สารที่ประดิษฐ์ขึ้นให้ลื่นดุจผิวน้ำแข็ง

        สารกันติด ซึ่งใช้ฉาบผิวภายในของเครื่องครัวสมัยใหม่นั้น  นับเป็นสารซึ่งมีความลื่นที่สุดเท่าที่มนุษย์จะผลิตขึ้นมาได้โดยอาศัยเทคโนโลยี  สารนี้มีอัตราความเสียดทานพอๆ กับน้ำแข็ง  ดังนั้นถ้าเอาไปเคลือบพื้นผิวถนน  เราก็จะเดินหรือขับรถไปตามถนนนั้นเกือบไม่ได้ทีเดียว

        สารกันติดหรือสารเคลือบลื่นซึ่งเรียกว่า  พีทีเอฟอีช่วยให้เราทอดไข่หรือทำไข่กวนได้โดยไม่ติดกระทะคุณสมบัติที่ลื่นเช่นนี้ทำให้พีทีเอฟเป็นสารซึ่งเหมาะที่สุดสำหรับใช้เคลือบพื้นผิว  อย่างเช่น  พ่นผิวของชิ้นส่วนเครื่องจักรกลที่ต้องหมุนไปโดยเกิดความเสียดทานน้อยที่สุด

ผิวที่พ่นสารเคลือบไว้ ในการทำกระทะกันติด  เขาจะใช้ผงพีทีเอฟผสมกับน้ำฉีดพ่นเพื่อเคลือบผิวภายในของกระทะ ก่อนนำไปอบ

        พีทีเอฟอีเป็นสารน่าทึ่งที่สุดอย่างหนึ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น  ความลื่นไม่ใช่คุณสมบัติที่มหัศจรรย์เพียงอย่างเดียวของพีทีเอฟอี  สารนี้ยังทนอุณหภูมิทั้งสูงและต่ำมากได้ดี  ไม่เป็นสื่อไฟฟ้า  และเกือบไม่มีสารเคมีใดๆ ทำอันตรายต่อสารนี้ได้

        พีทีเอฟอีย่อมาจากพอลิเททระฟลูออโรเอธิลีน  ดร.รอย  พลังเค็ตต์  วิศวกรชาวอเมริกัน  ค้นพบสารนี้โดยบังเอิญในปี  ค.ศ.1938  ขณะที่ทดลองเกี่ยวกับสารเคมีที่ใช้ทำความเย็นให้แก่บริษัทดูปองต์ สิ่งที่เขาค้นพบนี้  บริษัทดูปองต์ให้ชื่อการค้าว่า  เทฟลอน

        ในตอนแรก  พีทีเอฟอีเป็นสารที่จัดการด้วยยากและยังไม่พบวิธีทำเป็นสินค้าที่ใช้ได้กว้างขวาง  ต่อมามาร์ก  เกรอกัวร์  วิศวกรชาวฝรั่งเศสเป็นคนแรกๆ ที่มองเห็นทางที่จะนำสารนี้มาใช้กับอุปกรณ์ในบ้านได้

        เขานำกระทะกันติดรุ่นแรกซึ่งใช้ชื่อว่า  เทฟาลออกวางตลาดในช่วงกลางทศวรรษ  1950  ต่อมานักอุตสาหกรรมอื่นๆก็ผลิตหม้อ  กระทะ  ถาดอบและเครื่องใช้อื่นๆ อีกมากมายที่เคลือบด้วยพีทีเอฟอี

        อย่างไรก็ตาม  ได้มีการนำสารพีทีเอฟอีไปใช้ในอุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นทศวรรษ  1940  โดยนำมาใช้ประกอบฝาประกับเพลาซึ่งเป็นชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ที่รองรับเพลาหมุน

        ฝาประกับเพลาแบบนี้เรียกว่า  แบบหล่อลื่นตัวเองเพราะไม่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่นแต่อย่างใด  แต่ต้องเติมสารบางอย่างเข้าไปเพื่อเสริมให้แข็งแรงยิ่งขึ้น เช่น  ใยแก้วและแกรไฟต์  ฝาประกับแบบนี้ใช้มากในสภาพแวดล้อมที่มีสารเคมี  ซึ่งกัดกร่อนฝาประกับแบบโลหะ  เช่น  ใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องสูบในโรงสลายกรด

      

หน้าที่  1 
นำมาจาก รู้รอบตอบได้  ของรีดเดอร์ส ไดเจสท์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์)  ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)  ฟิสิกส์ 2 

ลศาสตร์เวกเตอร์

โลหะวิทยาฟิสิกส์  เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1   ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)  

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  ฟิสิกส์พิศวง  

สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

   ทดสอบออนไลน์  วีดีโอการเรียนการสอน  หน้าแรกในอดีต 

 

การทดลองเสมือน  บทความพิเศษ 

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

พจนานุกรมฟิสิกส์  ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์  ธรรมชาติมหัศจรรย์

สูตรพื้นฐานฟิสิกส์  การทดลองมหัศจรรย์

สรุปฟิสิกส์

แบบฝึกหัดกลาง   แบบฝึกหัดโลหะวิทยา   

แบบทดสอบ   ความรู้รอบตัวทั่วไป

อะไรเอ่ย ?   ทดสอบความรู้รอบตัว   (เกมเศรษฐี)   คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์   เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์

คำศัพท์ประจำสัปดาห์   ความรู้รอบตัว  

การประดิษฐ์แของโลก   ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์

  นักวิทยาศาสตร์เทศ     นักวิทยาศาสตร์ไทย     ดาราศาสตร์พิศวง 

การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์   การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

 

 

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

1. การวัด    2. เวกเตอร์   

3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ   4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ 

5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน   6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 

7.  งานและพลังงาน  

 8.  การดลและโมเมนตัม    9.  การหมุน  

10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง  11. การเคลื่อนที่แบบคาบ  

 12. ความยืดหยุ่น   13. กลศาสตร์ของไหล  

14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน  

15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 

16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร   17.  คลื่น 

18.การสั่น และคลื่นเสียง 19.หน้ากากการเรียน

 

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. ไฟฟ้าสถิต   2.  สนามไฟฟ้า  

3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า   6. กระแสไฟฟ้า 

7. สนามแม่เหล็ก   8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ   10. ทรานซิสเตอร์ 

11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ   14. กลศาสตร์ควอนตัม   

15. โครงสร้างของอะตอม

16. นิวเคลียร์  15. หน้ากากการเรียน

 

 การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. จลศาสตร์ ( kinematic)  2. จลพลศาสตร์ (kinetics)   

3. งานและโมเมนตัม    4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง  

5.  ของไหลกับความร้อน     6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า   

7. แม่เหล็กไฟฟ้า    8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง    

9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพกับนิวเคลียร์  10. หน้ากากการเรียน

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ