<

เวลาของไอน์สไตน์

บั้นปลายของชีวิต

1937

    Neddermeyer  และ  Anderson   ตรวจจับอนุภาค muon  ได้จากรังสีคอสมิกที่เข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลก อนุภาค muon   นิ่ง จะมีอายุประมาณ  ไมโครวินาที ( 2 x 10-6  วินาที)   แต่  muon  ที่วิ่งลงสู่พื้นโลกมีอัตราเร็วสูงถึงราว 99%  ของอัตราเร็วแสง  ถ้านับตามอายุปรกติ  มันเดินทางได้เพียง 600  เมตร  ก็ต้องสลายตัวเป็นอิเล็กตรอน แต่ปรากฎว่า  muon   มีอายุยืนยาวขึ้นและสามารถเดินทางลงมาจนเกือบจนถึงพื้นผิวโลก  muon   จึงเป็นอนุภาคหนึ่งที่ช่วยพิสูจน์ทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์

1938

- หนังสือชื่อ  The  Evolution  of physics  ได้รับการตีพิมพ์

- Hans  Bethe  อธิบายการเกิดพลังงานในดาวฤกษ์ว่าเกิดจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันของธาตุไฮโดรเจน ตามสมการ  E = mc2   ของไอน์สไตน์

1939

   Leo  Szilard   นักวิทยาศาสตร์เชื้อสายยิว  ขอร้องให้ไอน์สไตน์ ลงนามในจดหมายที่เขาร่างขึ้นถึงประธานาธิบดี  แฟรงคลิน ดี.รูสเวลต์  เพื่อสนับสนุนให้สหรัฐอเมริกาลงทุนวิจัยสร้างระเบิดอะตอมแข่งกับประเทศเยอรมนี  ไอน์สไตน์ซึ่งขณะนั้นเกรงว่า เยอรมนีจะสร้างระเบิดอะตอมได้สำเร็จ  เนื่องจากเยอรมนีมียอดนักฟิสิกส์คือ   Heisenberg   เป็นหัวหน้าคณะวิจัย  เขาจึงลงนาม  และทำให้เกิดโครงการแมนฮัตตันในเวลาต่อมา  ภายหลังไอน์สไตน์จึงทราบว่าเยอรมนีไม่มีทางสร้างระเบิดอะตอมได้สำเร็จ  เพราะ  Heisenberg  เองก็ตระหนักถึงความรุนแรงของระเบิดอะตอม  จึงไม่ได้ทุ่มเทให้แก่การสร้างระเบิดนี้เลย

1940

ได้รับสัญชาติเป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกา

 

1942 

   โครงการแมนฮัตตัน ( The  Manhattan  Project)  จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการมีบุคคลากรกว่า 150,000  คน  ใช้เงินลงทุนกว่า พันล้านดอลลาร์ มีการสร้างเมืองใหม่ เป็นที่ทำงาน  ชื่อเมือง ลอสอะลามอส ( Los Alamos)  ในรัฐนิวเม็กซิโก  ต่อมาในเดือนธันวาคม  Enrico  Fermi  ก็สามารถสร้างปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่ควบคุมได้สำเร็จเป็นครั้งแรก

 

1944

    ต้นฉบับลายมือเรื่องทฤษฏีสัมพัทธภาพพิเศษได้รับการประมูลเป็นเงินถึง ล้านดอลลาร์  เพื่อเป็นเงินสนับสนุนในการทำสงคราม

1945

    ในขณะที่สงครามโลกครั้งที่ 2   ใกล้จะปิดฉากลงด้วยชัยชนะของฝ่ายสัมพันธมิตร  ระเบิดอะตอมก็ได้รับการสร้างขึ้นสำเร็จ  ลูก  การทดลองลูกแรกประสบผลสำเร็จเกินความคาดหมาย  ทำให้นักวิทยาศาสตร์ตระหนักถึงความรุนแรงของมัน  Szilard  ขอให้ไอน์สไตน์เขียนจดหมายอีกฉบับหนึ่งถึงประธานาธิบดี  แฮร์รี ทรูแมน   เพื่อมิให้ใช้ระเบิดอะตอมกับมนุษย์   แต่ไม่สำเร็จ   สหรัฐอเมริกาทิ้งระเบิดอะตอมลงที่เมืองฮิโรชิมาในวันที่ สิงหาคม  และนางาซากิในวันที่ สิงหาคม

     ทั้งการสังหารชาวยิวในยุโรปและระเบิดอะตอมที่ทำลายล้างชาวญี่ปุ่น  ทำให้ไอน์สไตน์เศร้าสะเทือนใจมาก ในช่วงบั้นปลายของชีวิตไอน์สไตน์จึงทุ่มเทให้กับการส่งเสริมสันติภาพของโลก  โดยเฉพาะความฝันของเขาก็คือ การจัดตั้งรัฐบาลโลก

 

1947

  Richard  Feyman  พัฒนาทฤษฎี  quantum  electrodynamics  นับเป็นความก้าวหน้าในการรวมทฤษฎีสัมพัทธภาพเข้ากับทฤษฎีควอนตัม

1948

- สนับสนุนการตั้งประเทศอิสราเอล

- Mileva  ภรรยาคนแรกเสียชีวิตที่ซูริก

1949

   หนังสือชื่อ  Autobiographical Notes  ได้รับการตีพิมพ์

1950

   เขียนพินัยกรรมมอบผลงานเขียนทั้งหมดของเขาให้แก่มหาวิทยาลัยฮีบรู เป็นผู้รักษา ซึ่งแสดงถึงความผูกพันที่เขามีต่อมหาวิทยาลัยแห่งนี้และอิสราเอลดินแดนของชนเชื้อสายยิว

1952

   ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นประธานาธิบดีของประเทศอิสราเอล  แต่ไอน์สไตน์ปฏิเสธ

1954

   โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งแรกของโลก  ที่สหภาพโซเวียตเริ่มจ่ายไฟฟ้าเป็นครั้งแรก

1955

ลงนามในคำประกาศ "Rusell-Einstein  Manifesto"  เพื่อเตือนถึงภัยคุกคามของนิวเคลียร์

ไอน์สไตน์เสียชีวิตที่บ้านที่พรินซ์ตัน  เมื่อวันที่  18  เมษายน   ด้วยโรคหัวใจล้มเหลว รวมอายุได้  76  ปี

 
   
   

 

 

         

น้าที่  

1.  ก่อนเวลาของไอน์สไตน์

2. ชีวิตครอบครัว

3. วัยทำงาน

4. รางวัลโนเบล

5. บั้นปลายของชีวิต

6. หลังเวลาของไอน์สไตน์

 

 

โดย  สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ

 

 

 

 


หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์)  ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน) 

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์

โลหะวิทยาฟิสิกส์  เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1  

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)  

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  ฟิสิกส์พิศวง   สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

   ทดสอบออนไลน์  วีดีโอการเรียนการสอน  หน้าแรกในอดีต 

 


การทดลองเสมือน  บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

พจนานุกรมฟิสิกส์  ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์  ธรรมชาติมหัศจรรย์

สูตรพื้นฐานฟิสิกส์  การทดลองมหัศจรรย์


แบบฝึกหัดกลาง   แบบฝึกหัดโลหะวิทยา    แบบทดสอบ   ความรู้รอบตัวทั่วไป

อะไรเอ่ย ?   ทดสอบความรู้รอบตัว   (เกมเศรษฐี)   คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์   เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์


คำศัพท์ประจำสัปดาห์   ความรู้รอบตัว   การประดิษฐ์แของโลก  

ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์

  นักวิทยาศาสตร์เทศ     นักวิทยาศาสตร์ไทย     ดาราศาสตร์พิศวง 

การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์   การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

 


 

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

1. การวัด    2. เวกเตอร์    3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ   4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ 

5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  

 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  7.  งานและพลังงาน  

 8.  การดลและโมเมนตัม    9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง 

11. การเคลื่อนที่แบบคาบ  

 12. ความยืดหยุ่น   13. กลศาสตร์ของไหล  

14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน  

15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 

16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร   17.  คลื่น 

 18.การสั่น และคลื่นเสียง 19.หน้ากากการเรียน


 

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. ไฟฟ้าสถิต   2.  สนามไฟฟ้า   3. ความกว้างของสายฟ้า 

4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า   6. กระแสไฟฟ้า  7. สนามแม่เหล็ก  

8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ   10. ทรานซิสเตอร์  11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ   14. กลศาสตร์ควอนตัม   

15. โครงสร้างของอะตอม

16. นิวเคลียร์  15. หน้ากากการเรียน

 


 การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. จลศาสตร์ ( kinematic)  2. จลพลศาสตร์ (kinetics)   3. งานและโมเมนตัม    

4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง  

5.  ของไหลกับความร้อน     6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า   

7. แม่เหล็กไฟฟ้า    8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง    

9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพกับนิวเคลียร์  10. หน้ากากการเรียน


กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ