ดีดเครื่องบินขึ้นจากเรือด้วยอุปกรณ์พลังไอน้ำ

                เครื่องดีดด้วยพลังไอน้ำกำลังทำงาน  เครื่องบินไอพ่นแฟนธอมแบบเอฟ  4  เตรียมตัวบินขึ้นจากดาดฟ้าเรือบรรทุกเครื่องบิน  แท่งความสูงยึดด้านหน้าของเครื่องบินไว้กับกลไกของเครื่องดีดด้วยพลังไอน้ำ 

       ถ้าไม่มีเครื่องดีดด้วยพลังไอน้ำ  เครื่องบินสมัยใหม่ที่มีน้ำหนักมากส่วนใหญ่จะไม่สามารถบินขึ้นจากเรือบรรทุกเครื่องบินได้

       ในการปฏิบัติงาน  เครื่องบินเดินเครื่องเข้าตำแหน่งที่มีห่วงลวดคล้อง  (holdback)  ระหว่างส่วนท้ายเครื่องบินและจุดที่แข็งแรงบนดาดฟ้าเรือไว้  ห่วงคล้องดังกล่าวมีจุดอ่อนอยู่ตรงช่วงกลาง

       จากนั้นเขาจะหย่อนคานยึดซึ่งอยู่ใกล้ๆ กับล้อหน้าของเครื่องบินลงใน  “กระสวย”  ที่มีขอเกี่ยวเพื่อยึดเครื่องบินกับเครื่องดีดพลังไอน้ำด้วยกันทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนเดียวของเครื่องปล่อยซึ่งโผล่ขึ้นมาให้มองเห็นได้จากลานจอดเครื่องบิน

       ใต้ดาดฟ้าเรือ  มีกระบอกสูบคู่ขนานที่มีความยาวไม่ต่ำกว่า  45  ม.  อยู่ข้างหน้าของเครื่องบินกระบอกสูบมีลูกสูบ  2  ลูกติดไว้กับกระสวยกระบอกสูบได้พลังไอน้ำจากหม้อต้มน้ำของเรือไอน้ำจะผ่านเครื่องเก็บกักเพื่อเพิ่มความดัน  การปล่อยเครื่องบินที่มีน้ำหนักแตกต่างกันต้องใช้ระดับความดันไอน้ำต่างกันไป

       ในการปล่อยเครื่องบินขึ้นจากเรือนั้น  เครื่องบินจะเร่งเครื่องยนต์เต็มที่   แต่ห่วงลวดคล้องยังรั้งเครื่องบินเอาไว้  เมื่อเครื่องดีดทำงาน  แรงผลักดันจากตัวเครื่องยนต์เองผสมกับแรงจากเครื่องดีดพลังไอน้ำ  จะทำให้ห่วงลวดคล้องที่รั้งอยู่ขาดออก  เครื่องบินก็จะพุ่งทะยานไปข้างหน้าด้วยความเร็วถึงถึง  250  กม./ชม.  ภายในระยะทาง  45  ม. 

       เมื่อเครื่องบินทะยานขึ้นหลุดพ้นจากกระสวยไปแล้ว  กระบอกสูบจะวิ่งไปกระแทกลงในถังน้ำทำให้ความเร็วชะลอจนหยุดลงได้เมื่อลงน้ำไปลึกพียง  2 – 3  ฟุต  จากนั้นเขาก็จะใส่กระสวยกลับเข้าที่เดิมเพื่อใช้ปล่อยเครื่องบินลำต่อไป  เครื่องดีดด้วยพลังไอน้ำแต่ละเครื่องสามารถปล่อยเครื่องบินได้  1  ลำทุกๆ  2  นาที  เรือบรรทุกเครื่องบินอเมริกันแต่ละลำจะมีเครื่องปล่อยพลังไอน้ำถึง  4  เครื่องทำให้สามารถผลัดกันปล่อยเครื่องบินรบได้ทุกๆ  30 วินาที 

       เครื่องดีดด้วยพลังไอน้ำเครื่องแรกประดิษฐ์โดยผู้บังคับการ  ซี  ซี   มิตเชลแห่งราชนาวีอังกฤษและได้มีการติดตั้งทดลองใช้เครื่องดีดด้วยพลังไอน้ำในเรือรบหลวง

       หลังจากที่กองทัพเรือสหรัฐฯ นำเครื่องดีดด้วยพลังไอน้ำมาเป็นยุทโธปกรณ์เมื่อปี  ค.ศ.  1954  แล้วเรือบรรทุกเครื่องบินรบทั่วโลกในปัจจุบันจึงพากันติดตั้งอุปกรณ์นี้บ้าง

 

      

หน้าที่ 
นำมาจาก รู้รอบตอบได้  ของรีดเดอร์ส ไดเจสท์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์)  ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)  ฟิสิกส์ 2 

ลศาสตร์เวกเตอร์

โลหะวิทยาฟิสิกส์  เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1   ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)  

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  ฟิสิกส์พิศวง  

สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

   ทดสอบออนไลน์  วีดีโอการเรียนการสอน  หน้าแรกในอดีต 

 

การทดลองเสมือน  บทความพิเศษ 

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

พจนานุกรมฟิสิกส์  ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์  ธรรมชาติมหัศจรรย์

สูตรพื้นฐานฟิสิกส์  การทดลองมหัศจรรย์

สรุปฟิสิกส์

แบบฝึกหัดกลาง   แบบฝึกหัดโลหะวิทยา   

แบบทดสอบ   ความรู้รอบตัวทั่วไป

อะไรเอ่ย ?   ทดสอบความรู้รอบตัว   (เกมเศรษฐี)   คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์   เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์

คำศัพท์ประจำสัปดาห์   ความรู้รอบตัว  

การประดิษฐ์แของโลก   ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์

  นักวิทยาศาสตร์เทศ     นักวิทยาศาสตร์ไทย     ดาราศาสตร์พิศวง 

การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์   การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

 

 

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

1. การวัด    2. เวกเตอร์   

3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ   4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ 

5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน   6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 

7.  งานและพลังงาน  

 8.  การดลและโมเมนตัม    9.  การหมุน  

10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง  11. การเคลื่อนที่แบบคาบ  

 12. ความยืดหยุ่น   13. กลศาสตร์ของไหล  

14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน  

15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 

16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร   17.  คลื่น 

18.การสั่น และคลื่นเสียง 19.หน้ากากการเรียน

 

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. ไฟฟ้าสถิต   2.  สนามไฟฟ้า  

3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า   6. กระแสไฟฟ้า 

7. สนามแม่เหล็ก   8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ   10. ทรานซิสเตอร์ 

11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ   14. กลศาสตร์ควอนตัม   

15. โครงสร้างของอะตอม

16. นิวเคลียร์  15. หน้ากากการเรียน

 

 การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. จลศาสตร์ ( kinematic)  2. จลพลศาสตร์ (kinetics)   

3. งานและโมเมนตัม    4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง  

5.  ของไหลกับความร้อน     6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า   

7. แม่เหล็กไฟฟ้า    8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง    

9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพกับนิวเคลียร์  10. หน้ากากการเรียน

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ