พลังขับเคลื่อนจรวดอวกาศ

         เมื่อวันที่  12  เมษายน  ค.ศ.1981  กระสวยอวกาศลำแรกชื่อ  โคลัมเบีย  (Columbia)   ทะยานจากแหลมคานาเวอรัลขึ้นสู่อวกาศครั้งแรก  ยานโคลัมเบียได้พลังงานจากเครื่องยนต์  3  เครื่องซึ่งใช้เชื้อเพลิงเหลว  และยังมีถังเสริมที่บรรจุเชื้อเพลิงแข็งอีก  2  ถัง  กระสวยอวกาศนี้ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง  5  เครื่องแต่ละเครื่องทำงานเชื่อมโยงและติดต่อกันได้

         แม้กระสวยอวกาศจะดูซับซ้อน  แต่หลักการพื้นฐานก็เป็นหลักเดียวกับที่ดอกไม้ไฟพุ่งไปในอวกาศหรือที่ลูกโป่งพุ่งออกไปได้เมื่อเราเปิดปากลูกโป่งนั้นคือหลักของแรงกิริยากับแรงปฏิกิริยา

         ในศตวรรษที่  17  นักฟิสิกส์อังกฤษ  เซอร์ไอแซก  นิวตัน  สรุปกฎพื้นฐานข้อหนึ่งของจักรวาลไว้ดังนี้คือ  “แรงปฏิกิริยากับแรงปฏิกิริยาจะเท่ากัน  แต่เป็นไปในทิศทางตรงกันข้าม”  ตัวอย่างเช่น  เมื่อเปิดปากลูกโป่งที่อัดอากาศไว้  อากาศจะพุ่งออกตรงปากที่เปิด  แรงปฏิกิริยาที่เท่ากัน  แต่ไปในทิศทางตรงกันข้ามจะดันลูกโป่งให้พุ่งไปอีกทางหนึ่ง

         จรวดไม่ได้อัดแก๊สไว้อย่างลูกโป่ง  แต่ผลิตแก๊สขึ้นมาด้วยการเผาไหม้เชื้อเพลิงแข็งหรือเชื้อเพลิงเหลว   แต่เมื่อเกิดแก๊สขึ้นมาแล้ว  หลักการก็เป็นแบบเดียวกัน  คือแก๊สร้อนที่พุ่งออกข้างท้ายลำ  จะทำให้จรวดพุ่งออกไปข้างหน้าด้วยแรงปฏิกิริยาที่เท่ากันแต่ทิศทางตรงกันข้าม  โดยเขาได้ออกแบบจรวดให้พุ่งไปในทิศทางที่แน่นอน  ผิดกับลูกโป่งซึ่งอาจพุ่งฉวัดเฉวียนไปในทิศทางที่ไม่แน่นอน

         เครื่องยนต์  3  เครื่องของยานกระสวยอวกาศ โคลัมเบีย  ซึ่งใช้เชื้อเพลิงรวม  100  ตันใน  1  นาที  จะผลิตแก๊สพุ่งลงข้างล่าง  ทำให้เกิดแรงที่พุ่งขึ้นข้างบนหรือแรงปฏิกิริยา  640  ตัน  ส่วนถังเสริมที่บรรจุเชื้อเพลิงแข็ง  2  ถังจะผลิตแก๊สที่ให้แรงปฏิกิริยา  2,400  ตัน  แรงปฏิกิริยาทั้งหมดที่ส่งยานกระสวยอวกาศให้ทะยานขึ้นจึงมีมากกว่า  3,000  ตัน  แต่ยานกระสวยอวกาศที่บรรทุกเชื้อเพลิงที่เต็มหนักเพียง  2,000  ตัน  แรงปฏิกิริยาจึงมากพอ  ทำให้ยานกระสวยอวกาศทะยานจากพื้นดินและเร่งความเร็วสู่อวกาศได้  เมื่ออยู่ในอวกาศแล้ว  ยานกระสวยอวกาศจะเคลื่อนที่เข้าสู่วิถีโคจรรอบโลกตามที่กำหนดไว้

 

                ยานอวกาศลำแรกที่นำกลับมาใช้ใหม่  กระสวยอวกาศโคลัมเบียทะยานขึ้นสู่อวกาศพร้อมกับพ่นเปลวไฟและกลุ่มเมฆ  ภายใน  2  นาที  ถังเชื้อเพลิงเสริม  2  ถังที่คาดติดกับถังเชื้อเพลิงขนาดใหญ่ก็หลุดออกและตกลงสู่พื้นโลก  ถังเชื้อเพลิงเสริมนี้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกในการเดินทางครั้งต่อไปในอนาคต  ส่วนถังใหญ่ก็ถูกสลัดทิ้งใน  6  นาทีต่อมาและแตกกระจายระหว่างที่ตกผ่านชั้นบรรยากาศลงมา  ตัวกระสวยอาวกาศสามารถกลับสู่โลกได้โดยไม่บุบสลาย

 

      

หน้าที่ 
นำมาจาก รู้รอบตอบได้  ของรีดเดอร์ส ไดเจสท์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์)  ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)  ฟิสิกส์ 2 

ลศาสตร์เวกเตอร์

โลหะวิทยาฟิสิกส์  เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1   ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)  

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  ฟิสิกส์พิศวง  

สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

   ทดสอบออนไลน์  วีดีโอการเรียนการสอน  หน้าแรกในอดีต 

 

การทดลองเสมือน  บทความพิเศษ 

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

พจนานุกรมฟิสิกส์  ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์  ธรรมชาติมหัศจรรย์

สูตรพื้นฐานฟิสิกส์  การทดลองมหัศจรรย์

สรุปฟิสิกส์

แบบฝึกหัดกลาง   แบบฝึกหัดโลหะวิทยา   

แบบทดสอบ   ความรู้รอบตัวทั่วไป

อะไรเอ่ย ?   ทดสอบความรู้รอบตัว   (เกมเศรษฐี)   คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์   เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์

คำศัพท์ประจำสัปดาห์   ความรู้รอบตัว  

การประดิษฐ์แของโลก   ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์

  นักวิทยาศาสตร์เทศ     นักวิทยาศาสตร์ไทย     ดาราศาสตร์พิศวง 

การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์   การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

 

 

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

1. การวัด    2. เวกเตอร์   

3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ   4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ 

5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน   6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 

7.  งานและพลังงาน  

 8.  การดลและโมเมนตัม    9.  การหมุน  

10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง  11. การเคลื่อนที่แบบคาบ  

 12. ความยืดหยุ่น   13. กลศาสตร์ของไหล  

14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน  

15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 

16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร   17.  คลื่น 

18.การสั่น และคลื่นเสียง 19.หน้ากากการเรียน

 

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. ไฟฟ้าสถิต   2.  สนามไฟฟ้า  

3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า   6. กระแสไฟฟ้า 

7. สนามแม่เหล็ก   8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ   10. ทรานซิสเตอร์ 

11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ   14. กลศาสตร์ควอนตัม   

15. โครงสร้างของอะตอม

16. นิวเคลียร์  15. หน้ากากการเรียน

 

 การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. จลศาสตร์ ( kinematic)  2. จลพลศาสตร์ (kinetics)   

3. งานและโมเมนตัม    4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง  

5.  ของไหลกับความร้อน     6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า   

7. แม่เหล็กไฟฟ้า    8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง    

9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพกับนิวเคลียร์  10. หน้ากากการเรียน

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ