หย่อนเพชรลงในกระเป๋าเสื้อ

ตัดครั้งแรก  เพชรถูกแยกเป็น  ชิ้น  ขนาดต่างกันไป

     ในที่สุดรัฐบาลทรานสวาลก็ซื้อไปด้วยราคา  150,000  ปอนด์สเตอร์ลิงตามคำแนะนำของนายกรัฐมนตรี  นายพล  ลุยส์  โบธา  ผู้นำขึ้นถวายพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่  7  เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนม์พรรษา  66  พรรษา  เมื่อวันที่  6  พฤศจิกายน  ค.ศ. 1907  ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงสัมพันธไมตรีหลังจากผู้ตั้งถิ่นฐานชาวดัตช์แพ้อังกฤษในสงครามบัวร์ระหว่าง  ค.ศ. 1899 – 1902  และทรานสวาลก็ได้รับสถาปนาเป็นอาณานิคมของสหราชอาณาจักร  เพชรส่งถึงอังกฤษทางเรือท่ามกลางการโหมประชาสัมพันธ์  เล่ากันว่าเพชรที่ส่งไปเป็นของปลอมเพื่อลวงผู้ที่คิดกระทำโจรกรรม  เพชรเม็ดจริงส่งตามมาในปีถัดมา  พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดทรงเชิญพี่น้องอาชเชอร์มาลอนดอนเพื่อตรวจสอบเพชรคัลลิแนน  พี่น้องตระกูลนี้ประสบความสำเร็จในการตัดแต่งเพชรเอกเซลซิออร์มาแล้วในปี  ค.ศ.1903  พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดตั้งพระทัยจะให้เจียระไนเพชรเม็ดเดียว

                ชิ้นที่ใหญ่ที่สุด  ภาพขนาดเท่าของจริงแสดงเพชรใหญ่สุดทั้ง  7  เม็ดที่ได้จากการตัดครั้งถัดๆ มา  มีคนคิดว่าเพชรเม็ดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเพชรที่มีขนาดใหญ่กว่า  รอยบนผิวที่เห็นเป็นรอยแยกธรรมชาติ  ตระกูลอาชเชอร์ยังคงเชื่อว่ายังมีอีกส่วนหนึ่งของเพชรนี้  และหวังว่าสักวันหนึ่งจะพบ “เสี้ยวที่หายไป”  ในเหมืองพชรประเทศแอฟริกาใต้

อัญมณียักษ์ เพชรหลัก  เม็ดค่อยๆ ได้รับการตัดและฝนจนกระทั่งมีรูปทรงขั้นสุดท้ายอย่างที่เห็น

     หลังจากตรวจดูคร่าวๆ พี่น้องอาชเชอร์กราบบังคมทูลว่าไม่อาจเจียระไนเป็นเม็ดใหญ่เม็ดเดียวได้  เพราะเพชรมีจุดดำใหญ่ซึ่งจะสะท้อนกับทุกเหลี่ยม  จึงต้องส่งเพชรไปตัดและเอาจุดดำออกที่อัมสเตอร์ดัม มีการออกแถลงการณ์ว่าจะนำเพชรไปฮอลแลนด์ทางเรือพิฆาตภายใต้การคุ้มกันอย่างเข้มงวด  ที่จริงขณะที่อยู่ในพระราชวังบัคกิงแฮมนั้นอับราฮัม  อาชเชอร์หย่อนเพชรลงกระเป๋าเสื้อแล้วเดินทางกลับบ้านทางรถไฟและเรือข้ามฟาก

      

หน้าที่ 

  1. การเจียระไนเพชรคัลลิแนน

  2. การเตรียมงาน “การตัดครั้งยิ่งใหญ่”

  3. หย่อนเพชรลงในกระเป๋าเสื้อ

  4. เศษหินของสมเด็จย่า

 
นำมาจาก รู้รอบตอบได้  ของรีดเดอร์ส ไดเจสท์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์)  ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)  ฟิสิกส์ 2 

ลศาสตร์เวกเตอร์

โลหะวิทยาฟิสิกส์  เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1   ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)  

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  ฟิสิกส์พิศวง  

สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

   ทดสอบออนไลน์  วีดีโอการเรียนการสอน  หน้าแรกในอดีต 

 

การทดลองเสมือน  บทความพิเศษ 

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

พจนานุกรมฟิสิกส์  ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์  ธรรมชาติมหัศจรรย์

สูตรพื้นฐานฟิสิกส์  การทดลองมหัศจรรย์

สรุปฟิสิกส์

แบบฝึกหัดกลาง   แบบฝึกหัดโลหะวิทยา   

แบบทดสอบ   ความรู้รอบตัวทั่วไป

อะไรเอ่ย ?   ทดสอบความรู้รอบตัว   (เกมเศรษฐี)   คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์   เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์

คำศัพท์ประจำสัปดาห์   ความรู้รอบตัว  

การประดิษฐ์แของโลก   ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์

  นักวิทยาศาสตร์เทศ     นักวิทยาศาสตร์ไทย     ดาราศาสตร์พิศวง 

การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์   การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

 

 

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

1. การวัด    2. เวกเตอร์   

3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ   4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ 

5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน   6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 

7.  งานและพลังงาน  

 8.  การดลและโมเมนตัม    9.  การหมุน  

10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง  11. การเคลื่อนที่แบบคาบ  

 12. ความยืดหยุ่น   13. กลศาสตร์ของไหล  

14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน  

15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 

16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร   17.  คลื่น 

18.การสั่น และคลื่นเสียง 19.หน้ากากการเรียน

 

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. ไฟฟ้าสถิต   2.  สนามไฟฟ้า  

3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า   6. กระแสไฟฟ้า 

7. สนามแม่เหล็ก   8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ   10. ทรานซิสเตอร์ 

11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ   14. กลศาสตร์ควอนตัม   

15. โครงสร้างของอะตอม

16. นิวเคลียร์  15. หน้ากากการเรียน

 

 การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. จลศาสตร์ ( kinematic)  2. จลพลศาสตร์ (kinetics)   

3. งานและโมเมนตัม    4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง  

5.  ของไหลกับความร้อน     6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า   

7. แม่เหล็กไฟฟ้า    8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง    

9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพกับนิวเคลียร์  10. หน้ากากการเรียน

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ