่มใช้กันอย่างแพร่หลายในทศวรรษ 1970  เมื่อมีงานซ่อมแซมแท่นขุดเจาะน้ำมันและท่อส่งน้ำมันเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ

     

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


1. การเชื่อมโลหะใต้สมุทร

2. มี 2 วิธี

3. ตัดโลหะใต้ทะเลได้อย่างไร

 
นำมาจาก รีดเดอร์ส ไดเจสท์  รู้รอบตอบได้

 

 

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

1. การวัด    2. เวกเตอร์    3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ  

4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ  5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  

6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  7.  งานและพลังงาน  

 8.  การดลและโมเมนตัม    9.  การหมุน  

10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง  11. การเคลื่อนที่แบบคาบ  

 12. ความยืดหยุ่น   13. กลศาสตร์ของไหล  

14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน  

15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 

16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร   17.  คลื่น 

18.การสั่น และคลื่นเสียง 19.หน้ากากการเรียน


 การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. ไฟฟ้าสถิต   2.  สนามไฟฟ้า  

3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า   6. กระแสไฟฟ้า  7. สนามแม่เหล็ก  

8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ   10. ทรานซิสเตอร์ 

11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ   14. นิวเคลียร์ 

15. หน้ากากการเรียน

 


 การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. จลศาสตร์ ( kinematic)  2. จลพลศาสตร์ (kinetics)   

3. งานและโมเมนตัม    4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง  

5.  ของไหลกับความร้อน     6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า   

7. แม่เหล็กไฟฟ้า    8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง    

9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพกับนิวเคลียร์  10. หน้ากากการเรียน

ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• รู้จักชีวิตของกาลิเลโอ
• อพอลโล 13  ฝ่าวิกฤติอวกาศ
•

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์

ความรู้รอบตัว

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• ปรากฎการณ์เรโซแนนท์

หน้าแรกในอดีต