ตึกสูงเสียดฟ้า

สุดท้ายเหลือเพียงธุลี

        ฟาน  ไอก์  เฮาส์  ตึกระฟ้า  20  ชั้น  สร้างเมื่อปี  ค.ศ. 1937  เป็นอาคารสูงที่สุดในแอฟริกาใต้อยู่เป็นเวลาหลายปี  ตึกนี้ตั้งโดดเด่นสูงเทียมฟ้ากลางนครโยฮันเนสเบิร์ก  กระทั่งปี  ค.ศ. 1983  ตึกหลังนี้ก็ถูกทำลายลงในเวลาเพียง  16  วินาที

        แม้ว่าอาคารหลังนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหนาแน่นไปด้วยตึกราม  แต่ไม่มีตึกใดได้รับความเสียหายแม้แต่กระจกหน้าต่างของห้องแสดงสินค้าที่ฝั่งตรงข้ามก็มิได้แตกร้าว

        ไมค์  เพอร์คิน  เป็นวิศวกรวัตถุระเบิดของบริษัทเร็กเคอร์ส  จำกัด  ซึ่งรับดำเนินงานทำลายตึกนี้ขั้นแรกเขาต้องศึกษาโครงสร้างของอาคารและประเมินสภาพของตึก  ต่อจากนั้นก็วางแผนว่าจะวางดินระเบิดอย่างไร  จึงสามารถทำลายจุดสำคัญที่รับน้ำหนักโครงสร้าง

        การยุบทำลายอาคาร  โดยทำให้เศษอิฐเศษหินทุกๆ  ชิ้น  ตกอยู่ภายในผนังของตัวตึกนั้น  เพอร์คินเรียกว่า  “การระเบิดเข้า”  (implosion)

        ก่อนเริ่มงานระเบิด  เขาต้องเตรียมการนานถึง  2  เดือน  เพื่อรื้อฝากั้นห้องกับส่วนประกอบอื่นๆ ที่มิใช่โครงสร้าง  อาคารจะได้พังลงโดยไม่มีสิ่งกีดขวาง  ตัวอาคารมีผ้าคลุมโดยรอบเพื่อป้องกันไม่ให้เศษปรักหักพังกระจายออกมา  และต้องแน่ใจว่าแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดและการพังทลายของอาคารจะไม่สร้างความเสียหายแก่อาคารที่อยู่รอบๆ  เพอร์คินตั้งเวลาระเบิดไว้เพื่อว่าเศษปรักหักพังของการระเบิดครั้งแรกที่ชั้นล่างสุดของอาคารจะได้รองรับการร่วงหล่นของวัสดุที่เหลือ

        ทีมงานของเขาเจาะช่องที่อาคารไว้ประมาณ  2,000  ช่อง  มีความลึกตั้งแต่  10 – 76  ซม.  และใช้สายไฟยาว  10  กม.  เพื่อวางดินระเบิดโดยวางเป็นกลุ่มๆ ละ 5 ช่อง   เจาะลึกเข้าไปในกำแพงหรือเสารับน้ำหนัก    ดินระเบิดที่ใช้ฝังในเสาต้องใช้มากเป็น  2  เท่าของที่ใช้ทำลายผนังซึ่งแข็งแรงน้อยกว่า  และแต่ละชั้นตามผนังตามผนังลิฟท์จะมีการวางระเบิด  50  จุด  ขณะที่ผนังบ่อภายในอาคารต้องวางถึง  60  จุดด้วยกัน

 เหลือแต่ซาก  ฟานไอก์ เฮาส์ อาคาร  20  ชั้น  ในแอฟริกาใต้  กลายเป็นซากในพริบตา  บนสุดคือ ภาพอาคารที่ตั้งตระหง่านเป็นครั้งสุดท้าย

      

หน้าที่ 
  1. ตึกสูงเสียดฟ้า สุดท้ายเหลือเพียงธุลี
  2. หายวับไปกับตา
นำมาจาก รู้รอบตอบได้  ของรีดเดอร์ส ไดเจสท์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์)  ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)  ฟิสิกส์ 2 

ลศาสตร์เวกเตอร์

โลหะวิทยาฟิสิกส์  เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1   ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)  

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  ฟิสิกส์พิศวง  

สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

   ทดสอบออนไลน์  วีดีโอการเรียนการสอน  หน้าแรกในอดีต 

 

การทดลองเสมือน  บทความพิเศษ 

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

พจนานุกรมฟิสิกส์  ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์  ธรรมชาติมหัศจรรย์

สูตรพื้นฐานฟิสิกส์  การทดลองมหัศจรรย์

สรุปฟิสิกส์

แบบฝึกหัดกลาง   แบบฝึกหัดโลหะวิทยา   

แบบทดสอบ   ความรู้รอบตัวทั่วไป

อะไรเอ่ย ?   ทดสอบความรู้รอบตัว   (เกมเศรษฐี)   คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์   เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์

คำศัพท์ประจำสัปดาห์   ความรู้รอบตัว  

การประดิษฐ์แของโลก   ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์

  นักวิทยาศาสตร์เทศ     นักวิทยาศาสตร์ไทย     ดาราศาสตร์พิศวง 

การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์   การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

 

 

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

1. การวัด    2. เวกเตอร์   

3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ   4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ 

5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน   6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 

7.  งานและพลังงาน  

 8.  การดลและโมเมนตัม    9.  การหมุน  

10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง  11. การเคลื่อนที่แบบคาบ  

 12. ความยืดหยุ่น   13. กลศาสตร์ของไหล  

14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน  

15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 

16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร   17.  คลื่น 

18.การสั่น และคลื่นเสียง 19.หน้ากากการเรียน

 

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. ไฟฟ้าสถิต   2.  สนามไฟฟ้า  

3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า   6. กระแสไฟฟ้า 

7. สนามแม่เหล็ก   8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ   10. ทรานซิสเตอร์ 

11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ   14. กลศาสตร์ควอนตัม   

15. โครงสร้างของอะตอม

16. นิวเคลียร์  15. หน้ากากการเรียน

 

 การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. จลศาสตร์ ( kinematic)  2. จลพลศาสตร์ (kinetics)   

3. งานและโมเมนตัม    4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง  

5.  ของไหลกับความร้อน     6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า   

7. แม่เหล็กไฟฟ้า    8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง    

9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพกับนิวเคลียร์  10. หน้ากากการเรียน

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ