เศษหินของสมเด็จย่า

ราชกกุธภัณฑ์อันทรงเกียรติ  ใน ค.ศ. 1908  เพชรเม็ดรองคัลลิแนนที่ นำไปประดับที่พระมงกุฎแห่งสหราชอาณาจักรถัดต่อจากทับทิมแบล็กพรินซ์  อีก  ปี  ต่อมาเพชรเม็ดใหญ่กว่า คือ คัลลิแนนที่   1   นำไปติดประดับคธายอดกางเขน

      เมื่อมาถึงศูนย์อำนวยการของบริษัทที่ปลอดภัยแล้ว  พี่น้องอาชเชอร์จึงพิจารณาและตัดสินว่าเพชรนี้มีลำดับสีเด่นๆ ถึง  9  สี  เรียงลำดับตั้งแต่ขาวฟ้าที่ยอดลงมาจนถึงเหลืองที่ฐาน  เว้นจากจุดดำแล้ว  เพชรนี้เป็นเพชรที่บริสุทธิ์ที่สุด  หลังจากตัดแบ่งเพชรเป็น  2  ซีก  แล้วเขาก็แย่งย่อยอีกจนเป็นเพชรขนาดใหญ่  7  เม็ด  และเพชรเหลี่ยมเกสรขนาดย่อม  98  เม็ด  ต่อมาก็คือการขัดเกลา  เพชรเม็ดใหญ่ที่สุดชื่อคัลลิแนนที่  1  เป็นเพชรรูปหยดน้ำ  หนัก  530.2  ระรัต   มีหน้าตัด  74  เหลี่ยม  ประดับอยู่บนคทายอดกางเขน  ยังคงถือว่าเป็นเพชรเจียระไนที่ใหญ่ที่สุดในโลก  เพชรเม็ดรองชื่อคัลลิแนนที่  2  เป็นเพชรรูปไข่หนัก  317.4  กะรัต  หน้าตัดมี  66  เหลี่ยม  ประดับบนพระมหามงกุฎ  เพชรดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องราชกกุธภัณฑ์ซึ่งเก็บว้าที่หอคอยลอนดอน

      ต่อมาเพชรที่เหลือตกเป็นของพระราชินีแมรี  ซึ่งเป็นพระสุณิสาของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่  7  เพชร  2  เม็ดประดับบนมงกุฎของพระราชินีแมรี  เม็ดอื่นๆ เป็นสมบัติในพระราชวงศ์  สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่  2  ทรงเรียกเพชรเหล่านี้อย่างทรงเอ็นดูว่า “เศษหินของสมเด็จย่า”

      

หน้าที่ 

  1. การเจียระไนเพชรคัลลิแนน

  2. การเตรียมงาน “การตัดครั้งยิ่งใหญ่”

  3. หย่อนเพชรลงในกระเป๋าเสื้อ

  4. เศษหินของสมเด็จย่า

 
นำมาจาก รู้รอบตอบได้  ของรีดเดอร์ส ไดเจสท์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์)  ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)  ฟิสิกส์ 2 

ลศาสตร์เวกเตอร์

โลหะวิทยาฟิสิกส์  เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1   ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)  

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  ฟิสิกส์พิศวง  

สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

   ทดสอบออนไลน์  วีดีโอการเรียนการสอน  หน้าแรกในอดีต 

 

การทดลองเสมือน  บทความพิเศษ 

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

พจนานุกรมฟิสิกส์  ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์  ธรรมชาติมหัศจรรย์

สูตรพื้นฐานฟิสิกส์  การทดลองมหัศจรรย์

สรุปฟิสิกส์

แบบฝึกหัดกลาง   แบบฝึกหัดโลหะวิทยา   

แบบทดสอบ   ความรู้รอบตัวทั่วไป

อะไรเอ่ย ?   ทดสอบความรู้รอบตัว   (เกมเศรษฐี)   คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์   เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์

คำศัพท์ประจำสัปดาห์   ความรู้รอบตัว  

การประดิษฐ์แของโลก   ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์

  นักวิทยาศาสตร์เทศ     นักวิทยาศาสตร์ไทย     ดาราศาสตร์พิศวง 

การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์   การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

 

 

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

1. การวัด    2. เวกเตอร์   

3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ   4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ 

5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน   6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 

7.  งานและพลังงาน  

 8.  การดลและโมเมนตัม    9.  การหมุน  

10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง  11. การเคลื่อนที่แบบคาบ  

 12. ความยืดหยุ่น   13. กลศาสตร์ของไหล  

14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน  

15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 

16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร   17.  คลื่น 

18.การสั่น และคลื่นเสียง 19.หน้ากากการเรียน

 

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. ไฟฟ้าสถิต   2.  สนามไฟฟ้า  

3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า   6. กระแสไฟฟ้า 

7. สนามแม่เหล็ก   8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ   10. ทรานซิสเตอร์ 

11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ   14. กลศาสตร์ควอนตัม   

15. โครงสร้างของอะตอม

16. นิวเคลียร์  15. หน้ากากการเรียน

 

 การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. จลศาสตร์ ( kinematic)  2. จลพลศาสตร์ (kinetics)   

3. งานและโมเมนตัม    4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง  

5.  ของไหลกับความร้อน     6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า   

7. แม่เหล็กไฟฟ้า    8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง    

9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพกับนิวเคลียร์  10. หน้ากากการเรียน

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ