คุณสมบัติทนกรด

สารเคมีธรรมดา  รวมทั้งกรดและด่างที่ร้อนจนเดือด  หรือแม้แต่กรดกัดทอง  (สารผสมระหว่างกรดเกลือและกรดดินประสิวอย่างเข้มข้น)  ซึ่งละลายเงินและทองได้  ก็ไม่อาจทำความเสียหายแก่พีทีเอฟอีได้มีเพียงโซเดียมหลอมเหลว  แคลเซียมหลอมเหลวและฟลูออรีนที่ร้อนจัดเท่านั้นที่สามารถทำอันตรายสารนี้ได้

พีทีเอฟอีมีความเฉื่อยทางเคมี  ซึ่งหมายความว่าไม่มีผลเสียหายต่ออาหารที่หุงต้มในภาชนะที่เคลือบด้วยสารนี้  อันที่จริงสารพีทีเอฟอีไม่มีผลใดๆ  ต่อสารอินทรีย์ทุกชนิด  ซึ่งรวมถึงเนื้อเยื่อมนุษย์ด้วย  ดังนั้นจึงสามารถนำไปใช้ในศัลยกรรมอวัยวะเทียมได้ดีความลื่นของสารนี้จะทำให้ข้อเทียมงอไปมาได้ง่ายนอกจากนั้นยังใช้ทำเป็นเส้นใยผสมคาร์บอนเพื่อซ่อมเสริมกระดูกใบหน้าได้อีกด้วย

พีทีเอฟอียังมีคุณสมบัติสำคัญอีกประการหนึ่งคือความสามารถต้านทานกระแสไฟฟ้า  ซึ่งทำให้เหมาะใช้ทำปลอกหุ้มสายไฟเป็นที่สุด  สารนี้คงความยืดหยุ่นได้ในอุณหภูมิตั้งแต่  ซ. (2 – 3 องศาสมบูรณ์) จนถึง  ซ. 

ฉนวนที่ทำจากพีทีเอฟอีนิยมใช้ทำสายไฟในยานอวกาศ  ซึ่งต้องเผชิญกับอุณหภูมิที่เย็นจัดและร้อนจัดยานอวกาศได้รับความร้อนสูงมากเมื่อถูกแสงอาทิตย์ในขณะโครจรรอบโลก  และจะเย็นลงจนอุณหภูมิลดต่ำกว่าศูนย์มากเมื่อเข้าไปอยู่ในเงาของโลก

พีทีเอฟอีมีคุณสมบัติพิเศษกว่าสารอื่นๆ เนื่องจากโครงสร้างทางเคมีของสาร  โมเลกุลของสารพีทีเอฟอีประกอบด้วย  “แกน”  ที่มีอะตอมของคาร์บอนเกาะต่อกันเป็นห่วงยาว  คาร์บอนแต่ละอะตอมมีฟลูออรีนจับอยู่  2  อะตอม  แรงยึดระหว่างอะตอมของคาร์บอนและฟลูออรีนนี้มีความแข็งแรงอย่างยิ่งซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้พีทีเอฟอีไม่ทำปฏิกิริยากับสารเคมีอื่นๆ

แรงยึดที่แข็งแรงนี้ยังเกิดขึ้นระหว่างโมเลกุลที่อยู่ชิดติดกันด้วย  โมเลกุลของสารจึงดูดดันเองมากกว่าที่จะไปดึงดูดโมเลกุลของสารอื่น  ดังนั้นจึงไม่มีสารอื่นๆ ใดเกาะติดสารพีทีเอฟอีได้

แรงดึงดูดสูงระหว่างโมเลกุลนี้ยังทำให้พีทีเอฟอีไม่หลอมละลายแม้ในอุณหภูมิสูง  การหลอมละลายเกิดขึ้น  เมื่อโมเลกุลของสสารได้รับพลังงานความร้อนเพิ่มขึ้นและแยกตัวจากกัน  แต่พีทีเอฟอีมีแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลสูงจนแยกออกจากกันได้ยากมาก           

พีทีเอฟอีทำขึ้นอย่างไร

        ขณะที่ทำการทดลองกับแก๊สเททระฟลูออโรเอธิลีนเพื่อหาสารทำความเย็นตัวใหม่  ดร.รอย  พลังเค็ตต์      ค้นพบว่า  เมื่อแก๊สดังกล่าวได้รับความร้อน  ก็จะได้สารพีทีเอฟอี

        แก๊สเททระฟลูออโรเอธิลีนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีก็ต่อเมื่ออยู่ภายใต้ความกดดันประมาณ  40-59  บรรยากาศโดยจะต้องมีสารเร่งปฏิกิริยาเพอร็อกไซด์อยู่ด้วย  และจะได้สารที่มีลักษณะเหมือนผงยางไม้เรียกว่า  พีทีเอฟอี  นั่นเอง

        เนื่องจากพีทีเอฟอีเป็นสารที่หลอมละลายได้ยากมาก  จึงต้องนำไปผสมกับสารซึ่งทำให้เกิดการจับตัวได้  แล้วเอาใส่พิมพ์  เมื่อนำไปให้ความกดดันและความร้อนสูง  ผงพีทีเอฟอีก็จะรวมตัวเป็นก้อนแข็ง

        เมื่อจะใช้ทำเครื่องครัวประเภทกันติด  ก็นำผงพีทีเอฟอีไปผสมกับน้ำ  ฉีดพ่นลงบนพื้นผิวของภาชนะที่ต้องการ  แล้วนำไปอบ

 

      

หน้าที่  1 
นำมาจาก รู้รอบตอบได้  ของรีดเดอร์ส ไดเจสท์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์)  ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)  ฟิสิกส์ 2 

ลศาสตร์เวกเตอร์

โลหะวิทยาฟิสิกส์  เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1   ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)  

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  ฟิสิกส์พิศวง  

สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

   ทดสอบออนไลน์  วีดีโอการเรียนการสอน  หน้าแรกในอดีต 

 

การทดลองเสมือน  บทความพิเศษ 

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

พจนานุกรมฟิสิกส์  ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์  ธรรมชาติมหัศจรรย์

สูตรพื้นฐานฟิสิกส์  การทดลองมหัศจรรย์

สรุปฟิสิกส์

แบบฝึกหัดกลาง   แบบฝึกหัดโลหะวิทยา   

แบบทดสอบ   ความรู้รอบตัวทั่วไป

อะไรเอ่ย ?   ทดสอบความรู้รอบตัว   (เกมเศรษฐี)   คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์   เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์

คำศัพท์ประจำสัปดาห์   ความรู้รอบตัว  

การประดิษฐ์แของโลก   ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์

  นักวิทยาศาสตร์เทศ     นักวิทยาศาสตร์ไทย     ดาราศาสตร์พิศวง 

การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์   การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

 

 

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

1. การวัด    2. เวกเตอร์   

3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ   4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ 

5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน   6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 

7.  งานและพลังงาน  

 8.  การดลและโมเมนตัม    9.  การหมุน  

10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง  11. การเคลื่อนที่แบบคาบ  

 12. ความยืดหยุ่น   13. กลศาสตร์ของไหล  

14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน  

15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 

16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร   17.  คลื่น 

18.การสั่น และคลื่นเสียง 19.หน้ากากการเรียน

 

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. ไฟฟ้าสถิต   2.  สนามไฟฟ้า  

3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า   6. กระแสไฟฟ้า 

7. สนามแม่เหล็ก   8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ   10. ทรานซิสเตอร์ 

11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ   14. กลศาสตร์ควอนตัม   

15. โครงสร้างของอะตอม

16. นิวเคลียร์  15. หน้ากากการเรียน

 

 การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. จลศาสตร์ ( kinematic)  2. จลพลศาสตร์ (kinetics)   

3. งานและโมเมนตัม    4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง  

5.  ของไหลกับความร้อน     6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า   

7. แม่เหล็กไฟฟ้า    8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง    

9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพกับนิวเคลียร์  10. หน้ากากการเรียน

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ