<

หลังเวลาของไอน์สไตน์

1960

  Theodore H. Maiman  สร้างเครื่องกำเนิดเลเซอร์เครื่องแรกของโลก

1964

   Murray Gell - Mann  เสนอว่า ควาร์กเป็นอนุภาคมูลฐานของอนุภาคอื่นที่เคยเชื่อว่าแบ่งแยกไม่ได้อีกแล้ว   เช่น โปรตอน  นิวตรอน  อิเล็กตรอน  ต่อมาทฤษฎีนี้ก็ได้รับการปรับปรุงและพบว่ามีควาร์กอยู่  ตัวหลัก  แต่ละตัวมีคุณสมบัติแยกย่อยไปอีก  เมื่อรวมกับปฏิอนุภาคด้วยแล้ว  จะมีควาร์กถึง  36  ชนิด

1967

    Gerald  Feinberg  เสนอแนวคิดเกี่ยวกับอนุภาคที่เคลื่อนที่เร็วกว่าแสง  โดยไม่ขัดแย้งกับทฤษฎีสัมพัทธภาพ  อนุภาคนี้เรียกว่า เตคีออน (tachyon)

1970

   Yoichiro  Nambu ,  Leonard Susskind  และ   Holger  Neilsen   ต่างก็คิดค้นเกี่ยวกับทฤษฎี string  เพื่ออธิบายการค้นพบอนุภาคมูลฐานจำนวนมาก

1971

   กว่า 50  ปี   หลังจากการค้นพบทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์ นักฟิสิกส์จึงสามารถทดสอบเรื่อง เวลาสัมพัทธ์  โดยใช้นาฬิกาอะตอม ซึ่งมีความแม่นยำสูงเรือนหนึ่ง นำขึ้นเครื่องบินบินรอบโลก   เปรียบเทียบกับอีกเรือนหนึ่งบนพื้นผิวโลก  ได้ผลการทดลองตรงกับที่ทฤษฎีสัมพัทธภาพทำนายไว้

1974

  Stephen  Hawking  ประสานทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป  และทฤษฎีสนามควอนตัม  เสนอแนวคิดเรื่องการแผ่รังสีจากหลุมดำ   เรียกว่า  รังสีฮอว์คิง  (Hawking  Radiation)   ซึ่งขัดแย้งกับที่เคยเชื่อกันว่า ไม่มีอะไรหลุดรอดจากความโน้มถ่วงของหลุมดำได้

1979

   ค้นพบเลนส์คอสมิก  (cosmic  lens)  เป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นผลตามทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป  ของไอน์สไตน์   เป็นภาพของควอซาร์คู่หนึ่งอยู่ข้างกาแล็กซี ซึ่งความจริงเป็นควอซาร์เดียวกัน  แต่ปรากฎเป็น ดวงด้วยสภาพอวกาศโค้งจากแรงโน้มถ่วงของกาแล็กซีตรงกลาง

1981  

   Michael  Green  และ  John Schwarz  พัฒนาทฤษฎี superstring  ซึ่งปัจจุบันเชื่อว่าจะเป็นทฤษฎีที่สามารถอธิบายกฎทางฟิสิกส์ได้ทั้งหมด

1985

   ค้นพบ Einstein' s  cross  เป็นภาพกาแล็กซีซึ่งถูกล้อมรอบด้วยควอซาร์  ดวง

1992

    นักวิทยาศาสตร์ค้นพบหลักฐานจากภาพถ่ายรังสีไมโครเวฟของจักรวาลโดยดาวเทียม COBE  สนับสนุนทฤษฎีกำเนิดของจักรวาลแบบ Big bang

1994

   ค้นพบ top quark  ซึ่งเป็นควาร์กตัวที่ และเป็นตัวสุดท้ายที่หาเจอยากที่สุด

2000

   นิตยสาร Time  ยกย่องให้ไอน์สไตน์ เป็น Person of  the century

2005

    เฉลิมฉลองปีฟิสิกส์โลก ในวาระครบรอบ  ศตวรรษแห่งปีมหัศจรรย์ของไอน์สไตน์

 
   

 

 

         

น้าที่  

1.  ก่อนเวลาของไอน์สไตน์

2. ชีวิตครอบครัว

3. วัยทำงาน

4. รางวัลโนเบล

5. บั้นปลายของชีวิต

6. หลังเวลาของไอน์สไตน์

 

 

โดย  สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ

 

 

 

 


หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์)  ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน) 

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์

โลหะวิทยาฟิสิกส์  เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1  

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)  

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  ฟิสิกส์พิศวง   สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

   ทดสอบออนไลน์  วีดีโอการเรียนการสอน  หน้าแรกในอดีต 

 


การทดลองเสมือน  บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

พจนานุกรมฟิสิกส์  ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์  ธรรมชาติมหัศจรรย์

สูตรพื้นฐานฟิสิกส์  การทดลองมหัศจรรย์


แบบฝึกหัดกลาง   แบบฝึกหัดโลหะวิทยา    แบบทดสอบ   ความรู้รอบตัวทั่วไป

อะไรเอ่ย ?   ทดสอบความรู้รอบตัว   (เกมเศรษฐี)   คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์   เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์


คำศัพท์ประจำสัปดาห์   ความรู้รอบตัว   การประดิษฐ์แของโลก  

ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์

  นักวิทยาศาสตร์เทศ     นักวิทยาศาสตร์ไทย     ดาราศาสตร์พิศวง 

การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์   การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

 


 

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

1. การวัด    2. เวกเตอร์    3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ   4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ 

5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  

 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  7.  งานและพลังงาน  

 8.  การดลและโมเมนตัม    9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง 

11. การเคลื่อนที่แบบคาบ  

 12. ความยืดหยุ่น   13. กลศาสตร์ของไหล  

14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน  

15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 

16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร   17.  คลื่น 

 18.การสั่น และคลื่นเสียง 19.หน้ากากการเรียน


 

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. ไฟฟ้าสถิต   2.  สนามไฟฟ้า   3. ความกว้างของสายฟ้า 

4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า   6. กระแสไฟฟ้า  7. สนามแม่เหล็ก  

8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ   10. ทรานซิสเตอร์  11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ   14. กลศาสตร์ควอนตัม   

15. โครงสร้างของอะตอม

16. นิวเคลียร์  15. หน้ากากการเรียน

 


 การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. จลศาสตร์ ( kinematic)  2. จลพลศาสตร์ (kinetics)   3. งานและโมเมนตัม    

4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง  

5.  ของไหลกับความร้อน     6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า   

7. แม่เหล็กไฟฟ้า    8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง    

9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพกับนิวเคลียร์  10. หน้ากากการเรียน


กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ