10 สุดยอดนักฟิสิกส์โลกตลอดกาล (9)

พอล ดิแรก

 

ชัยวัฒน์ คุประตกุล

kshaiwat@hotmail.com

คุยกันก่อน : 10 สุดยอดนักฟิสิกส์โลกตลอดกาล ตามผลสำรวจของ Physics World เริ่มต้นจากอันดับสูงสุด คืออันดับ 1.อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์, 2.ไอแซก นิวตัน, 3.เจมส์ คลาร์กแมกซ์เวลล์, 4.นีลส์ บอร์, 5.เวิร์นเนอร์ ไฮเซนเบิร์ก, 6.กาลิเลโอ, 7.ริชาร์ด ไฟน์แมน, 8.มี 2 คน คือ พอล ดิแรก และเออร์วิน ชโรดิงเจอร์ ใน '10 สุดยอดนักฟิสิกส์โลก' ตอนที่แล้วกำลังกล่าวถึงผลงานของเขา พอล ดิแรก อยู่

อันดับ 8 (1) : พอล ดิแรก (ต่อ)

ผู้ค้นพบปฏิอนุภาคของอิเล็กตรอน หรือ โปสิตรอน คือ คาร์ล เดวิด แอน เดอร์สัน (Carl David Anderson) ในปี ค.ศ.1932 จากการศึกษารังสีคอสมิกในคลาวด์ แชมเบอร์ (Cloud Chamber) ซึ่งเขาพัฒนาขึ้นมาจากคลาวด์ แชมเบอร์ รุ่นก่อนๆ ด้วยการเพิ่มแผ่นตะกั่วแบ่งห้องในคลาวด์ แชมเบอร์ ทำให้เขาสามารถศึกษาคุณสมบัติของอนุภาคในคลาวด์ แชมเบอร์ ได้ดีขึ้น

คาร์ล เดวิด แอนเดอร์สัน พบรอยทางของอนุภาคจากภาพถ่ายในคลาวด์ แชมเบอร์ มีคุณสมบัติทั่วไป คือมวลเท่าของอิเล็กตรอนปกติ แต่มีประจุไฟฟ้าเป็นบวก ดังอนุภาคที่ พอล ดิแรก ได้พยากรณ์เอาไว้ และเขาเสนอชื่อเรียกอิเล็กตรอนมีประจุไฟฟ้าเป็นบวกนี้ ว่าโปสิตรอน ซึ่งก็เป็นที่ยอมรับใช้กันอย่างรวดเร็วต่อมา

จริงๆ แล้ว คาร์ล แอนเดอร์สัน ได้เสนอชื่อเรียกอนุภาคอิเล็กตรอนที่คุ้นเคยกันดี ซึ่งมีประจุไฟฟ้าเป็นลบว่าเนกาตรอน (Negatron) แต่ไม่เป็นที่นิยมเรียกกัน ชื่อ เนกาตรอน จึงเลือนหายไป

ผลงานการค้นพบปฏิอนุภาคของอิเล็กตรอน ทำให้คาร์ล แอนเดอร์สัน ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ ประจำปีค.ศ.1939 ร่วมกับ วิกเตอร์ ฟรานซิส เฮสส์ (Victor Francis Hess) ผู้ค้นพบรังสีคอสมิก ซึ่งเป็นการค้นพบนำทาง คาร์ล แอนเดอร์สัน สู่การค้นพบโปสิ-ตรอนนั่นเอง

หลังการค้นพบปฏิอนุภาคของอิเล็กตรอน คือ โปสิตรอน นักฟิสิกส์หลายคนก็พยายามค้นหาปฏิอนุภาคของอนุภาคชนิดอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรตอน แต่ก็ต้องใช้เวลานานหลังการค้นพบโปสิตรอนถึง 23 ปี จึงมีการค้นพบปฏิอนุภาคของโปรตอนในปี ค.ศ.1955 โดย เอมิลิโอ เซเกรย์ (Emilio Segre) และ โอเวน แชมเบอร์เลน (Owen Chamberlain) ผลงานซึ่งทำให้นักฟิสิกส์ผู้ค้นพบแอนติโปรตอน ทั้งสองคนได้รับรางวัลโนเบล สาขาฟิสิกส์ ประจำปีค.ศ.1959 ร่วมกันต่อๆ มา ก็มีการค้นพบปฏิอนุภาคของอนุภาคอื่นๆ นอกเหนือไปจากอิเล็กตรอน และโปรตอน นำไปสู่การยอมรับในวงการวิทยาศาสตร์ปัจจุบันว่าอนุภาคทุกชนิดมีปฏิอนุภาคเป็นคู่ๆ กันอยู่

ผลงานเชิงทฤษฎีของพอล ดิแรก ในเรื่องของปฏิอนุภาค ทำให้นักฟิสิกส์คนอื่นๆ สร้างผลงานระดับรางวัลโนเบลจากการค้นพบปฏิอนุภาคจริงๆ สำหรับ พอล ดิแรก เอง ก็ได้รับรางวัลโนเบล สาขาฟิ-สิกส์ ประจำปี ค.ศ.1933 (ขณะนั้นเขามีอายุเพียง 31 ปี) จากผลงานเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับปฏิอนุภาคของอิเล็กตรอน หลังการค้นพบโปสิตรอนจริงหนึ่งปี แต่ พอล ดิแรก มิได้รับรางวัลโนเบลจากผลงานเกี่ยวกับปฏิอนุภาคเท่านั้น ผลงานที่ทำให้เขาได้รับราง วัลโนเบล คือ ผลงานเกี่ยวกับการพัฒนาทฤษฎีควอนตัม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในส่วนเกี่ยวกับกลศาสตร์คลื่น หรือ Wave Mechanics ด้วย

พอล ดิแรก มิใช่นักฟิสิกส์คนเดียวที่มีส่วนช่วยการพัฒนาทฤษฎีควอนตัม นักฟิสิกส์ดังเช่น เออร์วิน ชโรดิงเจอร์ เป็นนักฟิสิกส์อีกคนหนึ่ง ซึ่งมีบทบาทเด่นเป็นพิเศษในการพัฒนาทฤษฎีควอนตัม ดังนั้นผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ ประจำปี ค.ศ.1933 จึงมีสองคน โดยอีกคนหนึ่ง คือ เออร์วิน ชโรดิงเจอร์ นั่นเอง

พอล ดิแรก ได้รับการแต่งตั้งเป็น Lucasian Professor of Mathematics ที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ในปี ค.ศ.1932 (ขณะมีอายุเพียง 30 ปี) ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่มีเกียรติอย่างสูงส่งในวงการวิทยาศาสตร์ เพราะเป็นตำแหน่งที่ ไอแซก นิวตัน เคยได้รับมาก่อนเป็นคนแรก พอล ดิแรก เป็นคนที่สอง และคนที่สาม คือ นักฟิสิกส์ที่ได้รับการยกย่องในวงการวิทยาศาสตร์ปัจจุบัน เป็นผู้เหมาะสมที่สุดสำหรับตำแหน่งทายาทของไอน์สไตน์ คือ สตีเฟน ฮอว์คิง (Stephen Hawking)

สตีเฟน ฮอว์คิง ได้กล่าวยกย่อง คาร์ล แอนเดอร์สัน ในพิธีเปิดแผ่นจารึกเกียรติประวัติของพอล ดิแรก ที่โบสถ์เวสต์มินสเตอร์ในกรุงลอนดอน เมื่อปี ค.ศ.1995 ว่า "ดิแรกได้ทำมากกว่าคนอื่นๆ ทั้งหมดในศตวรรษ (ที่ยี่สิบ) นี้ ยกเว้นเพียงไอน์สไตน์คนเดียว สำหรับความก้าวหน้าของฟิสิกส์ และเปลี่ยนภาพจักรวาลของเรา"


 

ที่มา - 1 พฤศจิกายน 2543
 •  
 •          

    

  สารบัญหน้าที่  

   

  1. ใครคือสุดยอดนักฟิสิกส์

  2. อริสโตเติล

  3. อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Albert Einstein)

  4. เจมส์ คลาร์ก แมกซ์เวลล์ (James Clerk Maxwell)   นีลส์ บอร์ (Niels Bohr)

  5. เวิร์นเนอร์ ไฮเซนเบิร์ก (Werner Heisenberg)

  6. กาลิเลโอ กาลิเลอี

  7. ริชาร์ด ไฟน์แมน (Richard Feynman)

  8. พอล ดิแรก

  9. พอล ดิแรก (ต่อ)

  10. เออร์วิน ชโรดิงเจอร์

  11. เออร์วิน ชโรดิงเจอร์ ( ต่อ )

  12.เออร์วิน ชโรดิงเจอร์ (ต่อ)

  13. เออร์เนสต์ รัทเทอร์ฟอร์ด (Ernest Rutherford)


  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

   

  ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์)  ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)  ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์

  โลหะวิทยาฟิสิกส์  เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1   ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)  

  แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  ฟิสิกส์พิศวง   สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

     ทดสอบออนไลน์  วีดีโอการเรียนการสอน  หน้าแรกในอดีต 

   


  การทดลองเสมือน  บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  พจนานุกรมฟิสิกส์  ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์  ธรรมชาติมหัศจรรย์

  สูตรพื้นฐานฟิสิกส์  การทดลองมหัศจรรย์


  แบบฝึกหัดกลาง   แบบฝึกหัดโลหะวิทยา    แบบทดสอบ   ความรู้รอบตัวทั่วไป

  อะไรเอ่ย ?   ทดสอบความรู้รอบตัว   (เกมเศรษฐี)   คดีปริศนา

  ข้อสอบเอนทรานซ์   เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์


  คำศัพท์ประจำสัปดาห์   ความรู้รอบตัว   การประดิษฐ์แของโลก   ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์

    นักวิทยาศาสตร์เทศ     นักวิทยาศาสตร์ไทย     ดาราศาสตร์พิศวง 

  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์   การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

   


   

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

   

  1. การวัด    2. เวกเตอร์    3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ   4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ 

  5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน   6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  7.  งานและพลังงาน  

   8.  การดลและโมเมนตัม    9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง  11. การเคลื่อนที่แบบคาบ  

   12. ความยืดหยุ่น   13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน  

  15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 

  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร   17.  คลื่น  18.การสั่น และคลื่นเสียง 19.หน้ากากการเรียน


   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

   

   1. ไฟฟ้าสถิต   2.  สนามไฟฟ้า   3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

  5. ศักย์ไฟฟ้า   6. กระแสไฟฟ้า  7. สนามแม่เหล็ก   8.การเหนี่ยวนำ

  9. ไฟฟ้ากระแสสลับ   10. ทรานซิสเตอร์  11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

  12. แสงและการมองเห็น

  13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ   14. นิวเคลียร์  15. หน้ากากการเรียน

   


   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

   

   1. จลศาสตร์ ( kinematic)  2. จลพลศาสตร์ (kinetics)   3. งานและโมเมนตัม    4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง  

  5.  ของไหลกับความร้อน     6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า    7. แม่เหล็กไฟฟ้า    8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง    

  9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพกับนิวเคลียร์  10. หน้ากากการเรียน

   

  กลับเข้าหน้าแรก

  กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

  ครั้งที่

  เซ็นสมุดเยี่ยม

  บทความพิเศษ