บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

ฟิสิกส์พิศวง

สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ทดสอบออนไลน์
วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ

เออร์เนส รัทเธอร์ฟอร์ด (Ernest Rutherford)
เกิดวันที่ 30 สิงหาคม ค.ศ. 1871 ประเทศนิวซีแลนด์
เสียชีวิต 19 ตุลาคม ค.ศ. 1937 กรุงลอนดอน อังกฤษ

      รัธเธอร์ฟอร์ด เป็นชาวนิวซีแลนด์ บิดาของเขาเป็นชาวสก๊อต มีอาชีพเป็นเกษตรทำไร่ป่าน มารดาเป็นครูสอนนักเรียนแห่งหนึ่งในนิวซีแลนด์ เขาเป็นคนฉลาดหลักแหลม ชอบการประดิษฐ์ค้นค้น ตามที่ได้อ่านได้ศึกษา เช่น กล้องถ่ายรูป ระหัดวิดน้ำ และนาฬิกา เข้าเรียนที่วิทยาลัยแคน เทอร์เบอรี่ ในนิวซีแลนด์ หลังเรียนจบก็สอบชิงทุนรัฐบาลไปศึกษาต่อด้านฟิสิกส์ที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ และได้ทำงานเป็นผู้ช่วยในห้องทดลองแห่งคาเวนดิช ทำให้เขามีโอกาสทำการวิจัย ค้นคว้าโดนไม่ต้องเข้าเรียน จนได้รับปริญญาโดนไม่ต้องสอบในปี ค.ศ. 1898

      เขาค้นพบรังสีที่แผ่ออกจากธาตุยูเรเนียม 2 ชนิด คือ “รังสีเบต้า” คือรังสีคลื่นยาวพลังงานต่ำ “รังสีแอลฟา” ซึ่งมีคลื่นสั้นให้พลังงานสูง จนทำให้เขาได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์ด้านฟิสิกส์ ที่มหาวิทยาลัยแมคลีย์ แคนาดา ต่อมาเขาได้หันมาศึกษาเรื่องยูเรเนียม อย่างจริงจัง และพบการแผ่รังสีของสารกัมมันตภาพรังสี จนทำให้เขาค้นพบทฤษฎีครึ่งชีวิต ซึ่งมีประโยชน์ในการค้นคว้าด้านธรณีวิทยา การหาอายุ หรือความเก่าแก่ของหิน แร่ต่างๆ ในปี ค.ศ. 1908 เขาได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมี จากการค้นคว้าสมบัติของสารกัมมันตรังสี นอกจากนี้ยังประดิษฐ์เครื่องมือชนิดหนึ่งชื่อ ไกเกอร์เคาน์เตอร์ สามารถนับการสลายตัวขอเรเดียม 1 กรัมต่อวินาที ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

       นอกจากนี้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 เขายังได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลอังกฤษให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้านักวิทยาศาสตร์ ในการสร้างเครื่องไฮโดนโฟน (Hydrophone) เพื่อฟังเสียงเรือดำน้ำของฝ่ายศัตรู ซึ่งก็ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี จนได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ คาเวนดิช (Cavendish Professor) ซึ่งเป็นเกียรติประวัติอย่างสูง ในช่วงบั้นปลายชีวิต นับว่ารัทเธอร์ฟอร์ดเป็นนักฟิสิกส์ผู้บุกเบิกแนวทางให้กับนักฟิสิกส์รุ่นต่อมา

ผลงานการค้นพบ

  • ค้นพบทฤษฎีอะตอม
  • สร้างเครื่องไฮโดรโฟน (Hydrophone)
  • ค้นพบทฤษฎีครึ่งชีวิต (Half Life) ของสารกัมมันตรังสี
  • ค้นพบรังสีเบต้า, อัลฟา
  • สร้างเครื่องมือการนับสลายตัวของเรเดียมของสารกัมมันตรังสีชื่อ “ไกเกอร์ เคาน์เตอร์) (Gyger Counter)
  • ได้รับรางวัลโนเบล สาขาเคมี ในปี ค.ศ. 1909 จากการค้นพบแอลฟาทำลายอะตอม และการศึกษากัมมันภาพตรังสี
 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


 
 
 

 

 

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

1. การวัด    2. เวกเตอร์   

3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ  

4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ  5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  

6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 

 7.  งานและพลังงาน  

 8.  การดลและโมเมนตัม    9.  การหมุน  

10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง  11. การเคลื่อนที่แบบคาบ  

 12. ความยืดหยุ่น   13. กลศาสตร์ของไหล  

14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน  

15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 

16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร   17.  คลื่น 

18.การสั่น และคลื่นเสียง 19.หน้ากากการเรียน


 การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. ไฟฟ้าสถิต   2.  สนามไฟฟ้า  

3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า   6. กระแสไฟฟ้า 

7. สนามแม่เหล็ก  

8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ   10. ทรานซิสเตอร์ 

11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ   14. นิวเคลียร์ 

15. หน้ากากการเรียน

 


 การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. จลศาสตร์ ( kinematic)  2. จลพลศาสตร์ (kinetics)   

3. งานและโมเมนตัม    4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง  

5.  ของไหลกับความร้อน     6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า   

7. แม่เหล็กไฟฟ้า    8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง    

9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพกับนิวเคลียร์  10. หน้ากากการเรียน

ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• รู้จักชีวิตของกาลิเลโอ
• อพอลโล 13  ฝ่าวิกฤติอวกาศ
•

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์

ความรู้รอบตัว

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• ปรากฎการณ์เรโซแนนท์

หน้าแรกในอดีต