<

ความเจริญทางวัตถุกับธรณีพิบัติภัย(คลื่นสึนามิ)

        ในยุคก่อนนี้ไม่มีใครเชื่อว่าอนุภาคจะประพฤติตัวเป็นคลื่นได้  และไม่มีใครคิดว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะประพฤติตัวเสมือนเป็นอนุภาคได้  แต่ในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์และคนทั่วไปยอมรับแล้วว่าสิ่งทั้งสองสามารถแสดงสมบัติได้ทั้งคลื่นและอนุภาค คือคลื่นสามารถประพฤติตัวเป็นอนุภาคได้ และในทำนองเดียวกันอนุภาคก็สามารถประพฤติตัวเป็นคลื่นได้เช่นเดียวกัน   ยกตัวอย่างง่ายๆเช่นอิเล็กตรอนสามารถประพฤติตัวเป็นคลื่นได้ในกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน  

         ในทำนองเดียวกันในสมัยก่อนก็ไม่มีใครเชื่อว่ามวลกับพลังงานสามารถแปลงกลับไปกลับมาได้  คือมวลสามารถเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานได้  และในทำนองเดียวกันพลังงานก็สามารถแปลงกลับมาเป็นมวลได้เช่นเดียวกัน (จะไม่ขอกล่าวถึงรายละเอียดถ้าท่านผู้อ่านอ่านหัวข้อนี้แล้วอาจจะคิดว่า 2 อย่างนี้ ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันเลยแต่ผู้เขียนเชื่อว่ามันเกี่ยวข้องกัน (ถ้าไม่มีการบอกเหตุผลก็คงจะไม่มีใครเชื่อ  ถึงแม้บอกเหตุผลแล้วก็คงจะยังมีคนที่ไม่เชื่อ ถ้าถามท่านผู้อ่านว่าคลื่นสึนามิเกิดจากอะไรท่านผู้อ่านคงตอบได้ว่าเกิดจากแผ่นดินไหว  ถ้าถามต่อว่าแผ่นดินไหวเกิดจากอะไร  คำตอบที่ได้รับกลับมาอาจมีหลายอย่าง  ถ้าถามว่าพื้นที่บริเวณจังหวัดสมุทรปราการตอนนี้กำลังทรุดตัวลงใช่ไหม คำตอบก็คือใช่  แล้วสาเหตุที่ทำให้แผ่นดินบริเวณนั้นทรุดตัวคืออะไร  คำตอบหนึ่งก็คือการสูบน้ำบาดาล  เมื่อการสูบน้ำบาดาลทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้  การสูบน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติมาใช้ก็น่าจะทำให้เกิดแผ่นดินทรุดตัวลงได้เช่นเดียวกัน 

         ดังนั้นการเกิดแผ่นดินไหวสาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดมาจากการขุดน้ำมันหรือขุดทรัพยากรธรรมชาติมาใช้มากเกินไป จนธรรมชาติเสียสมดุลไปจึงต้องมีการปรับสมดุลใหม่ แล้วสาเหตุที่ทำให้มีการขุดเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้มากเกินไปก็คืออะไร  คำตอบก็คือความเจริญทางวัตถุ   ดังนั้นคลื่นสึนามิที่เกิดขึ้นในครั้งนี้อาจจะเกิดขึ้นมาจากการเจริญเติบโตทางวัตถุที่มากเกินไป  ก็เป็นไปได้  ผู้เขียนอยากจะบอกว่า  ถ้าโลกเจริญเติบโตทางวัตถุอย่างรวดเร็วเช่นนี้ไปเรื่อยๆ โลกก็จะถึงวันล่มสลายเร็วขึ้นเป็นเงาตามตัว  หรือพูดง่ายๆก็คือว่า  “ ถ้าโตเร็วก็จะตายเร็ว”    ยกตัวอย่างง่ายๆถ้าหมูโตเร็ว หมูก็ตายเร็ว  วิธีที่จะทำให้โลกเคลื่อนที่ไปถึงจุดสุดท้ายช้าลงคือการอยู่แบบพอเพียง  ท่านและผู้นำประเทศทั้งหลายรู้จักคำว่าเศรษฐกิจแบบพอเพียงดีพอหรือยัง ??

        หมายเหตุ    ขณะที่ผู้เขียนกำลังเขียนบทความนี้ก็ได้เกิดแผ่นดินไหวครั้งที่รุนแรงขึ้นที่ประเทศอิหร่าน(เมื่อประมาณวันที่  20  กุมภาพันธ์  2548 ) มีคนเสียชิวิตประมาณ 500 คน  อาคารบ้านเรือนเสียหายเป็นจำนวนมาก  ซึ่งการเกิดแผ่นดินไหวครั้งนี้เหมือนกับเป็นการยืนยันหรือรับรองว่าบทความนี้น่าจะมีส่วนที่เป็นจริง   เนื่องจากบริเวณประเทศอิรัก และอิหร่านมีการสูบน้ำมันขึ้นมาใช้อย่างมากมาย จนน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินทรุดตัวได้  (เป็นความเชื่อส่วนบุคคลไม่สงวนสิทธิ์ถ้าท่านผู้อ่านจะเชื่อเช่นนี้ด้วย) และการที่ประเทศพม่าไม่ได้รับความเสียหายมากมายอย่างประเทศไทยทั้งที่ชายฝั่งทะเลของไทยกับชายฝั่งทะเลของพม่าก็เป็นชายฝั่งทะเลที่ติดต่อกัน   อาจเนื่องมาจากประเทศพม่าพัฒนาความเจริญทางด้านวัตถุน้อยกว่าไทยก็เป็นไปได้ ??  (ไม่รู้ว่าเป็นการสรุปที่เอียงเข้าข้างบทความของตัวเองมากเกินไปหรือเปล่า  ท่านผู้อ่านช่วยตัดสินด้วย)

 

 

         

น้าที่  

1. ฟิสิกส์กับคลื่นสึนามิ

2. คลื่นสึนามิเกิดขึ้นได้อย่างไร ?

3. ความรู้ทางฟิสิกส์สามารถอธิบายเกี่ยวกับคลื่นสึนามิได้อย่างไร

4. ความเจริญทางวัตถุกับธรณีพิบัติภัย(คลื่นสึนามิ)

5. ภาพยนตร์การเกิดสึนามิ

โดยอาจารย์สุชาติ  สุภาพ   ภาควิชาฟิสิกส์

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

 

 

 

 


หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์)  ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน) 

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์

โลหะวิทยาฟิสิกส์  เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1  

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)  

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  ฟิสิกส์พิศวง   สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

   ทดสอบออนไลน์  วีดีโอการเรียนการสอน  หน้าแรกในอดีต 

 


การทดลองเสมือน  บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

พจนานุกรมฟิสิกส์  ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์  ธรรมชาติมหัศจรรย์

สูตรพื้นฐานฟิสิกส์  การทดลองมหัศจรรย์


แบบฝึกหัดกลาง   แบบฝึกหัดโลหะวิทยา    แบบทดสอบ   ความรู้รอบตัวทั่วไป

อะไรเอ่ย ?   ทดสอบความรู้รอบตัว   (เกมเศรษฐี)   คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์   เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์


คำศัพท์ประจำสัปดาห์   ความรู้รอบตัว   การประดิษฐ์แของโลก  

ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์

  นักวิทยาศาสตร์เทศ     นักวิทยาศาสตร์ไทย     ดาราศาสตร์พิศวง 

การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์   การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

 


 

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

1. การวัด    2. เวกเตอร์    3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ   4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ 

5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  

 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  7.  งานและพลังงาน  

 8.  การดลและโมเมนตัม    9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง 

11. การเคลื่อนที่แบบคาบ  

 12. ความยืดหยุ่น   13. กลศาสตร์ของไหล  

14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน  

15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 

16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร   17.  คลื่น 

 18.การสั่น และคลื่นเสียง 19.หน้ากากการเรียน


 

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. ไฟฟ้าสถิต   2.  สนามไฟฟ้า   3. ความกว้างของสายฟ้า 

4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า   6. กระแสไฟฟ้า  7. สนามแม่เหล็ก  

8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ   10. ทรานซิสเตอร์  11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ   14. กลศาสตร์ควอนตัม   

15. โครงสร้างของอะตอม

16. นิวเคลียร์  15. หน้ากากการเรียน

 


 การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. จลศาสตร์ ( kinematic)  2. จลพลศาสตร์ (kinetics)   3. งานและโมเมนตัม    

4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง  

5.  ของไหลกับความร้อน     6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า   

7. แม่เหล็กไฟฟ้า    8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง    

9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพกับนิวเคลียร์  10. หน้ากากการเรียน


กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ