<

คลื่นสึนามิเกิดขึ้นได้อย่างไร ?

        คลื่นในทะเลนั้นเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุด้วยกันเช่น  เกิดจากกระแสลม   เกิดจากแผ่นดินไหว  เกิดจากดาวตกในทะเล  คลื่นในทะเลที่เราเห็นทั่วไปส่วนใหญ่เกิดจากกระแสลม   สำหรับคลื่นสึนามิที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เกิดแผ่นดินไหวและเป็นแผ่นดินไหวที่เกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกมุดซ้อนกันโดยแผ่นอินเดีย(1) มุดซ้อนเข้าไปใต้แผ่นยูเรเซีย(2) ดูรูปที่ เพื่อให้เข้าใจในเรื่องนี้ได้ดีขึ้นท่านผู้อ่านจะต้องทราบก่อนว่าโลกของเรานั้นไม่ได้มีลักษณะเป็นเนื้อเดียวกันตลอดทุกส่วน แต่เปลือกโลกมีลักษณะเป็นแผ่นๆหลายแผ่นต่อกัน เหมือนกับมีแผ่นกระเบื้องแผ่นใหญ่ๆปูเต็มผิวโลก  โลกใบนี้มีแผ่นเปลือกโลกทั้งหมด 13  แผ่น  ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1

       แผ่นเปลือกโลกแต่ละแผ่นนี้ไม่ได้อยู่นิ่งแต่มีการเคลื่อนที่อย่างช้าๆ ตลอดเวลา   เนื่องจากเปลือกโลกแต่ละแผ่นวางอยู่บนของเหลวร้อนที่เรียกว่าแมกมา ดังรูปที่ 2   ขอให้ท่านผู้อ่านนึกถึงความจริง กรณีที่ภูเขาไฟระเบิดจะมีลาวาไหลออกมา ซึ่งก็แสดงว่าภายในโลกยังร้อนอยู่มากซึ่งก็แสดงว่าในอดีต(นานมากๆ)โลกก็น่าจะเป็นลูกไฟลูกหนึ่ง 

รูปที่ 2

          ทุกท่านก็ทราบว่าภายในโลกยังร้อนอยู่และมีแมกมา (หินหลอมเหลว)อยู่บริเวณแกนกลางของโลก  แมกมาหรือหินหลอมเหลวนี้จะอยู่นิ่งๆไม่ได้ เพราะว่ามันมีพลังงานมาก  จะมีการไหลวนเวียนตลอดเวลา  ดังรูปที่ ทำให้แผ่นเปลือกโลกมีการเคลื่อนที่หรือขยับตัวเป็นระยะๆ (เพื่อปรับสมดุล) การขยับตัวของแผ่นเปลือกโลกนี้ทำให้เกิดแผ่นดินไหว   การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก  เกิดขึ้นได้หลายลักษณะ  เช่น

  1. แผ่นเปลือกโลก(แผ่นธรณีภาค) เคลื่อนที่เข้าหากัน

  2. แผ่นเปลือกโลก(แผ่นธรณีภาค) เคลื่อนที่แยกออกจากกัน

  3. แผ่นเปลือกโลก(แผ่นธรณีภาค) เคลื่อนที่สวนทางกัน

ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 (ก) แผ่นเปลือกโลก(แผ่นธรณีภาค) เคลื่อนที่เข้าหากัน

รูปที่ 3 (ข) แผ่นเปลือกโลก(แผ่นธรณีภาค) เคลื่อนที่แยกออกจากกัน

 

รูปที่ 3 (ค) แผ่นเปลือกโลก(แผ่นธรณีภาค) เคลื่อนที่สวนทางกัน รูปที่ 3

      การขยับตัวของแผ่นเปลือกโลกทุกครั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหว   ในแต่ละวันทั่วทั้งโลกจะมีแผ่นดินไหวประมาณ 400  ครั้ง  หรือประมาณปีละ 150,000 ครั้ง (ไม่น่าเชื่อแต่เป็นเรื่องจริง) การเกิดแผ่นดินไหวบนผิวโลกส่วนใหญ่เราจะไม่รู้สึกเลย  ถ้าเราอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวมากๆ หรือเกิดแผ่นดินไหวที่มีระดับความรุนแรงไม่มาก   ท่านผู้อ่านคงเคยอ่านข่าวแล้วทราบว่ามีการเกิดแผ่นดินไหวแต่ท่านไม่รู้สึกเลยว่ามีแผ่นดินไหว  หรือการเกิดคลื่นสึนามิในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันมีการเกิดแผ่นดินไหวหลายครั้ง แต่คนไทยส่วนใหญ่ก็ไม่รู้สึกเลยว่ามีแผ่นดินไหว  สำหรับสาเหตุของการเกิดคลื่นสึนามิในครั้งนี้ก็คือการเกิดแผ่นดินไหวที่บริเวณด้านเหนือของเกาะสุมาตราของประเทศอินโดนีเซียในทะเลอันดามันซึ่งมีระดับความรุนแรงเท่ากับ  ริกเตอร์  ซึ่งเป็นระดับความรุนแรงสูงสุดลำดับที่ นับตั้งแต่มีการบันทึกสถิติเกี่ยวกับแผ่นดินไหวมา (ข่าวที่ออกมาในตอนแรกบอกว่าระดับความรุนแรงของแผ่นดินไหวเท่ากับ 8.5 ริกเตอร์  แต่ในเวลาต่อมามีการปรับระดับความรุนแรงเป็น 9 ริกเตอร์ ) และแผ่นดินไหวที่ทำให้เกิดคลื่นสึนามิในครั้งนี้เป็นแผ่นดินไหวในลักษณะที่แผ่นเปลือกโลกแผ่นหนึ่งมุดตัวเข้าไปใต้แผ่นเปลือกโลกอีกแผ่นหนึ่ง หรือแผ่นเปลือกโลกมีการเคลื่อนที่เข้าหากัน  ดังรูปที่ 3 () จึงทำให้เกิดคลื่นน้ำค่อนข้างใหญ่ และเป็นคลื่นสึนามิที่ทำให้ประชาชนเสียชีวิตมากที่สุดเท่าที่เคยเกิดคลื่นสึนามิมา คือประมาณกว่า 250,000  คน  ถ้าท่านผู้อ่านสังเกตการเสียชีวิตที่เกี่ยวกับภัยธรรมชาติ  ท่านผู้อ่านจะพบว่าการเสียชีวิตเพราะคลื่นสึนามินี้ค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับการเสียชีวิตจากภัยธรรมชาติประเภทอื่นๆ

 

 

         

น้าที่  

1. ฟิสิกส์กับคลื่นสึนามิ

2. คลื่นสึนามิเกิดขึ้นได้อย่างไร ?

3. ความรู้ทางฟิสิกส์สามารถอธิบายเกี่ยวกับคลื่นสึนามิได้อย่างไร

4. ความเจริญทางวัตถุกับธรณีพิบัติภัย(คลื่นสึนามิ)

 5.  ภาพยนตร์การเกิดสึนามิ

โดยอาจารย์สุชาติ  สุภาพ   ภาควิชาฟิสิกส์

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

 

 

 

 


หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์)  ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน) 

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์

โลหะวิทยาฟิสิกส์  เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1  

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)  

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  ฟิสิกส์พิศวง   สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

   ทดสอบออนไลน์  วีดีโอการเรียนการสอน  หน้าแรกในอดีต 

 


การทดลองเสมือน  บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

พจนานุกรมฟิสิกส์  ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์  ธรรมชาติมหัศจรรย์

สูตรพื้นฐานฟิสิกส์  การทดลองมหัศจรรย์


แบบฝึกหัดกลาง   แบบฝึกหัดโลหะวิทยา    แบบทดสอบ   ความรู้รอบตัวทั่วไป

อะไรเอ่ย ?   ทดสอบความรู้รอบตัว   (เกมเศรษฐี)   คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์   เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์


คำศัพท์ประจำสัปดาห์   ความรู้รอบตัว   การประดิษฐ์แของโลก  

ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์

  นักวิทยาศาสตร์เทศ     นักวิทยาศาสตร์ไทย     ดาราศาสตร์พิศวง 

การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์   การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

 


 

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

1. การวัด    2. เวกเตอร์    3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ   4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ 

5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  

 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  7.  งานและพลังงาน  

 8.  การดลและโมเมนตัม    9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง 

11. การเคลื่อนที่แบบคาบ  

 12. ความยืดหยุ่น   13. กลศาสตร์ของไหล  

14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน  

15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 

16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร   17.  คลื่น 

 18.การสั่น และคลื่นเสียง 19.หน้ากากการเรียน


 

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. ไฟฟ้าสถิต   2.  สนามไฟฟ้า   3. ความกว้างของสายฟ้า 

4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า   6. กระแสไฟฟ้า  7. สนามแม่เหล็ก  

8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ   10. ทรานซิสเตอร์  11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ   14. กลศาสตร์ควอนตัม   

15. โครงสร้างของอะตอม

16. นิวเคลียร์  15. หน้ากากการเรียน

 


 การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. จลศาสตร์ ( kinematic)  2. จลพลศาสตร์ (kinetics)   3. งานและโมเมนตัม    

4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง  

5.  ของไหลกับความร้อน     6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า   

7. แม่เหล็กไฟฟ้า    8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง    

9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพกับนิวเคลียร์  10. หน้ากากการเรียน


กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ