การเตรียมงาน  “การตัดครั้งยิ่งใหญ่” 

       โยเซฟ  อาชเชอร์  ช่างเจียระไนเพชรชาวอัมสเตอร์ดัม  และผู้ช่วยศึกษาเพชรคัลลิแนนอย่างละเอียด  เขาพิจารณาว่าจะตัดหรือจะเลื่อนออกเป็น  2  ชิ้นดีไม่ว่าวิธีใดก็มีความเสี่ยงที่เพชรจะแตกเป็นเสี่ยงๆ ทั้งนั้น 

      หลังจากพิจารณาอย่างรอบคอบถึงรูปทรงเฉพาะตัวและโครงสร้างของเพชร  อาชเชอร์ตัดสินใจใช้วิธีตัด  เขาใช้เวลา  2  สัปดาห์  สกัดร่องบนเม็ดเพชรด้วยชิ้นเพชรคมกริบเพราะเพชรเท่านั้นที่สามารถจะตัดเพชรได้  เมื่อถึงวันแห่ง  “การตัดครั้งยิ่งใหญ่”  เขาก็ได้สร้างประวัติศาสตร์การตัดเพชรได้สำเร็จ

       งานต่อมาของกลุ่มอาชเชอร์คือการเจียระไนและขัดเกลาเพชรทั้ง  2  เม็ดเพื่อไปประดับร่วมกับเพชรเครื่องราชกุธภัณฑ์แห่งสหราชอาณาจักร  ระหว่างนั้นหนังสือพิมพ์ทั่วโลกต่างประโคมเรื่องราว  และข่าวคืบหน้าล่าสุดของเพชรเม็ดนี้

       ชาวเหมืองในเหมือง  พรีเมียร์ไมน์  ใกล้เมืองพรีตอเรีย  เมืองหลวงของแคว้นทรานสวาลพบเพชรคัลลิแนนในเดือนมกราคม  ค.ศ. 1905  เขาสังเกตบางอย่างที่  “ใหญ่และสุกใส”  ฝังอยู่ในผนังด้านหนึ่งของเหมือง  จึงตามผู้อำนวยการเฟรเดอริก  เวลล์มาดู  เวลล์แคะวัสดุชิ้นนื้ออกมาจากผนังด้วยมีดพับ

       ต่อมาไม่นานมีการยืนยันว่าหินที่พบเป็นเพชรแน่  เพชรเม็ดนี้มีน้ำหนักประมาณ  680  ก.  ยาวประมาณ  10  ซม.  สูง  64  ซม.  และกว้าง  12.7  ซม.  เก็บไว้ในตู้นิรภัยของเหมือง  แต่ต่อมาส่งไปเก็บที่ศูนย์อำนวยการใหญ่ของบริษัทในโจฮันเนสเบิร์ก  รวมอยู่กับเพชรที่ขุดได้ในสัปดาห์นั้น  โดยส่งไปทางเกวียนที่ใช้ลาลากเป็นระยะทาง  80  กม.

       ที่นี่เองที่เพชรได้รับการขนานนามตามชื่อของประธานบริษัทคือ นายธอมัส  คัลลิแนน  ซึ่งในอดีตเป็นช่างก่ออิฐ  และได้สร้างฐานะจากงานก่อสร้าง  เขาซื้อเหมืองพรีเมียร์ไมน์ไว้เมื่อหลายปีก่อนคัลลิแนนไมมีความสุขนักที่เป็นเจ้าของเพชรเม็ดนี้เพชรมีน้ำหนัก  3,106  กะรัตก่อนเจียระไน  นับว่ามีมูลค่าสูงกว่าเพชรใหญ่ที่สุดเม็ดก่อนของโลกที่ชื่อว่าเอกเซลซิออร์  ถึง  3  เท่า  เพชรเอกเซลซิออร์ก็พบจากเหมืองอีกแห่งหนึ่งในประเทศแอฟริกาใต้ชื่อจาร์เกอร์สฟองเตน  ในปี ค.ศ. 1893  นักธุรกิจเจ้าของเพชรเอกเซลซิออร์  ไม่สามารถขายมันในรูปของเพชรดิบได้  ผู้ที่ซื้อเพชรดิบไปจะต้องนำมันไปเจียระไนการเจียระไนเพชรขนาดใหญ่มีความเสี่ยงสูงมาก  หากเจียระไนพลาดเพชรจะเสียไป  ธอมัส  คัลลิแนนจึงเกรงว่าเมื่อเทียบขนาดกับเพชรรุ่นพี่แล้ว เพชรของเขาคงขายได้ยากกว่า

      

หน้าที่ 

  1. การเจียระไนเพชรคัลลิแนน

  2. การเตรียมงาน “การตัดครั้งยิ่งใหญ่”

  3. หย่อนเพชรลงในกระเป๋าเสื้อ

  4. เศษหินของสมเด็จย่า

 
นำมาจาก รู้รอบตอบได้  ของรีดเดอร์ส ไดเจสท์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์)  ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)  ฟิสิกส์ 2 

ลศาสตร์เวกเตอร์

โลหะวิทยาฟิสิกส์  เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1   ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)  

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  ฟิสิกส์พิศวง  

สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

   ทดสอบออนไลน์  วีดีโอการเรียนการสอน  หน้าแรกในอดีต 

 

การทดลองเสมือน  บทความพิเศษ 

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

พจนานุกรมฟิสิกส์  ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์  ธรรมชาติมหัศจรรย์

สูตรพื้นฐานฟิสิกส์  การทดลองมหัศจรรย์

สรุปฟิสิกส์

แบบฝึกหัดกลาง   แบบฝึกหัดโลหะวิทยา   

แบบทดสอบ   ความรู้รอบตัวทั่วไป

อะไรเอ่ย ?   ทดสอบความรู้รอบตัว   (เกมเศรษฐี)   คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์   เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์

คำศัพท์ประจำสัปดาห์   ความรู้รอบตัว  

การประดิษฐ์แของโลก   ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์

  นักวิทยาศาสตร์เทศ     นักวิทยาศาสตร์ไทย     ดาราศาสตร์พิศวง 

การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์   การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

 

 

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

1. การวัด    2. เวกเตอร์   

3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ   4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ 

5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน   6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 

7.  งานและพลังงาน  

 8.  การดลและโมเมนตัม    9.  การหมุน  

10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง  11. การเคลื่อนที่แบบคาบ  

 12. ความยืดหยุ่น   13. กลศาสตร์ของไหล  

14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน  

15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 

16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร   17.  คลื่น 

18.การสั่น และคลื่นเสียง 19.หน้ากากการเรียน

 

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. ไฟฟ้าสถิต   2.  สนามไฟฟ้า  

3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า   6. กระแสไฟฟ้า 

7. สนามแม่เหล็ก   8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ   10. ทรานซิสเตอร์ 

11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ   14. กลศาสตร์ควอนตัม   

15. โครงสร้างของอะตอม

16. นิวเคลียร์  15. หน้ากากการเรียน

 

 การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. จลศาสตร์ ( kinematic)  2. จลพลศาสตร์ (kinetics)   

3. งานและโมเมนตัม    4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง  

5.  ของไหลกับความร้อน     6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า   

7. แม่เหล็กไฟฟ้า    8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง    

9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพกับนิวเคลียร์  10. หน้ากากการเรียน

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ