การทำยาสีฟัน – จากผงชอล์กและสาหร่ายทะเล

      ในทศวรรษ  1840  การแปรงฟันคงอาศัยผงสีฟันชนิดใดชนิดหนึ่งซึ่งมีปะการัง  ลิ้นทะเล  เปลือกไข่เผาหรือกระเบื้องที่บดเป็นผงละเอียด  ผงนี้ทำให้เป็นสีม่วงโดยใช้สีที่เรียกว่า    คอลชินีล  (Cochineal)  ซึ่งได้มาจากแมลงชนิดหนึ่งในประเทศแถบร้อน

      ยาสีฟันในปัจจุบันนี้ซึ่งอาจมีสีขาวหรือสีอื่นหรือมีลายเป็นแถบนั้น  มีสารต่างๆ ผสมอยู่ถึง  10  ชนิด  หรือมากกว่านั้น  สารบางชนิดทำให้ฟันสะอาดหรือรักษาฟัน  บางชนิดทำให้ยาสีฟันมีรสดีขึ้น  บางชนิดทำให้ยาสีฟันเกาะตัว  และบางชนิดก็ช่วยให้ยาสีฟันไหลออกมาจากหลอดได้ง่าย

      ส่วนที่เป็นสีขาวของยาสีฟันมีส่วนผสมหลัก  คือผงชอล์กบดละเอียด  (แคลเซียมคาร์บอเนต)  หรือผงอื่น  เช่น  อะลูมิเนียมออกไซด์ซึ่งเป็นส่วนผสมอย่างหนึ่งของซีเมนต์  ผงเหล่านี้ค่อนข้างคม  จึงช่วยขจัดคราบสีเหลืองที่เกาะฟันซึ่งเกิดจากอาหารและเครื่องดื่มรวมทั้งคราบที่ทำให้ฟันผุด้วย

 บรรจุยาสีฟันใส่หลอด 

ลำเลียงหลอดเปล่าเข้าไปในเครื่องจักรซึ่งจะกรอกยาสีฟันเข้าไปในหลอดตามปริมาณที่กำหนด  แล้วปิดผนึกหลอดที่ก้นหลอด

 

      

หน้าที่  1  2  
นำมาจาก รู้รอบตอบได้  ของรีดเดอร์ส ไดเจสท์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์)  ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)  ฟิสิกส์ 2 

ลศาสตร์เวกเตอร์

โลหะวิทยาฟิสิกส์  เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1   ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)  

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  ฟิสิกส์พิศวง  

สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

   ทดสอบออนไลน์  วีดีโอการเรียนการสอน  หน้าแรกในอดีต 

 


การทดลองเสมือน  บทความพิเศษ 

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

พจนานุกรมฟิสิกส์  ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์  ธรรมชาติมหัศจรรย์

สูตรพื้นฐานฟิสิกส์  การทดลองมหัศจรรย์

สรุปฟิสิกส์


แบบฝึกหัดกลาง   แบบฝึกหัดโลหะวิทยา   

แบบทดสอบ   ความรู้รอบตัวทั่วไป

อะไรเอ่ย ?   ทดสอบความรู้รอบตัว   (เกมเศรษฐี)   คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์   เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์


คำศัพท์ประจำสัปดาห์   ความรู้รอบตัว  

การประดิษฐ์แของโลก   ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์

  นักวิทยาศาสตร์เทศ     นักวิทยาศาสตร์ไทย     ดาราศาสตร์พิศวง 

การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์   การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

 


 

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

1. การวัด    2. เวกเตอร์   

3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ   4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ 

5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน   6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 

7.  งานและพลังงาน  

 8.  การดลและโมเมนตัม    9.  การหมุน  

10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง  11. การเคลื่อนที่แบบคาบ  

 12. ความยืดหยุ่น   13. กลศาสตร์ของไหล  

14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน  

15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 

16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร   17.  คลื่น 

18.การสั่น และคลื่นเสียง 19.หน้ากากการเรียน


 

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. ไฟฟ้าสถิต   2.  สนามไฟฟ้า  

3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า   6. กระแสไฟฟ้า 

7. สนามแม่เหล็ก   8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ   10. ทรานซิสเตอร์ 

11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ   14. กลศาสตร์ควอนตัม   

15. โครงสร้างของอะตอม

16. นิวเคลียร์  15. หน้ากากการเรียน

 


 การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. จลศาสตร์ ( kinematic)  2. จลพลศาสตร์ (kinetics)   

3. งานและโมเมนตัม    4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง  

5.  ของไหลกับความร้อน     6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า   

7. แม่เหล็กไฟฟ้า    8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง    

9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพกับนิวเคลียร์  10. หน้ากากการเรียน


กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ