ตู้เย็นทำให้อาหารเย็นได้อย่างไร

      เมื่อเราเปิดสวิตช์เตาไฟฟ้าหรือหม้อหุงต้มไฟฟ้าเราก็จะทำให้อาหารร้อนได้แต่เมื่อเราเปิดสวิตช์ตู้เย็นหรือตู้แช่แข็ง  เราทำให้อาหารเย็นได้อย่างไร

      ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะผู้ออกแบบตู้เย็นและตู้แช่แข็งให้หลักทางวิทยาศาสตร์  2  ข้อ  ข้อแรกคือเมื่อของเหลวระเหยเป็นไอก็จะดึงเอาความร้อนจากสิ่งที่อยู่รอบๆออกไป  อีกข้อหนึ่งก็คือในที่ซึ่งมีความดันต่ำของเหลวจะสามารถระเหยได้ที่อุณหภูมิต่ำลง  คือไม่ต้องอาศัยความร้อนมากก็ระเหยได้

ตู้เย็นทำงานอย่างไร

                อากาศที่อุ่นภายในตู้เย็นจะลอยตัวขึ้นสูง  และเย็นตัวลงได้  เพราะสารทำความเย็นในท่อใหญ่จะช่วยถ่ายเทความร้อนไปคายออกนอกตู้เย็น  โดยการแผ่กระจายความร้อนจากท่อเล็กๆ ซึ่งคดเคี้ยวไปมาอยู่ที่ข้างหลังตู้

 

      ของเหลวใดๆ  ที่ระเหยได้ง่ายในอุณหภูมิต่ำอาจใช้เป็นสารทำความเย็นได้  สารทำความเย็นอาจทำให้ระเหยเป็นไอสลับกับกลั่นตัวเป็นของเหลวอีกได้โดยการไหลหมุนเวียนไปตามท่อที่มีความกดดันต่างๆ  ตู้เย็นตามบ้านมักใช้สารทำความเย็นที่มนุษย์ผลิตขึ้นมีชื่อว่า  คลอโรฟลูออโรคาร์บอน  (ซีเอฟซี)

      ท่อที่อยู่ภายในตู้เย็นมีขนาดใหญ่  ดังนั้นจึงมีความดันต่ำ  สารทำความเย็นก็จะระเหย  ทำให้ท่อเย็น  และไปดึงความร้อนออกจากอาหารที่แช่อยู่

      มอเตอร์ไฟฟ้าจะทำหน้าที่ดูดแก๊สที่เย็นจากท่อภายในตู้เย็นเหล่านั้นมาอัดเพิ่มความดัน  ทำให้แก๊สร้อนขึ้น แล้วปล่อยแก๊สเข้าไปในท่อภายนอกซึ่งอยู่ด้านหลังตู้เย็น  อากาศที่อยู่รอบๆ ท่อก็ดึงความร้อนออกไป  ทำให้แก๊สกลับตัวเป็นของเหลวอีกโดยที่ความดันยังสูงอยู่

      จากนั้นท่อที่มีรูเล็กมากก็จะป้อนของเหลวภายใต้ความดันสูงนี้กลับเข้าไปในท่อขนาดใหญ่ภายในตู้เย็นของเหลวนั้นก็จะกลับระเหยอีก  เกิดกระบวนการอย่างเดิมหมุนเวียนซ้ำไปเรื่อยๆ

      คนสมัยโบราณรักษาอาหารให้สดอยู่ได้ด้วยวิธีเดียวคืออาศัยเก็บในบ่อน้ำแข็ง  ซึ่งก็ใช้วิธีนี้กันอยู่  หลายพันปีในหมู่ชาวกรีกและชาวโรมันโบราณตลอดจนชาวอินคาในเปรู

      การทำตู้เย็นได้พัฒนาขึ้นในศตวรรษที่  19  เมื่อเกิดความจำเป็นต้องขนเนื้อสัตว์จากทุ่งเลี้ยงสัตว์อันกว้างใหญ่ในออสเตรเลีย  นิวซีแลนด์  อเมริกาใต้และภาคตะวันตกของอเมริกาไปยังตลาดใหญ่ๆ ในยุโรปและภาคตะวันออกของสหรัฐอเมริกา

 

 

      

หน้าที่  1  2   3
นำมาจาก รู้รอบตอบได้  ของรีดเดอร์ส ไดเจสท์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์)  ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)  ฟิสิกส์ 2 

ลศาสตร์เวกเตอร์

โลหะวิทยาฟิสิกส์  เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1   ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)  

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  ฟิสิกส์พิศวง  

สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

   ทดสอบออนไลน์  วีดีโอการเรียนการสอน  หน้าแรกในอดีต 

 


การทดลองเสมือน  บทความพิเศษ 

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

พจนานุกรมฟิสิกส์  ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์  ธรรมชาติมหัศจรรย์

สูตรพื้นฐานฟิสิกส์  การทดลองมหัศจรรย์

สรุปฟิสิกส์


แบบฝึกหัดกลาง   แบบฝึกหัดโลหะวิทยา   

แบบทดสอบ   ความรู้รอบตัวทั่วไป

อะไรเอ่ย ?   ทดสอบความรู้รอบตัว   (เกมเศรษฐี)   คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์   เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์


คำศัพท์ประจำสัปดาห์   ความรู้รอบตัว  

การประดิษฐ์แของโลก   ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์

  นักวิทยาศาสตร์เทศ     นักวิทยาศาสตร์ไทย     ดาราศาสตร์พิศวง 

การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์   การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

 


 

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

1. การวัด    2. เวกเตอร์   

3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ   4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ 

5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน   6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 

7.  งานและพลังงาน  

 8.  การดลและโมเมนตัม    9.  การหมุน  

10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง  11. การเคลื่อนที่แบบคาบ  

 12. ความยืดหยุ่น   13. กลศาสตร์ของไหล  

14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน  

15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 

16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร   17.  คลื่น 

18.การสั่น และคลื่นเสียง 19.หน้ากากการเรียน


 

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. ไฟฟ้าสถิต   2.  สนามไฟฟ้า  

3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า   6. กระแสไฟฟ้า 

7. สนามแม่เหล็ก   8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ   10. ทรานซิสเตอร์ 

11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ   14. กลศาสตร์ควอนตัม   

15. โครงสร้างของอะตอม

16. นิวเคลียร์  15. หน้ากากการเรียน

 


 การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. จลศาสตร์ ( kinematic)  2. จลพลศาสตร์ (kinetics)   

3. งานและโมเมนตัม    4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง  

5.  ของไหลกับความร้อน     6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า   

7. แม่เหล็กไฟฟ้า    8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง    

9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพกับนิวเคลียร์  10. หน้ากากการเรียน


กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ