10 สุดยอดนักฟิสิกส์โลกตลอดกาล (1)


เดโมคริตุส

 

ชัยวัฒน์ คุประตกุล

kshaiwat@hotmail.com

ใครเป็นสุดยอดนักวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์... นักฟิสิกส์... ของโลก ตั้งแต่เริ่มต้นประวัติวิทยาศาสตร์ของโลก ย้อนหลังไปไกลหลายพันปี จนกระทั่งถึงปลายศตวรรษที่ยี่สิบ?

จำนวนนักฟิสิกส์สำคัญของโลก ผู้สร้างผลงานและให้กำเนิดองค์ความรู้ใหม่ทางฟิสิกส์สำคัญระดับโลก มีมาก มายเป็นจำนวนหลายร้อยคน แต่ถ้าจะคัดเลือกเพียง 10 คน เป็น 10 สุดยอดนักฟิสิกส์ของโลกตลอดกาลล่ะ?

ในช่วงรอยต่อระหว่างปลายศตวรรษที่ยี่สิบกับต้นศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด มีสำนักต่างๆ มากมายระดับโลก ที่จัดอันดับบุคคลสำคัญระดับโลกในด้านต่างๆ รวมทั้งด้านวิทยาศาสตร์ด้วย ทั้งนักวิทยาศาสตร์โลกตลอดกาลนับตั้งแต่เริ่มต้นประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ ถึงปลายศตวรรษที่ยี่สิบ และนักวิทยาศาสตร์โลกแห่งศตวรรษที่ยี่สิบ แต่เฉพาะนักฟิสิกส์แล้ว ก็ยังไม่มีสำนักใดที่จัดทำบัญชีสุดยอดนักฟิสิกส์โลกขึ้นมาอย่างที่เผยแพร่เป็นที่ทราบกันมากทั่วโลก

ก่อนขึ้นปี ค.ศ.2000 วารสาร Physics World ซึ่งเป็นวารสารวิชาการทางด้านฟิสิกส์จากประเทศอังกฤษ ที่คนในแวดวงวิทยาศาสตร์ทั่วๆ ไป อ่านได้ด้วย (มิใช่วารสารเจาะเฉพาะผลงานการวิจัย ดังเช่น Physical Reviews ของสหรัฐอเมริกา หรือ Journal of Physics A, B, ...ของอังกฤษ) ก็ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของนักฟิสิกส์จากทั่วโลกจำนวนกว่า 250 คน เพื่อให้เสนอชื่อนักฟิสิกส์ชั้นยอดของโลก จำนวน 5 คน ตั้งแต่ในอดีตเริ่มต้นของวิทยาศาสตร์โลก ถึงปี ค.ศ.2000 สำหรับโครงการติดตามหาสุดยอดนักฟิสิกส์โลกตลอดกาล และก็ได้รายชื่อเป็น 10 สุดยอดนักฟิสิกส์โลกดังกล่าวออกมาแล้ว จากนักฟิสิกส์ผู้ตอบการสำรวจความคิดเห็นจำนวนประมาณ 130 คน

ก่อนที่จะไปทำความรู้จักกับ 10 สุดยอดนักฟิสิกส์ตลอดกาลของ Physics World เราไปลองสำรวจชื่อของนักวิทยาศาสตร์โลก ตั้งแต่อดีตมาบางคน ที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เด่นจริงๆ เป็นที่รู้จักกันในวงการวิทยาศาสตร์จริงๆ เป็นแนวทางในการลองค้นหาสุดยอดนักฟิสิกส์โลกตลอดกาล เพียง 10 คน ดูว่า อาจจะเป็นใครบ้าง หรือ 10 สุดยอดนักฟิสิกส์โลกดังกล่าวน่าจะเป็นนักฟิสิกส์ตั้งแต่ยุคสมัยเดิมมา โดยจะเริ่มต้นจากจุดไกลสุด ขึ้นมาถึงจุดที่น่าจะมีนักฟิสิกส์ที่เป็นสุดยอดของนักฟิสิกส์โลก 20 คนแรก...


ฟิสิกส์ เป็นสาขาของวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเรื่องของสสารกับพลังงาน ที่ศึกษาธรรมชาติและจักรวาลในส่วนเป็นสิ่งไม่มีชีวิต จากการศึกษาฟิสิกส์ย้อนหลังไปกว่าสองพันปีก่อนในอดีต จะพบว่า นักวิทยาศาสตร์คนแรกที่อาจจะเรียกเป็นนักฟิสิกส์คนแรกของโลก คือ เทลีส (Theles) นักวิทยาศาสตร์และนักปราชญ์ชาวกรีก มีชีวิตอยู่ระหว่าง 624-546 ปีก่อน ค.ศ.

เทลีส เป็นผู้ที่สนใจและรอบรู้เรื่องต่างๆ มากมาย ทั้งเรื่องของธรรมชาติที่เป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์ เรื่องของคณิตศาสตร์ และเรื่องของมนุษย์กับสังคม ผลงานที่เป็นเรื่องของฟิสิกส์ที่เด่นชัด คือ การศึกษาปรากฏการณ์ เรื่องของแม่เหล็กธรรมชาติ

หลังเทลีส นักวิทยาศาสตร์โลกที่มีผลงานทางด้านฟิสิกส์สำคัญของโลก คือ เดโมคริตุส (Democritus) ชาว กรีก มีชีวิตอยู่ระหว่างประมาณ 470-380 ปีก่อน ค.ศ.ผลงานเด่นชัดที่สุด คือ การศึกษาธรรมชาติของสสาร เขาได้เสนอสิ่งที่เป็น ทฤษฎีอะตอม ทฤษฎีแรกของโลก โดยกล่าวว่า สสารทุกชนิดในจักวาล ประกอบด้วยหน่วยที่เล็กที่สุด ที่แบ่งแยกไม่ได้อีกแล้ว เรียกว่า อะตอม (Atom)

ถึงแม้ในปัจจุบัน เป็นที่ทราบกันดีว่า อะตอมมิใช่หน่วยเล็กที่สุดของสสาร ซึ่งแบ่งแยกไม่ได้อีกแล้ว ตามทฤษฎีอะตอมของเดโมคริตุส แต่คำ "อะตอม" ของเดโมคริตุส ก็ยังใช้กันอยู่และคงจะอยู่กับโลกวิทยาศาสตร์ตลอดไป

หลัง เดโมคริตุส นักวิทยาศาสตร์โลกเด่นที่สุด คือ อริสโตเติล ชาวกรีก มีชีวิตอยู่ระหว่าง 384-322 ปีก่อน ค.ศ.โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วิทยาศาสตร์สาขาชีววิทยา เพราะอริสโตเติล เป็นนักวิทยาศาสตร์คนแรกที่ศึกษาตัวอย่างของสัตว์และพืชมากมาย (ส่วนสำคัญส่วนหนึ่ง มาจากทหารของ พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช ลูกศิษย์ของอริสโตเติลเอง ซึ่งแทบจะทุกหนทุกแห่งที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชยกกองทัพไป ทหารของพระองค์ก็จะเก็บรวบรวมตัวอย่างสัตว์และพืชกลับไปให้อริสโตเติล) จากการเจาะศึกษาตัวอย่างสัตว์มากมาย ทำให้อริสโตเติลสรุปออกเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับการจำแนกประเภทของสัตว์ ว่า สัตว์ทั้งหมดในโลก แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ที่สุด คือ สัตว์ประเภทมีกระดูกสันหลัง และ ประเภทไม่มีกระดูกสันหลัง ซึ่งยังเป็นที่ยอมรับใช้กันอยู่ในวงการชีววิทยาถึงปัจจุบัน ทำให้อริสโตเติลได้รับการยกย่องเป็น "บิดาแห่งสัตววิทยา" (Father of Zoology)

นอกเหนือไปจากผลงานด้านชีววิทยา จริงๆ อริสโตเติลก็มีผลงานทางด้านฟิสิกส์มากมาย แต่น่าเสียดายที่ผลงานทางด้านฟิสิกส์ของอริสโตเติลมีปัญหา ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการพัฒนาการของวิชาฟิสิกส์ต่อมาเป็นเวลายาวนาน นับเป็นพันปีทีเดียว


 
ที่มา - 28 มิถุนายน 2543

 

         

   สารบัญหน้าที่  

 

1. ใครคือสุดยอดนักฟิสิกส์

2. อริสโตเติล

3. อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Albert Einstein)

4. เจมส์ คลาร์ก แมกซ์เวลล์ (James Clerk Maxwell)   นีลส์ บอร์ (Niels Bohr)

5. เวิร์นเนอร์ ไฮเซนเบิร์ก (Werner Heisenberg)

6. กาลิเลโอ กาลิเลอี

7. ริชาร์ด ไฟน์แมน (Richard Feynman)

8. พอล ดิแรก

9. พอล ดิแรก (ต่อ)

10. เออร์วิน ชโรดิงเจอร์

11. เออร์วิน ชโรดิงเจอร์ ( ต่อ )

12.เออร์วิน ชโรดิงเจอร์ (ต่อ)

13. เออร์เนสต์ รัทเทอร์ฟอร์ด (Ernest Rutherford)


หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์)  ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)  ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์

โลหะวิทยาฟิสิกส์  เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1   ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)  

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  ฟิสิกส์พิศวง   สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

   ทดสอบออนไลน์  วีดีโอการเรียนการสอน  หน้าแรกในอดีต 

 


การทดลองเสมือน  บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

พจนานุกรมฟิสิกส์  ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์  ธรรมชาติมหัศจรรย์

สูตรพื้นฐานฟิสิกส์  การทดลองมหัศจรรย์


แบบฝึกหัดกลาง   แบบฝึกหัดโลหะวิทยา    แบบทดสอบ   ความรู้รอบตัวทั่วไป

อะไรเอ่ย ?   ทดสอบความรู้รอบตัว   (เกมเศรษฐี)   คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์   เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์


คำศัพท์ประจำสัปดาห์   ความรู้รอบตัว   การประดิษฐ์แของโลก   ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์

  นักวิทยาศาสตร์เทศ     นักวิทยาศาสตร์ไทย     ดาราศาสตร์พิศวง 

การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์   การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

 


 

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

1. การวัด    2. เวกเตอร์    3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ   4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ 

5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน   6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  7.  งานและพลังงาน  

 8.  การดลและโมเมนตัม    9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง  11. การเคลื่อนที่แบบคาบ  

 12. ความยืดหยุ่น   13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน  

15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 

16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร   17.  คลื่น  18.การสั่น และคลื่นเสียง 19.หน้ากากการเรียน


 การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. ไฟฟ้าสถิต   2.  สนามไฟฟ้า   3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า   6. กระแสไฟฟ้า  7. สนามแม่เหล็ก   8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ   10. ทรานซิสเตอร์  11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ   14. นิวเคลียร์  15. หน้ากากการเรียน

 


 การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. จลศาสตร์ ( kinematic)  2. จลพลศาสตร์ (kinetics)   3. งานและโมเมนตัม    4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง  

5.  ของไหลกับความร้อน     6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า    7. แม่เหล็กไฟฟ้า    8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง    

9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพกับนิวเคลียร์  10. หน้ากากการเรียน

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ