ผู้ค้นพบคนแรก

      ผู้ค้นพบหลักการทำความเย็นและนำไปใช้คนแรกก็คือช่างพิมพ์ชื่อ  เจมส์  แฮริสัน  ผู้อพยพจากสกอตแลนด์ไปอยู่ที่ออสเตรเลีย  ขณะใช้อีเธอร์ล้างตัวพิมพ์เขาสังเกตเห็นว่าอีเธอร์ทำให้โลหะเย็น  อีเธอร์เป็นของเหลวที่มีจุดเดือดต่ำจึงระเหยง่าย  เขานำสิ่งที่ค้นพบนี้ไปใช้โดยสูบอีเธอร์เข้าไปในท่อเพื่อทำความเย็นให้โรงกลั่นเบียร์แห่งหนึ่งที่เมืองเบนดิโกรัฐวิกตอเรียที่ซึ่งมีผู้คนหลั่งไหลกันมาขุดทองเมื่อปี  ค.ศ.1851

      ความคิดของแฮริสันนำไปสู่ความสำเร็จในการสร้างห้องเย็นในเรือกลไฟที่ชื่อว่า “สแตรธเลเวน” เรือลำนี้บรรทุกสินค้าเนื้อสัตว์จากออสเตรเลียสู่กรุงลอนดอนในปี ค.ศ.1880  โดยเดินทางนาน  2  เดือน 

      ตู้เย็นที่ใช้ตามบ้านนั้นพัฒนาขึ้นมาในปี ค.ศ.1879  เมื่อคาร์ล  ฟอน  ลินเด  วิศวกรชาวเยอรมันปรับปรุงขึ้นจากแบบของตู้เย็นที่ใช้ในอุตสาหกรรม  ซึ่งเขาเป็นผู้ออกแบบไว้เมื่อ  6  ปีก่อนหน้านั้น  สารทำความเย็นที่ใช้คือแอมโมเนีย  ซึ่งไหลวนไปตามท่อโดยใช้เครื่องสูบขนาดเล็กที่อาศัยพลังงานไอน้ำ

      สำหรับตู้เย็นที่ใช้พลังงานไฟฟ้านั้น  วิศวกรชาวสวีเดน  2  คนคือ  บาลเซอร์  ฟอน  พลาเตน  และคาร์ล  มันเตอร์ส  เป็นผู้ริเริ่มทำขึ้นมาในปี ค.ศ. 1923  เรียกว่า  แบบอิเล็กโทรลักซ์  ซึ่งใช้มอเตอร์ไฟฟ้าทำให้หม้ออัดความดันทำงาน

      

หน้าที่ 1  2   3
นำมาจาก รู้รอบตอบได้  ของรีดเดอร์ส ไดเจสท์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์)  ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)  ฟิสิกส์ 2 

ลศาสตร์เวกเตอร์

โลหะวิทยาฟิสิกส์  เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1   ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)  

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  ฟิสิกส์พิศวง  

สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

   ทดสอบออนไลน์  วีดีโอการเรียนการสอน  หน้าแรกในอดีต 

 


การทดลองเสมือน  บทความพิเศษ 

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

พจนานุกรมฟิสิกส์  ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์  ธรรมชาติมหัศจรรย์

สูตรพื้นฐานฟิสิกส์  การทดลองมหัศจรรย์

สรุปฟิสิกส์


แบบฝึกหัดกลาง   แบบฝึกหัดโลหะวิทยา   

แบบทดสอบ   ความรู้รอบตัวทั่วไป

อะไรเอ่ย ?   ทดสอบความรู้รอบตัว   (เกมเศรษฐี)   คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์   เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์


คำศัพท์ประจำสัปดาห์   ความรู้รอบตัว  

การประดิษฐ์แของโลก   ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์

  นักวิทยาศาสตร์เทศ     นักวิทยาศาสตร์ไทย     ดาราศาสตร์พิศวง 

การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์   การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

 


 

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

1. การวัด    2. เวกเตอร์   

3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ   4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ 

5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน   6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 

7.  งานและพลังงาน  

 8.  การดลและโมเมนตัม    9.  การหมุน  

10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง  11. การเคลื่อนที่แบบคาบ  

 12. ความยืดหยุ่น   13. กลศาสตร์ของไหล  

14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน  

15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 

16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร   17.  คลื่น 

18.การสั่น และคลื่นเสียง 19.หน้ากากการเรียน


 

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. ไฟฟ้าสถิต   2.  สนามไฟฟ้า  

3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า   6. กระแสไฟฟ้า 

7. สนามแม่เหล็ก   8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ   10. ทรานซิสเตอร์ 

11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ   14. กลศาสตร์ควอนตัม   

15. โครงสร้างของอะตอม

16. นิวเคลียร์  15. หน้ากากการเรียน

 


 การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. จลศาสตร์ ( kinematic)  2. จลพลศาสตร์ (kinetics)   

3. งานและโมเมนตัม    4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง  

5.  ของไหลกับความร้อน     6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า   

7. แม่เหล็กไฟฟ้า    8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง    

9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพกับนิวเคลียร์  10. หน้ากากการเรียน


กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ