ถลุงเหล็ก

       การสกัดหรือถลุงโลหะให้บริสุทธิ์นั้น  ขั้นแรกก็ต้องแยกก้อนแร่ออกจากดินและหินที่ติดมา  โลหะที่ต่างกันใช้วิธีแยกต่างกัน

       วิธีหนึ่งนั้น  เล่ากันว่าภรรยาของคนงานเหมืองตะกั่วเป็นผู้ค้นพบ คือขณะซักเสื้อผ้าของสามี เธอก็พบว่ามีเศษตะกั่วชิ้นเล็กๆ  ติดอยู่ที่ฟองสบู่

       ปัจจุบันนี้เหมืองตะกั่วและเหมืองทองแดงจะใส่แร่ลงไปในของเหลวที่ตีจนเป็นฟองฟอด  ของเหลวนี้ผสมสารเคมีที่เรียกว่า  “ตัวรวบรวม”  (collector)  เอาไว้  ซึ่งทำให้เศษแร่ชิ้นเล็กๆ  เกาะกับฟองอากาศที่ลอยอยู่ส่วนสิ่งอื่นๆ ที่ติดมาจะเปียกน้ำและจมลงจากนั้นเขาก็ช้อนแร่ออกจากฟอง  แล้วนำไปตากให้แห้ง

       การสกัดโลหะบริสุทธิ์ออกจากแร่นั้นมักอาศัยความร้อน  กระบวนการนี้เรียกว่าการถลุงแร่  (smelting)  มนุษย์ยุคแรกๆ พบว่าเมื่อเผาแร่ในกองไฟที่ใช้ถ่านไม้จะได้ก้อนโลหะพรุนๆ ซึ่งเขาจะนำมาตีเป็นอาวุธ  เครื่องมือเครื่องใช้ ฯลฯ

       ชาวอียิปต์โบราณก็ถลุงแร่ทองแดงด้วยวิธีนี้ต่อมามนุษย์ใช้วิธีนี้ผลิตโลหะที่มีประโยชน์เหนือกว่าคือเหล็ก  ที่อังกฤษในยุคกลางมีผู้ค้นพบว่าถ้าใช้เครื่องหีบลม  พ่นลมเข้าไปในเตาเผาโลหะไฟจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น  ทำให้โลหะหลอมเหลวจนเอาไปหล่อในแบบพิมพ์ได้

       แร่เหล็กมีชื่อทางเคมีว่าเหล็กออกไซด์  เพราะตามสภาพธรรมชาติเหล็กจะรวมอยู่กับออกซิเจนครั้นเมื่อนำมาถลุง  เหล็กออกไซด์ก็จะทำปฏิกิริยากับถ่านไม้  (คาร์บอน)  อะตอมของออกซิเจนจะหลุดจากเหล็กไปรวมกับคาร์บอน  เกิดเป็นแก๊สคาร์บอนออกไซด์  แก๊สนี้จะหลุดหนีออกไป  เหลือเพียงโลหะเหล็ก

       ปัจจุบันนี้เขาใช้ถ่านโค้กแทนถ่านไม้และใช้เตาถลุงขนาดมหึมา  ผลิตเหล็กได้วันละหลายพันตัน

       เหล็กที่ได้นี้เรียกว่า “เหล็กถลุง”  (pig  iron)  ซึ่งมีคาร์บอนมากเกินไปเปราะพรุน  ไม่เหมาะจะนำมาใช้ประโยชน์  เขาจึงต้องทำให้เป็นเหล็กกล้าโดยการเอาคาร์บอนออก  หรือนำไปผสมให้เป็น “เหล็กหล่อ”  (cast  iron)  สำหรับ  “เหล็กกล้า”   (stell)   นั้น  นับว่าเป็นเหล็กชนิดที่สำคัญที่สุด

เตาถลุงแบบพ่นลม ทำให้แร่เหล็กกลายเป็นโลหะเหล็ก โดยการทำปฏิกิริยากับถ่านโค้กและหินปูนด้วยอุณหภูมิ 1,600 ซ. แล้วนำเหล็กที่หลอมละลายมาหล่อเป็นแท่งเรียกว่าเหล็กถลุง

      

หน้าที่   1  2   3
นำมาจาก รู้รอบตอบได้  ของรีดเดอร์ส ไดเจสท์

 

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์)  ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)  ฟิสิกส์ 2 

ลศาสตร์เวกเตอร์

โลหะวิทยาฟิสิกส์  เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1   ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)  

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  ฟิสิกส์พิศวง  

สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

   ทดสอบออนไลน์  วีดีโอการเรียนการสอน  หน้าแรกในอดีต 

 


การทดลองเสมือน  บทความพิเศษ 

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

พจนานุกรมฟิสิกส์  ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์  ธรรมชาติมหัศจรรย์

สูตรพื้นฐานฟิสิกส์  การทดลองมหัศจรรย์

สรุปฟิสิกส์


แบบฝึกหัดกลาง   แบบฝึกหัดโลหะวิทยา   

แบบทดสอบ   ความรู้รอบตัวทั่วไป

อะไรเอ่ย ?   ทดสอบความรู้รอบตัว   (เกมเศรษฐี)   คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์   เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์


คำศัพท์ประจำสัปดาห์   ความรู้รอบตัว  

การประดิษฐ์แของโลก   ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์

  นักวิทยาศาสตร์เทศ     นักวิทยาศาสตร์ไทย     ดาราศาสตร์พิศวง 

การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์   การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

 


 

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

1. การวัด    2. เวกเตอร์   

3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ   4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ 

5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน   6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 

7.  งานและพลังงาน  

 8.  การดลและโมเมนตัม    9.  การหมุน  

10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง  11. การเคลื่อนที่แบบคาบ  

 12. ความยืดหยุ่น   13. กลศาสตร์ของไหล  

14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน  

15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 

16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร   17.  คลื่น 

18.การสั่น และคลื่นเสียง 19.หน้ากากการเรียน


 

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. ไฟฟ้าสถิต   2.  สนามไฟฟ้า  

3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า   6. กระแสไฟฟ้า 

7. สนามแม่เหล็ก   8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ   10. ทรานซิสเตอร์ 

11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ   14. กลศาสตร์ควอนตัม   

15. โครงสร้างของอะตอม

16. นิวเคลียร์  15. หน้ากากการเรียน

 


 การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. จลศาสตร์ ( kinematic)  2. จลพลศาสตร์ (kinetics)   

3. งานและโมเมนตัม    4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง  

5.  ของไหลกับความร้อน     6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า   

7. แม่เหล็กไฟฟ้า    8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง    

9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพกับนิวเคลียร์  10. หน้ากากการเรียน


กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ