สกัดแร่ทอง

      อลูมิเนียมจะอยู่ในสภาพที่รวมกับออกซิเจนเป็นแร่ออกไซต์  แม้จะเป็นโลหะที่มีมากที่สุดในโลกคือมีอยู่ในพื้นโลกถึง  8แต่กระนั้น  ก่อนช่วงปลายศตวรรษที่  19  ก็ไม่เคยมีการผลิตออกมาในปริมาณมากๆ  ทั้งนี้เพราะต้องใช้พลังงานมากในการแยกออกจากออกซิเจน

      การแยกอะลูมิเนียมนั้นใช้วิธีแยกด้วยไฟฟ้า (electrolysis)  โดยส่งกระแสไฟฟ้าผ่านเข้าไปในอะลูมิเนียมออกไซด์ที่หลอมเหลว  ออกซิเจนก็จะถูกแยกออกมา  เหลือแต่อะลูมิเนียมเหลว

      ปัญหาสำคัญอยู่ที่อะลูมิเนียมออกไซด์มีจุดหลอมเหลวสูงกว่า  2,0000  ซม.  ซึ่งสูงมากเมื่อเทียบกับเหล็กซึ่งหลอมเหลวที่ประมาณ  1,600 ซ. แต่แก้ไขได้โดยการผสมอะลูมิเนียมออกไซด์กับแร่ไครโอไลต์ cryolite- โซเดียมอะลูมิเนียมฟลูออไรด์) ซึ่งจะลดจุดหลอมเหลวลงเหลือ  1,000 0 ซ.  ช่วยลดค่าใช้จ่ายและความยุ่งยากในการถลุง

      ทองเป็นโลหะชนิดหนึ่งที่สกัดโดยวิธีทางเคมีทองมักจะอยู่ในสภาพเป็นเม็ดเล็กๆ   ที่ก้นลำธารปัญหาก็คือจะต้องแยกทองปริมาณน้อยๆ  ออกจากสารอื่นที่ไร้ประโยชน์ปริมาณมากมาย

ทอง สายแร่ทองพบแทรกอยู่ตามร่องในหินควอตซ์ บ้างก็หลุดออกมาเป็นก้อนทอง

      ในสมัยโบราณจะใช้ขนแกะแช่ลงในลำธารเพื่อเก็บผงทองขึ้นมา  การทำเช่นนี้อาจเป็นที่มาของตำนานกรีกเรื่องพวกอาร์โกนอตส์  ผู้แสวงหาขนแกะทองคำ  พวกนักหาทองเคยใช้วิธี  “ร่อน”  โดยแกว่งน้ำที่มีผงดินทรายจากลำธาร  เขาจะแกว่งกระทะแบนๆ เพื่อให้น้ำหมุนวนอยู่ข้างใน  ทำให้กรวดทรายซึ่งเบากว่าร่อนออกไปหมด  เหลือแต่ทองที่มีความหนาแน่นสูงกว่าอยู่ที่ก้นภาชนะ

      ทุกวันนี้นิยมสกัดแร่ทองโดยใช้สารเคมี  คือนำก้อนแร่มาบดแล้วผสมกับสารละลายของโพแทสเซียมไซยาไนด์ซึ่งทำให้ทองละลาย  จากนั้นกรองเอาสารเจือปนที่ไม่ละลายออกไป  แล้วทำให้ทองตกตะกอน  แร่  1  ตัน  จะให้ทองคำ  10  กรัมเท่านั้น

ฝนทอง ทองหลอมเหลวเทเป็นฝอยลงในน้ำเย็น (ภาพบน) จะได้เม็ดทอง ดังในภาพซึ่งมีขนาดเท่าของจริง (ขวา) แล้วจึงชั่งน้ำหนักเพื่อขายให้ช่างทำเครื่องประดับ

 

      

หน้าที่  1  2   3
นำมาจาก รู้รอบตอบได้  ของรีดเดอร์ส ไดเจสท์

 

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์)  ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)  ฟิสิกส์ 2 

ลศาสตร์เวกเตอร์

โลหะวิทยาฟิสิกส์  เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1   ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)  

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  ฟิสิกส์พิศวง  

สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

   ทดสอบออนไลน์  วีดีโอการเรียนการสอน  หน้าแรกในอดีต 

 


การทดลองเสมือน  บทความพิเศษ 

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

พจนานุกรมฟิสิกส์  ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์  ธรรมชาติมหัศจรรย์

สูตรพื้นฐานฟิสิกส์  การทดลองมหัศจรรย์

สรุปฟิสิกส์


แบบฝึกหัดกลาง   แบบฝึกหัดโลหะวิทยา   

แบบทดสอบ   ความรู้รอบตัวทั่วไป

อะไรเอ่ย ?   ทดสอบความรู้รอบตัว   (เกมเศรษฐี)   คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์   เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์


คำศัพท์ประจำสัปดาห์   ความรู้รอบตัว  

การประดิษฐ์แของโลก   ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์

  นักวิทยาศาสตร์เทศ     นักวิทยาศาสตร์ไทย     ดาราศาสตร์พิศวง 

การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์   การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

 


 

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

1. การวัด    2. เวกเตอร์   

3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ   4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ 

5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน   6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 

7.  งานและพลังงาน  

 8.  การดลและโมเมนตัม    9.  การหมุน  

10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง  11. การเคลื่อนที่แบบคาบ  

 12. ความยืดหยุ่น   13. กลศาสตร์ของไหล  

14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน  

15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 

16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร   17.  คลื่น 

18.การสั่น และคลื่นเสียง 19.หน้ากากการเรียน


 

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. ไฟฟ้าสถิต   2.  สนามไฟฟ้า  

3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า   6. กระแสไฟฟ้า 

7. สนามแม่เหล็ก   8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ   10. ทรานซิสเตอร์ 

11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ   14. กลศาสตร์ควอนตัม   

15. โครงสร้างของอะตอม

16. นิวเคลียร์  15. หน้ากากการเรียน

 


 การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. จลศาสตร์ ( kinematic)  2. จลพลศาสตร์ (kinetics)   

3. งานและโมเมนตัม    4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง  

5.  ของไหลกับความร้อน     6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า   

7. แม่เหล็กไฟฟ้า    8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง    

9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพกับนิวเคลียร์  10. หน้ากากการเรียน


กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ