บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

ฟิสิกส์พิศวง

สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ทดสอบออนไลน์
วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ

คุณสมบัติเหมือนกัน

      นอกจากโปรตอนแล้ว  นิวเคลียสยังมีนิวตรอนซึ่งไม่มีประจุไฟฟ้าผสมอยู่ด้วย  เราอาจเพิ่มหรือลดนิวตรอนได้โดยที่ธาตุนั้นจะไม่กลายแปรเป็นธาตุอื่นเลย   ธาตุนั้นเพียงแต่หนักขึ้นหรือเบาลงนิดหน่อยเท่านั้นเอง ชนิดต่างๆ ของธาตุเดียวกันนี้เราเรียกว่า  ไอโซโทป  (isotope)  เราไม่อาจบอกความแตกต่างของไอโซโทปของธาตุเดียวกันได้โดยวิธีเคมีธรรมดา  เพราะมันมีสมบัติทางเคมีเหมือนกัน   แต่อาจจะมีกัมมันตภาพรังสีต่างกัน  ทุกคนคงเคยได้ยินคำว่ายูเรเนียม -238  และยูเรเนียม -235   นี่ก็เป็นไอโซโทปสองชนิดของยูเรเนียมอะตอมของยูเรเนียมชนิดแรกมีโปรตอน  92  ตัว  และนิวตรอน  146  ตัว  ส่วนอะตอมของยูเรเนียมชนิดหลัง  คือ ยูเรเนียม     -235  มีโปรตอน  92  ตัวและนิวตรอน  143  ตัว  นอกจากยูเรเนียมสองชนิดนี้จะมีน้ำหนักต่างกัน  และสมบัติทางกัมมันตภาพรังสีต่างกันแล้ว  อย่างอื่นถือได้ว่าเหมือนกัน 

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


หน้าที่ 
  1. ของอย่างเดียวแต่มากกว่าหนึ่ง
  2. คุณสมบัติเหมือนกัน
  3. เปลี่ยนธาตุ
  4. ความหมายของไอโซโทป
 

จาก สารานุกรมวิทยาศาสตร์  ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

 

 

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

1. การวัด    2. เวกเตอร์   

3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ  

4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ  5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  

6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 

 7.  งานและพลังงาน  

 8.  การดลและโมเมนตัม    9.  การหมุน  

10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง  11. การเคลื่อนที่แบบคาบ  

 12. ความยืดหยุ่น   13. กลศาสตร์ของไหล  

14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน  

15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 

16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร   17.  คลื่น 

18.การสั่น และคลื่นเสียง 19.หน้ากากการเรียน


 การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. ไฟฟ้าสถิต   2.  สนามไฟฟ้า  

3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า   6. กระแสไฟฟ้า 

7. สนามแม่เหล็ก  

8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ   10. ทรานซิสเตอร์ 

11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ   14. นิวเคลียร์ 

15. หน้ากากการเรียน

 


 การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. จลศาสตร์ ( kinematic)  2. จลพลศาสตร์ (kinetics)   

3. งานและโมเมนตัม    4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง  

5.  ของไหลกับความร้อน     6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า   

7. แม่เหล็กไฟฟ้า    8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง    

9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพกับนิวเคลียร์  10. หน้ากากการเรียน

ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• รู้จักชีวิตของกาลิเลโอ
• อพอลโล 13  ฝ่าวิกฤติอวกาศ
•

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์

ความรู้รอบตัว

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• ปรากฎการณ์เรโซแนนท์

หน้าแรกในอดีต