ปั้นจั่นยักษ์  : กายกรรมของโครงเหล็ก

        เขาตั้งปั้นจั่นขนาดสูงใหญ่ขึ้นมาได้อย่างไรโดยไม่ใช้ปั้นจั่นอีกตัวที่มีขนาดไล่เลี่ยกันมาช่วยคำตอบก็คือ  ปั้นจั่นส่วนใหญ่ต่อตัวขึ้นไปเองได้เมื่อสูงถึงระดับหนึ่ง  และบางแบบก็สามารถยกตัวขึ้นไปได้เองทั้งหมด

        ปั้นจั่นแบบตั้งเป็นอิสระ  มักยึดติดกับเท้าแขนเหล็กฉากที่ฝังลึกลงไปในคอนกรีต  หรือถ่วงด้วยบล็อกคอนกรีตขนาดมหึมา  ตัวเสาประกอบด้วยชิ้นส่วนเหล็กสูงราว  6  ม.  ยึดไว้ด้วยหมุดหรือสลัก

        การต่อปั้นจั่นเริ่มด้วยการใช้  “รถปั้นจั่น”  วางส่วนประกอบ  2 – 3  ชิ้นแรกก่อน  แล้วจึงต่อกันขึ้นไปจน  “รถปั้นจั่น”  ไม่สามารถยกชิ้นส่วนขึ้นไปได้สูงกว่านั้นแล้ว  ตัวปั้นจั่นก็จะรับหน้าที่ต่อตัวเองขึ้นไปโดยอาศัยส่วนประกอบพิเศษที่เรียกว่า  “โครงไต่”  (climbing  frame) 

        โครงนี้ตั้งอยู่ใกล้กับยอดเสาของปั้นจั่นและมีขนาดใหญ่กว่าชิ้นส่วนมาตรฐานที่ประกอบขึ้นเป็นตัวเสาปั้นจั่นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น  โครงไต่มีด้านหนึ่งเปิดสำหรับสอดส่วนประกอบท่อนใหม่เพิ่มเข้าไป

        ขั้นตอนการต่อตัวเองของปั้นจั่นมีดังนี้  เมื่อนำแขนปั้นจั่นและตะขอยึดติดกับยอดเสาแล้ว  ปั้นจั่นก็จะยกชิ้นส่วนใหม่ขึ้นไปเพื่อสอดเข้าที่ในช่องของโครงไต่

        แล้วหัวตอกไฮดรอลิกที่ฐานรองของโครงไต่ก็จะดันชิ้นส่วนใหม่ขึ้นไปข้างบนจนเข้าที่สนิท  และโครงไต่ก็เกิดช่องว่างอีกครั้ง

                ขั้นที่  1  รถปั้นจั่นประกอบชิ้นส่วนแรกๆ  ของปั้นจั่นแบบตั้งเป็นอิสระ (ล่าง)  มีโครงไต่ซึ่งด้านข้างเปิดสำหรับติดชิ้นส่วนเพิ่มขึ้น

      

หน้าที่ 
นำมาจาก รู้รอบตอบได้  ของรีดเดอร์ส ไดเจสท์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์)  ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)  ฟิสิกส์ 2 

ลศาสตร์เวกเตอร์

โลหะวิทยาฟิสิกส์  เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1   ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)  

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  ฟิสิกส์พิศวง  

สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

   ทดสอบออนไลน์  วีดีโอการเรียนการสอน  หน้าแรกในอดีต 

 

การทดลองเสมือน  บทความพิเศษ 

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

พจนานุกรมฟิสิกส์  ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์  ธรรมชาติมหัศจรรย์

สูตรพื้นฐานฟิสิกส์  การทดลองมหัศจรรย์

สรุปฟิสิกส์

แบบฝึกหัดกลาง   แบบฝึกหัดโลหะวิทยา   

แบบทดสอบ   ความรู้รอบตัวทั่วไป

อะไรเอ่ย ?   ทดสอบความรู้รอบตัว   (เกมเศรษฐี)   คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์   เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์

คำศัพท์ประจำสัปดาห์   ความรู้รอบตัว  

การประดิษฐ์แของโลก   ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์

  นักวิทยาศาสตร์เทศ     นักวิทยาศาสตร์ไทย     ดาราศาสตร์พิศวง 

การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์   การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

 

 

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

1. การวัด    2. เวกเตอร์   

3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ   4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ 

5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน   6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 

7.  งานและพลังงาน  

 8.  การดลและโมเมนตัม    9.  การหมุน  

10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง  11. การเคลื่อนที่แบบคาบ  

 12. ความยืดหยุ่น   13. กลศาสตร์ของไหล  

14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน  

15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 

16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร   17.  คลื่น 

18.การสั่น และคลื่นเสียง 19.หน้ากากการเรียน

 

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. ไฟฟ้าสถิต   2.  สนามไฟฟ้า  

3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า   6. กระแสไฟฟ้า 

7. สนามแม่เหล็ก   8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ   10. ทรานซิสเตอร์ 

11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ   14. กลศาสตร์ควอนตัม   

15. โครงสร้างของอะตอม

16. นิวเคลียร์  15. หน้ากากการเรียน

 

 การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. จลศาสตร์ ( kinematic)  2. จลพลศาสตร์ (kinetics)   

3. งานและโมเมนตัม    4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง  

5.  ของไหลกับความร้อน     6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า   

7. แม่เหล็กไฟฟ้า    8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง    

9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพกับนิวเคลียร์  10. หน้ากากการเรียน

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ